Systemy nadciśnieniowe

iSWAY-FC Kompaktowa jednostka napowietrzająca z układem regulacyjnym

Przeznaczenie


Urządzenia z serii iSWAY-FC® stanowią kompleksowe rozwiązania służące do nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach  w przypadku pożaru. Dzięki zwartej budowie i szerokiej gamie wersji może być zainstalowany niemal w dowolnym miejscu w obiekcie, a dzięki zróżnicowanej wydajności oferowanych wentylatorów jest w stanie zapewnić wymagany poziom gradacji ciśnienia oraz utrzymanie normatywnych prędkości wypływu powietrza z przestrzeni chronionych.

Jednostki z serii iSWAY-FC® mają za zadanie wytworzyć zadaną wartość nadciśnienia  w przestrzeni klatki schodowej, szybie windy ratowniczej lub w układzie oddzielnych szybów wind (każdy z własnym punktem nawiewnym) w stosunku do przestrzeni objętej pożarem. Możliwe jest również zastosowanie urządzeń iSWAY-FC® do  kontroli ciśnienia  w kanale napowietrzającym, doprowadzającym powietrze do przedsionków, z których każdy posiada własną mechaniczną klapę upustową.