DSO IVO

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (ang. Voice Alarm Systems, Voice Evacuation Systems) - specjalistyczne systemy nagłośnieniowe służące przeprowadzaniu ewakuacji z miejsc zagrożonych lub objętych pożarem.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze to element ochrony przeciwpożarowej budynków. Ich celem jest ułatwienie ewakuacji ludzi z budynków, w których wykryto pożar. Funkcje te realizują dzięki automatycznym komunikatom zapisanym w pamięci urządzeń wchodzących w skład systemu, a także dzięki obecnym w nich mikrofonom. Te zaś dają możliwość nadawania komunikatów przez obsługę obiektu, w którym system jest zainstalowany lub przez przybyłą na miejsce straż pożarną.

W zależności od rodzaju budynku są elementem obowiązkowym lub ich instalacja jest uzależniona od indywidualnych potrzeb inwestora. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07-06-2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719), które określa rodzaje budynków, w których stosowanie systemów DSO jest obowiązkowe.

Systemy DSO tworzone są w taki sposób, aby zapewnić ich maksymalną niezawodność. Odpowiednie przepisy określają obowiązkowy monitoring podzespołów systemu, takich jak kontrolery, wzmacniacze, mikrofony strażaka czy linie głośnikowe oraz ich trwałość w warunkach pożaru. Aby system nagłośnieniowy mógł być zakwalifikowany jako system DSO musi przejść proces certyfikacji, aby potwierdzić zgodność z normami dotyczącymi DSO oraz pokrewnymi (np. EN54-16:2008, EN54-4, EN54-24) oraz uzyskać świadectwo dopuszczenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego z 27-04-2010 (Dz.U. 2010 Nr 85 poz. 553).
Dźwiękowy System Ostrzegawczy Ultrak SINAPS DIVA8 posiada aktualny certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN54-16:2008 oraz aktualne Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP. Dokumenty te są dostępne w zakładce "Dokumentacja" w opisie kontrolera DIVA8MG2.

Oprócz funkcji ewakuacyjnych systemy te na co dzień mogą pełnić funkcje komercyjnego nagłośnienia w obiektach, w których są zainstalowane - mogą więc pełnić funkcje systemów Public Address. Są więc rozwiązaniem uniwersalnym, zarówno podwyższającym bezpieczeństwo obiektu w rzadkich sytuacjach zagrożenia, jak i zapewniającym dodatkową funkcjonalność podczas zwykłej eksploatacji obiektu.

 

DSO IVO

Centrala DSO IVO opracowana została przez polskich inżynierów dobrze znających rynek i wymagania dla systemów oraz instalacji DSO. Twórcy systemu, przez wiele lat brali udział w projektowaniu i późniejszym uruchamianiu rzeczywistych instalacji DSO na obiektach.

W opracowaniu systemu, brały udział znane w branży firmy konstrukcyjne, posiadające wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych dla systemów pożarowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych podzespołów, funkcjonalność można rozszerzyć bez potrzeby opracowywania nowej elektroniki.
Duży nacisk położono na zastosowanie elementów i technologii, znacząco wpływających na ograniczenie poboru energii podczas pracy i czuwania systemu.

a4_spad_3mm_img1


Centrala ma budowę modułową. Podstawowym elementem jest kontroler główny KG, wyposażony w zestaw obligatoryjnych wejść oraz wyjść. Rozbudowa systemu wymaga dołożenia odpowiedniej karty modułowej.

Do wyboru są konsole mikrofonowe alarmowe i informacyjne, wyposażone w mikrofony na gęsiej szyi lub doręczne, z przyciskiem typu „naciśnij i mów”. Konsole mikrofonowe umożliwiają zaawansowane sterownie centralą i systemem DSO.

Transmisja sygnału audio pomiędzy modułami, konsoletami i centralami systemu sieciowego, odbywa się drogą cyfrową. Do połączeń stosowany jest przewód miedziany lub światłowód pożarowy.

Do obsługi linii głośnikowych przeznaczone są moduły 2LG. Jeden moduł umożliwia przyłączenie dwóch linii głośnikowych w konfiguracji A/B lub  pracujących niezależnie od siebie. System umożliwia zasilanie z jednej końcówki mocy jednej linii głośnikowej, dwóch ( tej samej strefy w konfiguracji A/B) lub dowolnej liczby linii głośnikowych. Możliwa jest również praca mieszana.

Do wyboru jest szeroka gama energooszczędnych wzmacniaczy.  Wzmacniacze WM zasilane są napięciem 48 V DC bezpośrednio z siłowni bateryjnych ZDSO 48 i obejmują rodzinę urządzeń od  1- do 8-kanałowych, o  mocach (na kanał) 60, 125, 250, 500 oraz 1000 W RMS.

a4_spad_3mm_img4

 

Wybrane dane techniczne systemu, opartego na jednym kontrolerze głównym KG:

liczba jednocześnie przetwarzanych sygnałów audio: 4
liczba linii głośnikowych: 128 (64 obwody A/B)
liczba wejść mikrofonów: 8
liczba mikrofonów informacyjnych na każdej magistrali: 8
liczba wejść analogowych audio: 4 (nie włączając wejść w mikrofonach informacyjnych)
liczba wejść binarnych w systemie skupionym: 64 (w tym 16 w KG)
liczba wyjść przekaźnikowych w systemie skupionym: 64
topologia systemu sieciowego: łańcuch, gwiazda, pierścień
metoda monitorowania linii głośnikowych: impedancyjna, sygnałem pilota, pętlowa