Pyroplex AC4 Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca

Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca Pyroplex AC4

Pęczniejąca akrylowa masa uszczelniająca Pyroplex AC4 jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych i uszczelniania: szczelin dylatacji w przegrodach budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. w klasie odporności ogniowej EI 120. Ma również zastosowanie w przejściach rurowych, kablowych i kombinowanych przejściach instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Można ją stosować do wypełnień punktowych na obwodzie ościeżnic drzwi i okien, w miejscach, które wymagają zachowania szczelności ogniowej oraz w niewielkich spoinach między przegrodami ogniowymi.

Klasa odporności ogniowej EI 120.