CP 679 A Powłoka ogniochronna do kabli (ablacyjna)

Zalety

  • Powłoka ablacyjna, gotowa do użycia
  • Bezwonna i na bazie wody
  • Wodoodporna, do stosowania na zewnątrz
  • Pozostaje elastyczna po wyschnięciu
  • Łatwa do czyszczenia

Zastosowania

  • Ochrona przewodów i wiązek kabli w korytkach kablowych
  • Do stosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym, w instalacjach morskich, zakładach petrochemicznych i elektrowniach
  • Łatwa aplikacja za pomocą pędzla, wałka lub bezpowietrznego pistoletu natryskowego (zalecana średnica dyszy 0,58 – 0,63 mm)
  • Spełnia wymogi normy IEC 60332-3-22 kategoria A dotyczącej ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia