CFS-M RG Zaprawa ogniochronna

Zalety

 

  • Łatwa aplikacja za pomocą kielni lub powszechnie dostępnych pomp (możliwość uzyskania żądanej konsystencji)
  • Doskonałe właściwości termoizolacyjne
  • Niski skurcz w trakcie wiązania, nie pęka w trakcie pożaru
  • Możliwość malowania

Zastosowania

  • Przejścia kombinowane przez ściany i stropy sztywne o grubości od 150 mm
  • Kable, wiązki kablowe, koryta kablowe i peszle
  • Rury niepalne (metalowe) z niepalną izolacją
  • Rury niepalne (metalowe) z izolacją palną w połączeniu z bandażem ogniochronnym CFS-B
  • Rury palne w połączeniu z obejmami ogniochronnymi CFS-C P lub opaskami ogniochronnymi CP 648-S/E