Wentylacja strumieniowa garaży

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych. Funkcja wentylatorów polega na odprowadzeniu dymu i produktów spalania do tych części garażu, gdzie urządzenia oddymiające odprowadzają je na zewnątrz budynku.Kompleksowe rozwiązanie dla garaży podziemnych i parkingów to zarówno codzienna wentylacja, jak również oddymianie mechaniczne, tzw. oddymianie strumieniowe (czyli oddymianie bezkanałowe). W przypadku pożaru system sygnalizacji pożarowej przekazuje sygnał do centrali, co powoduje, że wentylatory pracują z maksymalną wydajnością. Projektowany przez nas system umożliwia zastosowanie urządzeń sterujących i wentylatorów od rozwiązań prostych do najbardziej skomplikowanych.