Okienny system oddymiania

Oddymianie poprzez okna fasadowe

Nowoczesne technologie umożliwiają wykonanie oddymiania i wentylacji w budynku poprzez dach lub okna fasadowe. Przy zastosowaniu naszych różnorodnych napędów i systemów sterowania możemy wykorzystać do oddymiania niemal każdy otwór wentylacyjny istniejący w budynku, przy czym wymagania odnośnie ochrony budynku są osiągane bez narzucania ograniczeń na swobodę architektoniczną obiektu.

Porównanie dwóch koncepcji oddymiania 

Elektryczny system oddymiania Pneumatyczny system oddymiania
 • szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe
 • stały monitoring oraz wskazywania stanu systemu
 • wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów
 • estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu
 • możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidoczny sposób
 • optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu
 • konserwacja całego systemu bez zużycia dodatkowych materiałów
 • ograniczone możliwości naturalnej wentylacji (tylko w czasie pożaru)
 • wysokie koszty dodatkowych opcji systemu
 • gwałtowne otwieranie się systemu
 • wyższe koszty eksploatacji i konserwacji całego systemu z powodu wysokich kosztów próbnego wyzwolenia systemu

Napęd elektryczny zapewnia bowiem maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu.

 

Opis poszczególnych elementów systemu

Wyzwalanie ręczne 
Alarmowe przyciski oddymiania umożliwiają ręczne wyzwolenie systemu, posiadają w standardzie diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu i wyświetlanie alarmu.

Wyzwalanie automatyczne 
Czujki dymu wyzwalają automatycznie system oddymiania w przypadku wystąpienia pożaru.

Automatyka pogodowa 
Automatyczne czujniki wiatrowo-deszczowe oraz czujniki temperatury umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody.

Naturalna wentylacja 
Przyciski wentylacyjne służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji.

Napowietrzanie 
Automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

SHEV – odprowadzanie gorących dymów i gazów 
Wykonanie funkcji oddymiania poprzez okna fasadowe lub klapy/okna dachowe wyposażone w siłowniki spełniające normy SHEV.

Kontrola i sterowanie 
Centrale oddymiania zapewniają sterowanie i kontrolę całego systemu, uruchomienie oddymiania przy pomocy niezależnego źródła zasilania. Posiadają wiele komfortowych funkcji.

Cały system zarządzany z jednego źródła
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy są połączone ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie.
W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, poszczególne komponenty są dobierane z najwyższa starannością, głównie pod względem kompatybilności z pozostałymi elementami systemu.

Dym i toksyczne gazy stanowią największe zagrożenie dla osób przebywających w budynku podczas pożaru. Aż 90% ofiar pożarów ginie wskutek zatrucia tymi substancjami. Można jednak zminimalizować zagrożenie zmniejszając stężenie trujących produktów spalania w miejscach objętych pożarem, odprowadzając je za pomocą specjalnych urządzeń. Do oddymiania budynków stosuje się zarówno elektryczny jak i pneumatyczny system sterowania klapami dymowymi. Oba z tą samą skutecznością choć systemowi elektrycznemu należy przyznać, że jest krok do przodu pod względem uniwersalności i funkcjonalności, np.  przy wykorzystaniu klap dymowych do celów wentylacyjnych.