Klapy dymowe

Klapy dymowe przeznaczone są głównie do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru oraz mogą spełniać funkcje przewietrzania, i co nie jest bez znaczenia doświetlają pomieszczenie. Do otwierania klap dymowych stosuje się siłownik pneumatyczny lub elektryczny 24V umieszczony w stelażu nożycowym, który otwiera klapę przynajmniej do kąta 140°. średnice tłoka i wysuw wrzeciona siłownika dobiera się odpowiednio do wielkości klapy, uwzględniając wpływ wiatru oraz obciążenie śniegiem.

Oddymianie

Sterowanie pneumatyczne
Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu urządzania wyzwalającego tzw. termowyzwalacza, który jest wyposażony w ampułkowy wyzwalacz termiczny oraz nabój CO2. Standardowa temperatura zadziałania wyzwalaczy wynosi 68°C lub 93°C. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2. Połączenie klap ze skrzynkami alarmowymi wykonane jest za pomocą rurek miedzianych lub stalowych O 6 mm lub O 8 mm.

Sterowanie elektryczne
Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są podłączone do centralek alarmowych. Centralki są wyposażone w baterie akumulatorów 24V dla podtrzymania zasilania przez 24/48 godzin w całym systemie oddymiania. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu przycisków oddymiania.

Przewietrzanie

Klapy dymowe z napędem pneumatycznym mogą być wykonane również w wersji do przewietrzania- wyposażone są wtedy w dodatkowy siłownik elektryczny 230 V. Natomiast klapy z napędem elektrycznym 24V są przystosowane zarówno do oddymiania jak i do przewietrzania.