System sygnalizacji pożaru Cooper

Cooper Fire jako pierwszy zaoferowal adresowalny system z wyświetlaczem LCD, który umożliwia identyfikację pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki z opisem nazwy pomieszczenia. Pozwala to na zlokalizowanie miejsca pożaru w możliwie najkrótszym czasie. Nieprzeciętny design central i niewielkie gabaryty pozwalają na swobodne umieszczenie ich w reprezentacyjnych punktach budynków jak np. hol recepcyjny.

Wysoka pojemność i szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika, czyni system CF3000 odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań, od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe.  Każda centrala umożliwia podłączenie czterech pętli z czujkami, przyciskami ROP oraz elementami wejścia/wyjścia dla funkcji dowolnie programowanych pod kątem określonego obiektu lub innych rodzajów urządzeń.

W przypadku, gdy liczba 512 adresów dla elementów liniowych jest niewystarczająca, możliwe jest łączenie central CF3000 w sieć do 127 central, co daje pełen potencjał ponad 65,000  elementów liniowych. Centrale komunikują się pomiędzy sobą za pomocą protokołu LON.  Każda z central w sieci posiada dostęp do wszystkich informacji z innych central znajdujących się w tej samej sieci, a sterowanie wykonuje się z dowolnego miejsca w sieci. Szeroka gama interfejsów komunikacyjnych pozwala na wizualizację stanu systemu sygnalizacji pożarowej na lokalnym komputerze, skomunikowania z BMS poprzez moduły komunikacyjne MODBUS, BACNET a także na wizualizację stanu systemu z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet.
Mocną stroną systemów sygnalizacji pożarowej CF3000 są elementy detekcyjne. Każdy z elementów zawiera obustronny izolator zwarć i  został specjalnie zaprojektowany tak, aby maksymalnie zwiększyć  skuteczności wykrywania pożaru przy jednoczesnej minimalizacji fałszywych alarmów. Z centralami CF3000 współpracują adresowalne optyczne czujki dymu, wielokryterialne czujki ciepła, zaawansowane technicznie multi sensory optyczno -temperaturowe, łączące zalety czujki termicznej i optycznej oraz adresowalne czujki liniowe. Alarm pożarowy jest sygnalizowany przez każdą czujkę w systemie indywidualnie. Podczas alarmu strefa i adres czujki wykrywającej pożar pokazywane są na wyświetlaczu LCD.  Zastosowane czujki adaptują się do warunków otoczenia, w jakich pracują. Zapobiega to generowaniu fałszywych alarmów z powodu postępującego zabrudzania się komór pomiarowych w czujkach. Procesor centrali kompensuje indywidualnie dla każdej czujki poziom zabrudzenia według zaprogramowanego algorytmu. Ponadto w czasie rzeczywistym możliwy jest odczyt analogowej wartości dla każdej czujki.
Centrale CF3000 zostały wyposażone w bogaty zestaw funkcji programowych do tworzenia algorytmów sterujących urządzeniami zewnętrznymi. Może ona uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe, stałe urządzenia gaszące, oświetlenie awaryjne, system dynamicznej ewakuacji itd. Standartowo między innymi Centrale posiadają cztery programowalne, nadzorowane wyjścia napięciowe, dedykowane sygnalizatorom akustycznym o obciążalności 3,5A.