Opracowania dokumentacji ATEX i SEVESO

Systemy przeciwwybuchowe

Ryzyko zagrożenia wybuchem istnieje w bardzo wielu gałęziach produkcji przemysłowej. Począwszy od produkcji energii, paliw, farb a skończywszy na produkcji tak zwykłego produktu jakim jest mąka lub cukier Występujące  w postaci gazów, par, aerozoli , pyłów i  włókien  w miejscu  substancje i preparaty  mogą  z  powietrzem wytwarzać mieszaniny palne i wybuchowe.

Ryzyko zagrożenia wybuchem istnieje w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Począwszy od produkcji energii, paliw, farb a skończywszy na produkcji tak zwykłego produktu jakim jest mąka czy cukier.

Występujące w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów substancje i mieszaniny palne  z  powietrzem mogą w warunkach atmosferycznych wytworzyć atmosferę wybuchową, w której po wystąpieniu zapłonu następuje spalanie przestrzenne (wybuch).

Wybuch jest gwałtowną reakcją spalania w całej objętości atmosfery wybuchowej. Urządzenia przeciwwybuchowe mają za zadanie chronić bezpieczeństwo i zdrowie osób oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zakładów, czyli zapobiegać wybuchom.

Podstawy prawne stosowania urządzeń chroniących ludzi w miejscu pracy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej ( Dz. U. nr 138, poz. 931), a także w rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. nr 109, poz. 719). Główne zadania stawiane pracodawcy przez te dokumenty to:

- zapobieganie  tworzeniu się  atmosfery wybuchowej,
- zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej,
- ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.

Opracowania:

 • Przeprowadzenie audytu dotyczącego zagrożenia wybuchem
 • Opracowanie  kompleksowej oceny  ryzyka zagrożenia wybuchem dla danej lokalizacji.
 • Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem zawierające w swojej treści.
 • Doradztwo, opracowanie  dokumentacji,  w zakresie przygotowanie środków ochronnych mających na celu:
  - Zapobieganiu  tworzeniu się  atmosfery wybuchowej
  - Zapobieganiu wystąpienia zapłonu atmosfery wybuchowej
  - Ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu
  - Ograniczeniu ilości i wielkości stref zagrożenia wybuchem
 • Wykonanie projektu systemów zabezpieczających uwzględniające szczególne wymagania chronionej instalacji,
 • Doradztwo w zakresie doboru urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Nadzór nad instalacjami procesowymi pod względem aktualności i poprawności zastosowanych zabezpieczeń w stosunku  do przygotowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 • Przygotowanie instrukcje eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem,
 • Aktualizacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym,
 • Organizacja szkolenia obejmujące swoją tematyką dyrektywy  94/9/WE (zwana ATEX 95) oraz 1999/92/WE (zwana ATEX 137 lub ATEX USERS)