Optyczna czujka płomienia POLON-ALFA PUO-35Ex

Charakterystyka:

PUO35EXCzujka płomienia PUO-35Ex przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania płomieni powstających podczas zagrożenia pożarowego. Czujka PUO-35Ex jest czujką iskrobezpieczną, przeznaczoną do instalowania w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2. Pracuje na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA za odpowiednim separatorem iskrobezpiecznym.

Zasada działania:

Czujki reagują na emitowane przez płomień promieniowanie ultrafioletowe o długości fali ~200 nm. Są odporne na wpływy wszelkich źródeł sztucznego światła nie zawierających promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie UV
padając na powierzchnię czynną detektora w postaci lampy gazowanej powoduje, w wyniku zjawiska fotoemisji, wzrost liczby impulsów, zliczanych przez układ pomiarowy. Powierzchnia czynna detektora wykonana jest ze szkła kwarcowego i powinna być utrzymana w czystości; należy unikać dotykania jej palcami.

Czujki należy instalować tak, aby światło słoneczne nie padało bezpośrednio na ich czoło. W zależności od rodzaju systemu
czujka może być instalowana w gniazdach konwencjonalnych lub adresowalnych. Czujkę PUO-35Ex instaluje się w gnieździe G-33.

Dopuszczenia:

II 2G Ex ib IIC T6
Certyfikat ATEX: KDB 04ATEX170X
Certyfikat Zgodności CNBOP: 1438/CPD/0218

Dane techniczne:

 • Do stref 1 i 2 zagrożenia wybuchem
 • Temperatura otoczenia: od -10°C do +55°C
 • Stopień ochrony: IP 44
 • Napięcie pracy: 17-22 V
 • Prąd dozorowania: 100 μA
 • Prąd alarmowania przy 20 V: 20 mA
 • Czułość pożarowa: klasa 2 (max. 17 m)
 • Kąt dozoru: 120°
 • Czas zadziałania:
 • Pasmo wykrywanego promieniowania: UV
 • Wilgotność względna: do 93% przy 40°C
 • Kolor obudowy: czarny
 • Wymiary czujki: ø107×60 mm
 • Masa: 0,45 kg