Uniwersalna czujka ciepła POLON-ALFA TUN-38Ex

Charakterystyka:

TUN38EXKCzujka ciepła (temperatury) TUN-38Ex jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-38Ex jest czujką uniwersalną, którą można programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo‑nadmiarowe a także zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1R, A1S, BR lub BS wg PN-EN 54-5. Typowa temperatura użytkowania dla klasy A1: 25°C zaś dla klasy B: 40°C.

Czujka TUN-38Ex jest czujką iskrobezpieczną, przeznaczoną do instalacji w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2. Pracuje na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA za odpowiednim separatorem iskrobezpiecznym.

Zasada działania:

Czujka ciepła TUN-38Ex reaguje na wzrost temperatury występujący podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo – po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo – przy gwałtownym przyroście temperatury. Możliwe jest jej zaprogramowanie na działanie tylko nadmiarowe. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki są kontrolowane przez układ elektroniczny czujki z termistorem pomiarowym, który po ich wyróżnieniu, przekazuje odpowiedni sygnał alarmowy do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej oraz włącza czerwoną diodę świecącą w czujce. Czujki są wykonywane w samodzielnej obudowie z dwoma dławnicami kablowymi, poprzez które wprowadzane są bezpośrednio przewody linii dozorowej. Nie wymagają dodatkowych gniazd montażowych. Po zdjęciu pokrywki w obudowie czujki są dostępne łączówki do podłączenia przewodów oraz zworki do ustawienia klasy czujki. Czujka TUN-38Ex ma obudowę koloru czarnego. Dodatkową sygnalizację optyczną czujek, w przypadku gdy są zainstalowane w trudno dostępnym miejscu, można uzyskać przez dołączenie do nich wskaźników zadziałania WZ-31.

 

Dopuszczenia:

ll 2G Ex ib IIC T5/T6
Certyfikat ATEX: KDB 04ATEX172X
Certyfikat Zgodności CNBOP: 1438/CPD/0025

Dane techniczne*:

Do stref 1 i 2 zagrożenia wybuchem
Temperatura otoczenia:

od -25°C do +65°C (T6)
od -25°C do +85°C (T1...T5)

Stopień ochrony: IP 54
Napięcie pracy: 17-24 V
Prąd dozorowania: Prąd alarmowania przy 20 V: 20 mA
Statyczna temperatura zadziałania:

od 54°C do 65°C (klasa A1)
od 69°C do 85°C (klasa B)

Wilgotność względna: do 95% przy 40°C
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 112×62,5×55 mm
Masa: 0,3 kg