Wielopasmowa czujka płomienia POLON-ALFA PPW-40REx

Charakterystyka:

PPW40REXCzujka PPW-40REx jest trójpasmowym czujnikiem płomienia w zakresie podczerwieni. Zapewnia dużą skuteczność wykrywania płomienia paliw zawierających węglowodory, zachowując wysoką odporność na fałszywe alarmy. Przeznaczona jest do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Przystosowana jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Czujka przewidziana jest do współpracy z centralami, które umożliwiają przyjęcie sygnału alarmowego z bezpotencjałowych styków przekaźnika, jak również do współpracy z innymi systemami za pośrednictwem pętli prądowej 4-20 mA.

Zasada działania:

Czujka posiada trzy detektory podczerwieni, układ elektroniczny przetwarzania sygnałów oraz wyjścia przekaźnikowe alarmu, uszkodzenia i wyjście prądowe. Trójkolorowa dioda na czołowej powierzchni wskazuje stan pracy czujki: dozorowanie, alarm, uszkodzenie.

Sygnały wyjściowe czujki to dwa wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe alarmu i uszkodzenia oraz wyjście prądowe 4-20 mA umożliwiające przesyłanie informacji o stanie czujki do innych systemów automatyki.

Czujka ma układ samotestujący zabrudzenie optyki i wbudowaną funkcję sprawdzającą co 1 minutę jej zabrudzenie. Czujka PPW-40REx umieszczona jest w gnieździe, do którego można podłączyć przewody zasilające, linię dozorową, pętlę prądową, RS 485, wyjścia przekaźników, rezystory alarmowy i końcowy. Ustawienie kątowe czujki umożliwia specjalny, dodatkowy wspornik.

 

Dopuszczenia:

lI 2G Ex d IIC T6 Gb
lI 1D ta IIIC T85°C IP66
Certyfikat ATEX: KDB 13ATEX0058X
Certyfikat Zgodności CNBOP: w I półroczu 2014 r.

Dane techniczne:

Do stref 1 i 2 oraz 20, 21, i 22 zagrożenia wybuchem
Temperatura otoczenia: od -40°C do +75°C
Stopień ochrony: IP 66
Napięcie zasilania: 24 VDC (od 18 do 36 VDC)
Pobór mocy:

min. 1 W bez ogrzewania
max. 9 W przy 36 VDC w stanie alarmu
i z włączoną grzałką

Czułość pożarowa: klasa 1 wg PN-EN 54-10
Zależność kierunkowa: pozioma: 80°, pionowa: 75°
Wilgotność: do 95% przy 40°C
Materiał obudowy: aluminium
Wymiary (bez wspornika): 145×162×147 mm
Masa: 2,0 kg