Liniowa czujka ciepła LIST SEC 15

Charakterystyka:

SEC15Kabel sensoryczny SEC 15 jest liniową czujką ciepła przeznaczoną do wczesnej detekcji pożaru. Wykorzystywany jest w systemach sygnalizacji pożarowej.

Szczelnie zamknięty kabel sensoryczny zawiera czujniki temperatury, które w zależności od zastosowania, mogą być rozmieszczone co 1, 2, 4 do 8 m, od siebie lub wg innych ustaleń technicznych (min. 0,25 m). Czujniki połączone są elektrycznie za pomocą 2-żyłowego płaskiego i giętkiego przewodu. Całość zatopiona jest w plastycznej masie (wypełnieniu), którą otacza aluminiowy ekran chroniący układ przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Zewnętrzną powłokę stanowi bezhalogenowa osłona opóźniająca zapłon.

Kabel SEC 15 nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji. Do montażu stosuje się uchwyty zatrzaskowe. Względna sztywność kabla pozwala na rozmieszczanie uchwytów w odstępach co 1 m. Uszkodzenia kabla można łatwo naprawić poprzez wycięcie i wstawienie nowego odcinka. Połączenie następuje przy pomocy złączek tulejowych (muf).

Zasada działania:

Kabel sensoryczny SEC 15 jest liniową, nadmiarowo-różniczkową czujką ciepła, której zadaniem jest wykrywanie i sygnalizacja energii cieplnej uwalnianej w czasie wczesnego rozwoju pożaru. SEC 15 współpracuje z kontrolerami SCU 800 lub LIST®controller, które generują cykliczne zapytania do czujników umieszczonych w kablu monitorując temperaturę i nadzorując jednocześnie poprawność działania systemu. Kabel SEC 15 można stosować z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym (Certyfikat ATEX OBAC) lub z enkapsulacją (Certyfikat ATEX ExGuide).

 

Dopuszczenia:

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIA T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Certyfikat ATEX: OBAC 09ATEX476X
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc
Certyfikat ATEX: ExGuide 12ATEX0009
Aprobata Techniczna CNBOP: AT-0108-0042/2009/2012
Certyfikat Zgodności ITB: ITB-1803/W

Dane techniczne:

Do stref 1 i 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem
Temperatura otoczenia: od -40°C do +85°C
Zakres pomiaru:

od -40°C do +85°C
(krótkookresowo +120°C)

Dokładność pomiaru: 0,1°
Cykl pomiarowy: 5 s/100 czujników
Czułość pożarowa: klasa 1 wg PN-EN 54-5
Średnica: około 15 mm
Min. promień gięcia: 0,20 m
Maks. długość odcinka: 250 m
Osłona kabla: bezhalogenowa, opóźnia zapłon
Ciężar kabla: 0,35 kg/m
Kolor osłony: szary