Liniowa czujka ciepła - LIST SEC 20

Charakterystyka:

SEC20Kabel sensoryczny SEC 20 jest liniową czujką ciepła przeznaczoną do wczesnej detekcji pożaru. Wykorzystywany jest w systemach sygnalizacji pożarowej.

Szczelnie zamknięty kabel sensoryczny zawiera czujniki temperatury, które w zależności od zastosowania, mogą być rozmieszczone co 1, 2, 4 do 8 m od siebie lub wg innych ustaleń technicznych (min. 0,5 m). Czujniki połączone są elektrycznie za pomocą 4-żyłowego płaskiego i giętkiego przewodu. Całość zatopiona jest w plastycznej masie (wypełnieniu), którą otocza aluminiowy ekran chroniący układ przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Zewnętrzną powłokę stanowi bezhalogenowa osłona opóźniająca zapłon.

Kabel SEC 20 nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji.

Do montażu stosuje się uchwyty zatrzaskowe. Względna sztywność kabla pozwala na rozmieszczanie uchwytów w odstępach co 1 m. Uszkodzenia kabla można łatwo naprawić poprzez wycięcie i wstawienie nowego odcinka. Połączenie następuje przy pomocy złączek tulejowych (muf).

Zasada działania:

Kabel sensoryczny SEC 20 jest liniową, nadmiarowo-różniczkową czujką ciepła, której zadaniem jest wykrywanie i sygnalizacja energii cieplnej uwalnianej w czasie wczesnego rozwoju pożaru. SEC 20 współpracuje z kontrolerem LIST®controller, który generuje cykliczne zapytania do czujników umieszczonych w kablu monitorując temperaturę i nadzorując jednocześnie poprawność działania systemu.

 

Dopuszczenia:

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIA T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Certyfikat ATEX: OBAC 09ATEX476X
Aprobata Techniczna CNBOP: AT-0108-0042/2009/2012
Certyfikat Zgodności ITB: ITB-1803/W

Dane techniczne:

Do stref 1 i 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem
Temperatura otoczenia: od -40°C do +85°C
Zakres pomiaru:

od -40°C do +85°C
(krótkookresowo +200°C)

Dokładność pomiaru: 0,1°
Cykl pomiarowy: 10 s/350 czujników
Czułość pożarowa: klasa 1 wg PN-EN 54-5
Średnica: około 18 mm
Min. promień gięcia: 0,30 m
Maks. długość odcinka: 3200 m
Osłona kabla: bezhalogenowa, opóźnia zapłon
Ciężar kabla: 0,45 kg/m
Kolor osłony: szary