Oprawy świetlówkowe do zastosowania w strefie Ex

Grupy produktów:

 • Oprawy oświetleniowe z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
 • Oprawy oświetlenia awaryjnego z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
 • Metalowe oprawy oświetleniowe do sufitów podwieszanych
 • Metalowe oprawy oświetlenia awaryjnego
 • Oprawy tubowe

Cechy produktu:

eLLK92Zależnie od zastosowania, istnieje wiele typów do wyboru:

 • eLLK/M 92... – montowane powierzchniowo i słupowo, do użytku w strefie 1 i 2 oraz 21 i 22
 • eLLS 08 – montowane powierzchniowo do użytku w strefie 1 i 2 oraz 21 i 22
 • nLLK/M 08... – montowane powierzchniowo i słupowo, do użytku w strefie 2 oraz 21 i 22
 • nLLK 09/10 – montowane powierzchniowo, do użytku w strefie 2 i 22
 • eLLB 20 i RLF 250... – montowane w suficie podwieszanym, do użytku w strefie 1 i 2 oraz 21 i 22
 • AB 12.../EVF... – ognioszczelne, montowane powierzchniowo, do użytku w strefie 1 i 2 oraz 21 i 22

Styk NC

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy zapewnić odłączenie prądu podczas otwierania oprawy. Wbudowany obowiązkowy styk NC zabezpiecza przed nieumyślnym działaniem i, w przypadku użycia systemu blokującego, odcina zasilanie od wszystkich części, które mogą zostać dotknięte. Dodatkowy wyłącznik zabezpieczający podnosi poziom bezpieczeństwa operatora. Dzięki temu, nawet jeśli blokada oprawy jest uruchomiona, a klosz zabezpieczający otwarty, wyłącznik nie może zostać uruchomiony i obwód elektryczny pozostaje rozłączony.

Elektroniczny statecznik EVG

Użytkowanie opraw świetlówkowych w wykonaniu przeciwwybuchowym wymaga niezawodności i trwałości zastosowanych obwodów. Zanieczyszczenia i skoki napięcia w połączeniu z temperaturą, wilgotnością i obciążeniem mechanicznym mogą oddziaływać na oprawy oświetleniowe. Stateczniki EVG zostały zaprojektowane przez firmę CEAG specjalnie po to, by zapewnić ochronę przed czynnikami szkodliwymi. Podczas gdy konwencjonalne stateczniki przemysłowe EVG zaprojektowane są do działania w temperaturze otoczenia sięgającej do +30°C, stateczniki CEAG EVG mogą pracować nawet w temperaturze do +55°C w strefie 1 i 21 oraz +60°C w strefie 2 i 22 zagrożenia wybuchem. Rozmieszczenie obwodów drukowanych zapewnia równomierny rozkład ciepła, a połączenie i zamknięcie czułych komponentów zapewnia skuteczną ochronę mechaniczną.

eLLK92NIB

Monitoring stanu NIB

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w systemy baterii zapewniają samodzielne i niezależne oświetlenie awaryjne, bez centralnego systemu baterii. Są one szczególnie ekonomiczne, gdy używa się ich w dużych zakładach. Aż do teraz, w porównaniu z instalacjami zarządzanymi i monitorowanymi centralnie, wadą systemów opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w systemy baterii było to, że nie zapewniały one żadnych informacji na temat stanu opraw oświetleniowych. Wprowadzając na rynek model eLLK 92 .... NIB CEAG wdrożył monitoring wbudowany. Pięć diod LED zapewnia stałą informację o stanie naładowania i dostępnej pojemności baterii. Oznacza to, że bateria, ładowarka i elektronika zintegrowane są z oprawą. Wyposażona jest w 7 łączników w wykonaniu przeciwwybuchowym do transferu danych między baterią a oprawą, dlatego wymiana baterii w każdej chwili możliwa jest również w strefach zagrożenia. Zestaw baterii na wyczerpaniu może być wymieniony przez poluzowanie śrub i proste wyjęcie. Dołączony pasek chroni wkładkę przed nieumyślnym upuszczeniem.

Kbau

System centralnej baterii CG-S

Oprawy oświetlenia awaryjnego mogą być centralnie monitorowane używając zasilania grupowego CEAG i systemu centralnej baterii. Zaleca się go w przypadku, gdy duża liczba opraw awaryjnych jest połączona i może być używana jako system oświetlenia awaryjnego. System centralnej baterii nie jest instalowany w strefie zagrożenia wybuchem i środowisku co oprawy, dzięki czemu można niskim kosztem znacznie przedłużyć żywotność baterii.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP: Nr 1630/2013 i Nr 1714/2013.