Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacyjnego do zastosowania w strefie Ex

Grupy produktów:

  • Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z tworzywa sztucznego serii EXIT N do strefy 1 i 2 oraz 21 i 22
  • Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z metalu serii EXIT-Lite E do strefy 1 i 2 oraz 21 i 22
  • Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z tworzywa sztucznego serii AB12/EE11 PL do strefy 1 i 2 oraz 21 i 22
  • Oprawy sygnalizacyjne serii dKLK 23 do strefy 1 i 2 oraz 21 i 22

Charakterystyka:

Do oznaczania dróg i wyjść ewakuacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem służą oprawy z serii EXIT. Można zastosować dla nich jedno z dwóch dostępnych rozwiązań zasilania: oprawy wyposażone w indywidualne akumulatory (N) lub oprawy zasilane z centralnej baterii (CG-S).

Oprawy do podświetlenia znaków ewakuacyjnych z własnym akumulatorem (zasilanie indywidualne) to takie, w których bateria i elektronika znajdują się wewnątrz oprawy i stanowią jej integralną część. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że żywotność akumulatorów w nieprzyjaznym środowisku jest ograniczona. Zgodnie z zaleceniami producentów należy je wymieniać maksymalnie co 4 lata. Oprawy oświetlenia awaryjnego CEAG serii EXIT N, Ex-Lite E oraz EE 11 PL zostały przystosowane do pracy awaryjnej na 1 lub 3 godziny. Oprawy ewakuacyjne mogą być wyposażone także w moduł auto-testu.

W systemie centralnej baterii CEAG funkcje zasilania, sterowania i monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego realizowane są poprzez przewody zasilające. Centralna jednostka zasilającą wraz z akumulatorami umieszczona jest poza strefą zagrożenia wybuchem. System centralnej baterii z oprawami wyposażonymi w moduły CG-S umożliwia pełne monitorowanie oraz identyfikację lokalizacji każdej oprawy. Jednostka centralna informuje nie tylko o uszkodzeniach źródeł światła, kontroluje także pracę wszystkich elementów systemu a nawet monitoruje stan izolacji obwodów końcowych. Oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym typu EXIT CG-S, Ex-Lite CG-S, dKLK 23 CG-S oraz AB 12108-EVG są fabrycznie przystosowane do współpracy z systemem centralnej baterii CEAG.

Technologia LED

Technologia używająca białych diod LED jako źródeł światła umożliwia bezserwisową eksploatację bez potrzeby ich wymiany przez cały okres żywotności, czyli przez około 50 tysięcy roboczogodzin. Kompletny układ elektroniczny jest zaprojektowany dla osiągnięcia bardzo długiego okresu użytkowania, co redukuje koszty i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

Równomiernie rozmieszczone diody LED zapewniają równomierność podświetlenia znaku, dzięki czemu jest lepiej widoczny. Oprawy wykorzystujące technologię LED można instalować tylko na ścianie by zapewnić wymagane odprowadzanie ciepła.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP: Nr 1631/2013