Latarki, reflektory oraz przenośne oprawy świetlówkowe do zastosowania w strefie Ex

Grupy produktów:

  • Latarki typu Stabex do stref 1 i 2 oraz 20, 21 i 22
  • Latarki akumulatorowe serii HE do stref 1 i 2
  • Reflektory przenośne serii SEB do stref 1 i 2 oraz 21 i 22
  • Latarka TX40 do strefy 0
  • Przenośne oprawy świetlówkowe i akcesoria serii HL i ML do stref 1 i 2 oraz 21 i 22

Charakterystyka:

Przenośne oprawy wykonane w technologii przeciwwybuchowej używane są przede wszystkim przez pracowników działów technicznych pełniących służbęw patrolach ochronnych lub inspekcyjnych oraz wykonujących prace remontowe lub naprawcze w miejscach gdzie występują łatwopalne substancje. Ponieważ nie ma fizycznych granic między obszarami zagrożenia podzielonymi na strefy, należy zwrócić szczególną uwagę na przenośne urządzenia elektryczne. Właśnie dlatego wszystkie oprawy przenośne CEAG zostały dopuszczone do strefy 1 i 2 oraz 21 i 22. CEAG oferuje również rozwiązania dla strefy 0 zagrożenia wybuchem.

Poza bezpieczeństwem i solidnością, przenośne oprawy wykonane w technologii przeciwwybuchowej spełniają podstawowe wymagania związene z użytkowaniem, wagą, właściwościami oświetleniowymi oraz czasem eksploatacji. Przenośne oprawy mogą zostać załączone lub wyłączone za pomocą jednej ręki (nawet w rękawicach ochronnych), co umożliwia wykorzystanie drugiej ręki do innych czynności.Dzięki poręcznym rozmiarom oraz zastosowaniu baterii, latarki i reflektory mini, mini II, mini LED, TX 40 oraz HF Stabex i HE5 doskonale sprawdzają się podczas prac inspekcyjnych i stają się nieodłącznym elementem wyposażenia odpowiednich służb. Model Stabex HF-L z akumulatorami NiCd do wielokrotnego ładowania idealnie nadaje się do częstego użytku.

Latarka HE 9 może być wyposażona w akumulatory z możliwością wielokrotnego ładowania lub w zwykłe baterie, dzięki czemu może spełniać funkcję zarówno latarki jak i światła roboczego. Reflektory przenośne typu SEB używane są w pracy straży pożarnej i służb ratowniczych, a także podczas prac serwisowych i naprawczych prowadzonych w obszarze potencjalnego zagrożenia wybuchem. Natężenie światła o mocy 15 000 cd pozwala na emisję światła na odległość 150 metrów. Przesłony rozpraszające gwarantują równomierne oświetlenie. Pojemność akumulatorów pozwala na długi czas pracy (od 5,5 do 7 godzin). Specjalny model SEB 8-ADR może być wykorzystywany jako urządzenie sygnalizujące/ostrzegawcze podczas transportu towarów mogących stanowić zagrożenie.

Przenośne oprawy świetlówkowe HL i ML zapewniają połączenie niewielkich rozmiarów z dużą wydajnością świetlną. Szczególnie dobrze sprawują się podczas użytkowania w zamkniętych przestrzeniach, wewnątrz maszyn, w silosach, a także w tych miejscach, w których konieczne jest użycie solidnego oświetlenia przenośnego. W połączeniu z innymi urządzeniami (opcje dodatkowe) oprawy te mogą zostać użyte jako poziome lub mogą zostać przymocowane do konstrukcji (np.: maszyny, ogrodzenia, poręczy, itp.).

Budowa

Urządzenia oświetleniowe wykonane są w większości z wytrzymałych tworzyw wysokiej jakości (np: poliamidu lub poliwęglanu). Dzięki dodaniu substancji przewodzących do obudowy urządzenia nie występuje ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. Wszystkie użyte tworzywa mogą być poddane recyklingowi. Obudowy urządzeń elektrycznych wykonanych w technologii przeciwwybuchowej muszą być zgodne co najmniej ze stopniem ochrony IP 54. Specjalnie do użytku w wyjątkowo trudnych warunkach CEAG oferuje oprawy zgodne z wysokim wskaźnikiem ochrony IP 67. Klosze wykonane są z odpornego na zadrapania szkła mineralnego, dzięki czemu nawet w przypadku intensywnego użytkowania pozostają zdatne do pracy.

Technologia oświetlenia
Dzięki zastosowaniu silnych źródeł światła oraz zróżnicowanego systemu skupiania światła przenośne oprawy emitują światło o różnym natężeniu (szeroki strumień w przypadku oświetlenia roboczego lub jupiter). Wsuwane przesłony umożliwiają zmianę koloru światła. Dodatkowa przesłona rozpraszająca, złożona z dużej liczby małych pryzmatów, umożliwia poszerzenie strumienia światła bez większych strat świetlnych.

Źródła halogenowe emitują bardzo jasne światło, lecz ze względu na to, że nagrzewają się do wysokich temperatur, ich wydajność świetlna musi zostać ograniczona. Dzięki zastosowaniu dwóch źródeł firma CEAG znacznie zwiększyła tę wydajność. Szybki postęp w rozwoju technologii LED w ostatnich latach zaowocował opracowaniem szczególnego źródła światła dla opraw przenośnych. W ofercie CEAG posiada latarki wykorzystujące technologie LED (np.: Stabex mini czy TX 40), które pozwalają pracować nawet w strefie 0 zagrożenia wybuchem.

Zasilanie:

Wykonane w technologii przeciwwybuchowej oprawy CEAG mogą zostać zaopatrzone w suche baterie lub akumulatory przystosowane do ładowania za pośrednictwem ładowarki.

Zastosowanie poszczególnych typów baterii zależy głównie od sposobu i częstotliwości użytkowania opraw. Dla opraw używanych sporadycznie najodpowiedniejsze są wysokiej jakości baterie alkaliczno-manganowe. W przypadku częstego użytkowania preferowane jest zastosowanie akumulatorów niklowo-kadmowych (NiCd) do wielokrotnego ładowania. Oprócz bardziej ekonomicznej pracy akumulatory te gwarantują stałe napięcie, energetyczną gęstość oraz możliwość zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Rozładowane akumulatory NiCd mogą być bezproblemowo przechowywane przez wiele lat. Akumulatory NiCd muszą zostać poddane recyklingowi i w prawie 100% są zdatne do ponownego użytku. Przenośne oprawy oświetleniowe nie mogą być otwierane w strefie zagrożenia wybuchem przez co wymiana baterii lub proces ładowania musi odbywać się po za strefą. Wyjątek stanowi latarka TX 40, która jest ładowana indukcyjnie, a proces ten może być prowadzony w strefie 1 zagrożenia wybuchem. Oprawy przenośne w zależności od rodzaju mogą posiadać wskaźnik naładowania, funkcję bezpieczeństwa czy obwód serwisowy.