System tłumienia wybuchu HRD - RSBP

Charakterystyka:

HRD2Tłumienie wybuchu we wczesnej fazie jego rozszerzania, stanowi sposób zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których następuje, w przestrzeni zamkniętej lub prawie zamkniętej, wykrycie wzrostu ciśnienia wybuchowego, które to zostaje stłumione w początkowej fazie powstania. Głównym celem systemu HRD jest zapobiegniecie powstawaniu wysokich ciśnień w czasie wybuchu, przez co zapobiega się powstawaniu szkód w instalacji, zmniejsza się koszty postojów i przede wszystkim chroni zdrowie ludzi. System HRD przeznaczony jest do zabezpieczenia: silosów, zbiorników substancji proszkowych, jednostek filtracyjnych, cyklonów, młynów, elewatorów, mieszadeł, kruszarek, suszarek i innych urządzeń przemysłowych.

Na system HRD składają się następujące elementy:
• czujniki optyczne i ciśnieniowe (wielofunkcyjny czujnik wybuchu, czujnik płomieni oraz czujnik iskier i płomieni)
• centrale sterujące CIE i Conex
• butle HRD z czynnikiem gaszącym (5l – 1 zawór, 5l – 2 zawory, 8l – zawór 3”, 20l – zawór 3” lub 4”, 50l – zawór 3” lub 4”)HRD4
• dysze nierdzewne lub mosiężne o wielkościach 1“; 2“ oraz 6,5“

Zasada działania:

Zasada działania opiera się o pomiar, analizę wskazań oraz odpowiednia reakcje. Detekcja eksplozji odbywa się przy pomocy detektorów ciśnieniowych, czujników iskier lub czujników płomienia. W momencie pojawienia się płomienia czy iskier albo w przypadku, gdy zmiana ciśnienia przekroczy ustalony, dopuszczalny zakres wysyłany jest sygnał do centrali sterującej, która inicjuje otwarcie zaworu butli z substancją chemiczną. W efekcie następuje jej rozpylenie przez odpowiednie dysze, co prowadzi do stłumienia wybuchu. Najważniejszą cechę systemu HRD jest szybki czas reakcji cały proces liczony w milisekundach.

Zalety systemu:

• szybkie zadziałanie systemu
• duża niezawodność systemu
• niezależna archiwizacja danych z czujnika
• zmienność zastosowania elementów systemu
• zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• możliwość dostosowania wg wymagań jakościowych klienta
• prosta i szybka wymiana elementów po zadziałaniu
• system pozwala na prosta i szybka instalacje i transport
• możliwość zastosowania do materiałów toksycznych lub innego rodzaju materiałów niebezpiecznych

Przebieg wzrostu ciśnienia wybuchu w zależności od czasu:

HRD1. Inicjacja
2. Stwierdzenie wybuchu
3. Uruchomienie butli HRD
4. Ograniczenie ciśnienia


Schemat zabudowy systemu HRD na filtrze:

HRD1. Czujnik wybuchu
2. Wentylator
3. Podajnik obrotowy
4. Centrala sterująca
5. Butla HRD
6. Filtr