Systemy izolowania wybuchu - RSBP

Charakterystyka:

HRD6W urządzeniach przemysłowych często występują palne substancje w postaci pyłu. Pojawienie się w takich sytuacjach efektywnych źródeł zapłonu stwarza realne zagrożenie wybuchem. W przypadku połączenia urządzeń instalacji przemysłowych za pomocą np. rurociągów czy przenośników powstaje duże ryzyko rozprzestrzeniania się wybuchu oraz eksplozji wtórnych w kolejnych elementach instalacji, które można zminimalizować dzięki systemom izolowania wybuchu.

Klapa zwrotna:

Klapa zwrotna jest samodzielnym urządzeniem chroniącym instalacje przed przeniesieniem wybuchu. W przypadku normalnej pracy klapa zwrotna jest otwarta przez przepływający strumień powietrza. Podczas wybuchu w urządzeniu klapa zostaje zamknięta przez fale uderzeniową zapobiegając przeniesieniu się wybuchu do innych części ciągu technologicznego.

Cechy urządzenia:

• dla rurociągów o wymiarach od DN 100
• możliwość zamontowania czujnika położenia
• zmienna odległość instalacji
• łatwa instalacja, konserwacja, niskie koszty zakupu i konserwacji
• bez konieczności zasilania energią elektryczną oraz montażu elementu sterującego

Schemat zabudowy klapy zwrotnej:

1. Czujnik wybuchu
2. Wentylator
3. Podajnik celkowy
4. Centrala sterująca
5. Butla HRD
6. Filtr
7. Klapa zwrotna

HRD

Zasuwa szybkodziałająca

HRD7Zasuwy są instalowane na rurociągach w celu izolacji wybuchu w instalacjach. Zasada działania opiera się o detekcję i szybkie, pneumatyczne zamknięcie zaworu w przypadku stwierdzenia eksplozji mieszaniny pyłowo-powietrznej. Zasuwa zgodna jest z założeniami „fail safe design”, co oznacza, że w przypadku wykrycia błędów w systemie (np. przerwanie przewodów zasilających lub komunikacyjnych, spadek ciśnienia itp.) zasuwa ustawiana jest w stan bezpieczny.

Cechy urządzenia:

• dla rurociągów o wymiarach od DN 50
• wytrzymałość ciśnieniowa do 10 bar
• ekstremalnie szybki czas zadziałania 0,04 s
• krótka odległość instalacyjna
• po uruchomieniu natychmiast przygotowane do kolejnego zadziałania

Komin przeciwwybuchowy

HRD8Komin przeciwwybuchowy zbudowany jest z dwóch połączonych kanałów i płytki bezpieczeństwa umieszczonej w górnej części urządzenia. Podstawa działania jest fakt, że powstająca w urządzeniach fala uderzeniowa, ze względu na swoja bezwładność i duża szybkość, nie zmienia kierunku lecz jest uwalniana na zewnątrz instalacji w wyniku rozerwania płytki bezpieczeństwa.

 

Zawór szybkoodcinający

Pływakowy zawór szybkoodcinający przeznaczony jest do zabezpieczenia układów rurociągowych. Zapobiega rozpowszechnianiu płomieni i ciśnienia podczas wybuchu i w ten sposób ogranicza przenikanie wybuchu do kolejnych części instalacji produkcyjnej.HRD9

Cechy urządzenia:

• dla rurociągów o wymiarach od DN 100
• dla urządzeń o temperaturze do 250°C
• niskie ciśnienie inicjacyjne oraz niskie straty ciśnienia
• krótka odległość instalacyjna
• bez konieczności zasilania prądem elektrycznym oraz stosowania urządzenia uruchamiającego
• prosta konserwacja