Przepustnice przeciwwybuchowe PWIIS-EX - Smay

Charakterystyka:

PWIISPrzepustnice wielopłaszczyznowe PWIIS-EX z łopatkami przeciwbieżnymi lub współbieżnymi stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem gdzie troska o bezpieczeństwo pożarowe jest kluczowa. Zagrożenia takie występują wszędzie tam, gdzie pojawiają się mieszaniny gazów, par, mgieł i pyłów o własnościach palnych: zakłady chemiczne i drzewne, lakiernie, wytwórnie gazów itd.

Przepustnica PWIIS-EX została przebadana i zakwalifikowana do grupy II, kategorii 2, co oznacza, że jest właściwa do stosowania w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22.

Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w zakresie 2 klasy wg EN-1751, dzięki specjalnym wkładkom uszczelniającym, zamontowanym na końcach piór. Napęd poszczególnych piór realizowany jest za pomocą systemu dźwigni i cięgien, w układzie przeciwbieżnym PWIISp-EX lub współbieżnym PWIlSw-EX.

Cechy urządzenia:

Obudowa, pióra oraz układ dźwigni i cięgien napędowych przepustnicy PWIIS-EX wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Pióra na całej długości są wyposażone w uszczelki z PCV, a uszczelnienie między końcem a obudową zapewniają specjalne wkładki wykonane z polipropylenu. Po jednej stronie pióra we wkładkach osadzone są osie stalowe, połączone z piórem stalowym nitem. Pióra łożyskowane są za pomocą łożysk ślizgowych, również polipropylenowych, osadzonych w obudowie. Jedna z osi jest osią napędową, natomiast przeniesienie napędu na pozostałe pióra realizowane jest za pomocą układu dźwigni i cięgien. Przepustnice wyposażono w dodatkowe sprężyste stalowe ślizgi mocowane do cięgien mechanizmu napędowego, zapewniające ich pewne połączenie elektryczne z obudową oraz zaciski uziemiające na obudowie. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto możliwości wystąpienia różnicy potencjałów między poszczególnymi elementami przepustnicy, jak i między przepustnicą a ziemią w trakcie eksploatacji.

Dostępny wymiar w zakresie od 200 mm do 1405 mm. Powyżej rozmiaru 1400×1405 mm przepustnice zostaną wykonane w bateriach. Projektując instalację wentylacyjną należy zawsze mieć na uwadze aby siłownik należał do tej samej lub wyższej grupy co przepustnica PWIIS-EX.

Temperatura otoczenia od -20°C do +60°C (+50°C w wersji z siłownikiem).

Dopuszczenia:

II 2GD c IIB T6
Certyfikat ATEX: w I kwartale 2013 r.