Klapy przeciwpożarowe KWP-EX - Smay

Charakterystyka:

KWPKlapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Urządzenia typu KWP-Ex zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i są przeznaczone do użycia w miejscach, w których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mgły lub palne mieszaniny powietrzno‑pyłowe. Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22. Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), łącznie z ścianami kartonowo- -gipsowymi, jak również poza przegrodami. Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej, które rozdzielone są przekładkami izolującymi z materiału ogniochronnego grubości 40 mm. Wewnątrz klapy znajduje się przegroda, której ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest kątownikami oporowymi. Osie przegrody współpracują z wbudowanymi do przekładek izolacyjnych łożyskami ślizgowymi. Zamknięcie przegrody realizowane jest przez układ cięgien. Klapy produkowane są również w wersji specjalnej, z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy takie stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, w laboratoriach itp. Wszystkie elementy stalowe są wykonywane ze stali kwasoodpornej 1.4301. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów). Klapy odcinające typu KWP-O-S-Ex, KWP-OM-E-Ex posiadają klasę EIS 120. Oznacza to, że klapa posiada szczelność, izolacyjność i dymoszczelność ogniową nie mniejszą niż 120 min.

Cechy urządzenia*:

KWP-O-S-Ex

Klapa przeciwpożarowa odcinająca w wykonaniu przeciwwybuchowym do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napędem sprężynowym, bez funkcji komfortu. Układ napędowy stanowi mechanizm sprężynowy zblokowany z ampułkowym wyzwalaczem termicznym. Podczas otwierania klapy za pomocą klucza następuje naciągniecie sprężyny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu nierdzewnego. Po przekroczeniu określonej temperatury (standard 70±5°C) ampułka pęka, powodując zwolnienie haczyka, a następnie zamknięcie klapy. W wykonaniu specjalnym stosowane są ampułkowe wyzwalacze o nominalnej temperaturze zadziałania od 40°C do 110°C. Przegroda w pozycji zamkniętej zostaje zablokowana przez zatrzask, co uniemożliwia samoczynne otwarcie przegrody i jednocześnie zapewnia dużą szczelność. W przypadku testów, aby otworzyć klapę, należy pociągnąć za kółko zwalniające zatrzask. Aktualną pozycję przegrody odcinającej wskazuje położenie dźwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i ,,zamknięta”. Na życzenie zamawiającego klapy KWP-O-S-Ex mogą być wyposażone w wyłącznik krańcowy informujący o położeniu klapy w pozycji otwartej oraz zamkniętej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klapy KWP-0-S-Ex znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Typoszereg wymiarowy klap odcinających KWP-O-S-Ex ograniczony jest do powierzchni brutto 1,0 m2, powyżej tego wymiaru klapy produkowane są jako zespoły klap (baterie).

KWP-OM-E-EX

Klapa przeciwpożarowa odcinająca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z siłownikiem ze sprężyna powrotną, o połączonej funkcji bezpieczeństwa z funkcją komfortu. W przypadku klap odcinających w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-OM-E-Ex, układ napędowy stanowi siłownik elektryczny ExMax-5-BF firmy SCHISCHEK, (napięcie zasilania 24 VAC/DC lub 230 VAC] Po podłączeniu zasilania do przewodów siłownika następuje otwarcie klapy. Automatyczne zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania termowyłącznika typu ExPro-TT, o nominalnej temperaturze zadziałania 72°C (zadziałanie termowyłącznika powoduje przerwę w obwodzie elektrycznym siłownika). Zamknięcie zdalne klap typu KWP-OM-E-Ex jest realizowane poprzez odłączenie zasilania (przy zaniku napięcia znajdująca się w siłowniku sprężyna powrotna wracając do pozycji swobodnej powoduje zamknięcie klapy). W napędzie ze sprężyną powrotną ExMax-15-BF wbudowane są dwa ustawione na stałe mikrowyłączniki dla wskazania położenia klapy (otwarta/zamknięta). Położenie klapy można odczytać na mechanicznym wskaźniku położenia. Dzięki zastosowaniu specjalnego wargowego uszczelnienia klapa zachowuje szczelność w zakresie ciśnień do 1500 Pa, mieszcząc się w 2 klasie szczelności wg normy PN/EN-1751. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klapy KWP-OM-E-Ex znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Typoszereg wymiarowy klap odcinających KWP-OM-E-Ex ograniczony jest do powierzchni brutto 1,5 m2, powyżej tego wymiaru klapy produkowane są jako zespoły klap (baterie).

Dopuszczenia:

II 2GD c IIB T6
Certyfikat ATEX: KDB 12ATEX0001X, KDB 12ATEX0002X
Aprobata Techniczna: AT-15-7401/2008
Certyfikat Zgodności: ITB-1610/W
Atest Higieniczny: HK/B1301/01/2007