Regulatory przepływu VAV RVP-P-EX, RVP-R-EX - Smay

Charakterystyka:

RVPPRegulatory przepływu służą do automatycznej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyjnego zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla każdego z pomieszczeń w budynku, uwzględniając występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak: zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.

W standardowej wersji przeciwwybuchowej regulator przeznaczony jest do regulacji strumienie czystego, przefiltrowanego powietrzna, natomiast w wersji specjalnej także z przeznaczeniem do transportowania powietrza zanieczyszczonego lub lekko agresywnego (wg Klasyfikacji Środowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3).

RVPRRegulatory RVP-P-Ex/RVP-R-Ex zaprojektowano zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia vvybuchem 1, 2, 21 oraz 22. Dla komponentów elektrycznych dostępny jest certyfikat ATEX producenta.

Zasada działania:

Zasada działania opiera się na pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą sond pomiarowych (4 pary), usytuowanych po obu stronach elementu spiętrzającego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przepływu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje różnica ciśnień, zależna od wielkości przepływu. Wielkość ta mierzona jest za pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają w regulatorze porównane z wielkością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od wielkości zadanej siłownik przesłony regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną.

Cechy urządzenia:

RVPR RVPPRVP-P-Ex:

Obudowa oraz wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.

Lamele wielopłaszczyznowej przepustnicy wyposażone są w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Elementy napędu przepustnicy wykonane są z tworzywa sztucznego o rezystancji powierzchniowej poniżej 1GΩ. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.

Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi zespół składający się ze statycznego czujnika ciśnienia różnicowego, siłownika oraz sterownika (sterownik umieszczony poza strefą zagrożenia wybuchem).

Typoszereg wymiarowy regulatorów przepływu RVP-P-Ex rozpoczyna się od wielkości 105×200 mm (regulowany wydatek powietrza od 150 m3/h do 950 m3/h), a kończy się na 505×1000 mm (regulowany wydatek powietrza od 3630 m3/h do 18180 m3/h).

RVP-R-Ex:

Obudowa oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub na specjalne zamówienie ze stali nierdzewnej 1.4301.

Przegroda przepustnicy wyposażona jest w uszczelnienie gumowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Oś przegrody przepustnicy umieszczona jest w łożysku z antystatycznego tworzywa sztucznego lub z mosiądzu. Element spiętrzająco-pomiarowy stanowi kryza lub listwa pomiarowa. Kryza wykonana jest ze stalowej blachy ocynkowanej. Po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.

Listwa jest wykonana z aluminiowego profilu, z odpowiednio rozłożonymi w jego obrębie otworami impulsowymi. Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi zespół składający się ze statycznego czujnika ciśnienia różnicowego, siłownika oraz sterownika (sterownik umieszczony poza strefą zagrożenia wybuchem).

Typoszereg wymiarowy regulatorów przepływu RVP-R-Ex rozpoczyna się od średnicy 125 mm (regulowany wydatek powietrza od 90 m3/h do 445 m3/h), a kończy się na średnicy 500 mm (regulowany wydatek powietrza od 1400 m3/h do 7100 m3/h).

Dopuszczenia:

II 2GD c IIB T6 80°C
Certyfikat ATEX: w I połowie 2014 r.