System ochrony kabli i przewodów PMA EX

Charakterystyka:

PMASystem PMA Ex to grupa produktów do ochrony kabli i przewodów, wiązek kablowych, przewodów światłowodowych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem czynników atmosferycznych (promieniowanie UV) i chemicznych w strefach zagrożonych wybuchem. Produkty te zostały dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 oraz 21 i 22.

System PMA EX obejmuje elastyczne rury i akcesoria, które nie zawierają halogenów, kadmu, są odporne na paliwa silnikowe, tłuszcze, oleje, słabe kwasy i zasady oraz na inne powszechnie stosowane rozpuszczalniki, nie ulegają korozji.

Zaletą systemu jest łatwy i szybki montaż dzięki elastycznym połączeniom oraz dużej różnorodności końcówek w szczególności przydatny w przypadku ciasnych zakrętów.

PMA2System rekomendowany jest do stosowania w zakładach chemicznych, rafineriach, w przemyśle gazowo‑olejowym, w innych miejscach gdzie występują substancje łatwopalne, np. malarniach, farbiarniach, w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz przetwórstwa spożywczego, a także w miejscach o dużym zapyleniu, np. młynach, zakładach przetwórstwa drzewnego i papierniczego.

Cechy systemu:

• do stref 1 i 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem
• temperatura otoczenia: od -20°C do +85°C
• stopień ochrony: do IP 68
• odprowadzanie ładunków elektrostatycznych
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• bardzo dobra odporność na UV
• bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne oraz odporność na uderzenia w niskich temperaturach
• wysoka odporność na ścieranie
• wolne od halogenów i kadmu
• możliwość stosowania w aplikacjach ruchomych
• złączki rozgałęziające są mniejsze i lżejsze w porównaniu ze stosowanymi w metalowych systemach skrzynkami rozgałęźnymi (ważne podczas transportu i instalacji)

Dopuszczenia:

II 2G Ex eb IIC
II 2D Ex tb IIIC
Certyfikat ATEX: SEV 05ATEX0105