Hybrydowe aparaty chłodnicze

Systemy split lub kompaktowe

  • Agregety wody lodowej oraz jednostki skraplające w połączeniu z centralami wentylacyjnymi w celu stworzenia niestandardowych splitów.
  • Samodzielne kompaktowe jednostki dachowe, które mogą integrować różne funkcje: chłodzenie, ogrzewanie, wentylację i kompensację powietrza
  • Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A
  • Wysoka efektywność chłodzenia i ogrzewania
  • W przypadku dachowych rozwiązań kompaktowych, dostępne są nagrzewnice gazowe mające na celu zwiększenie mocy grzewczej i wydajności ogrzewania w niskich temperaturach otoczenia.

 

RZCHA - RZMHA

Oferta agregatów, skraplaczy i pompy ciepła


Jednostki z wentylatorami osiowymi i sprężarkami typu scroll pracują na czynniku chłodniczym R410A. Dostępne są w wersji z pompą ciepła. Są kompatybilne z takimi centralami wentylacyjnymi, jak PREEVA, tworząc niestandardowe zastosowania typu split. Są przeznaczone dla małych i dużych pomieszczeń.

Moc chłodnicza: 5 - 200 kW

YNRA

Kompaktowa wysokowydajna pompa ciepła

YNRA to kompaktowa dachowa pompa ciepła powietrze-powietrze, zaprojektowana do osiągania wysokiej wydajności i liniowego oddawania mocy przy bardzo niskim poziomie hałasu.

YNRA może być zainstalowana jako pompa ciepła i może zawierać opcjonalną nagrzewnicę gazową, mającą na celu zwiększenie wydajności grzewczej i efektywności. Jest przeznaczona dla średnich i dużych pomieszczeń.

Moc chłodnicza: 60 kW
Moc grzewcza: 30 - 90 kW

 

 

YDSA

Wysokowydajna kompaktowa jednostka klimatyzacyjna

YDSA

YDSA zapewnia wysoką wydajność w zakresie kontroli temperatury danej przestrzeni. Wydajność chłodzenia jest zmaksymalizowana przez modulowane sprężarki typu Digital Scroll i zoptymalizowane układy parowników. Wydajność ogrzewania zostaje zmaksymalizowana przez zastosowanie kondensacyjnej nagrzewnicy gazowej. Wentylator moduluje przepływ powietrza przy niskich obciążeniach w celu zwiększenia oszczędności energii.
Są przeznaczone dla średnich i dużych pomieszczeń

Moc chłodnicza: 35 - 88 kW
Moc grzewcza: 29 - 117 kW

YDHA

Jednostka wentylacyjna

YDHA

YDHA zapewnia wysoką wydajność w zakresie kontroli i uzdatniania do 60% powietrza zewnętrznego, mając na celu utrzymanie w pomieszczeniu odpowiedniej temperatury i wilgotności. Intuicyjny interfejs termostatu pozwala na łatwą regulację parametrów, a sterowanie jednostki dostosowuje się do warunków zewnętrznych. Są przeznaczone dla średnich i dużych pomieszczeń.

Moc chłodnicza: 17 - 105 kW
Moc grzewcza: 22 - 234 kW

YDMA

Jednostka wentylacyjna do kompensacji powietrza

YDMAJednostka YDMA, przeznaczona do
kompensacji powietrza, zapewnia wysoką wydajność w zakresie kontroli i uzdatniania 100% powietrza zewnętrznego. Wydajność
chłodzenia jest maksymalizowana przez modulowane sprężarki typu Digital Scroll. Wydajność ogrzewania zostaje zmaksymalizowana
przez zastosowanie kondensacyjnej
nagrzewnicy gazowej. Wentylator wyrównuje i steruje przepływem powietrza w zależności
od potrzeb. Są przeznaczone dla średnich i dużych pomieszczeń.

Moc chłodnicza: 17 - 105 kW
Moc grzewcza: 22 - 234 kW