Przewody do detekcji cieczy nieprzewodzących prądu ( kwasy i rozpuszczalniki )

TT5001

Dostępny w gotowych odcinkach lub na szpuli. Głównie stosowany wewnątrz, w zakładach farmaceutycznych, produkujących półprzewodniki, laboratoriach chemicznych itp.

TT5001

TT5001-HS

Identyczny jak TT5001 ale pokryty materiałem z białego etylenu z purpurowym paskiem w celu odróżnienia go od TT5000-HS Przydatny w przypadku podziemnych rur z rozpuszczalnikami: aceton; fenol; kwas
octowy.

TT5001-HS

TT5001-HUV

Specjalna wersja TT5001 przeznaczona do montażu na zewnątrz o wysokiej odporności na promieniowanie UV.

TT5001-HUV

TT7000-HUV

Przewód do wykrywania skoncentrowanego kwasu siarkowego lub azotowego.

TT7000-HUV