Przykładowe zastosowania

Podziemne rurociągi

System detekcji wycieków TraceTek zapewnia dużo większa czułość w przypadku niewielkich i długotrwałych wycieków w porównaniu z  innymi systemami opartymi o pomiar ciśnienia oraz dokładność lokalizacji ±1 m. Projekty o długości do 30km. Systemy detekcji paliw nie wykrywają obecności wody dzięki czemu mogą mieć kontakt z opadami atmosferycznymi i wodami gruntowymi.

Podziemne rurociągi

Systemy hydrant na lotniskach

Lokalizacja wycieków paliwa pod płytą postojową lotniska. Długość instalacji nawet do 20 km. Monitoring 24/7 i dokładna lokalizacja pozwala operatorowi systemu na szybką reakcję w przypadku wykrycia nieszczelności.

Systemy hydrant na lotniskach

Terminale paliwowe i parki zbiorników

Detekcja wycieków ze skorodowanych zbiorników zabezpiecza przed skażeniem środowiska. Możliwość wykrycia przepełnionych zbiorników, wycieków paliwa na pływających dachach oraz nieszczelności armatury do nich podłączonej.

Terminale paliwowe i parki zbiorników

Rurociągi na estakadach

Wczesna detekcja wycieków nad skrzyżowaniami rurociągów, blisko wód powierzchniowych i innych miejsc wrażliwych. Monitoring rurociągów na całej długości instalacji.

Rurociągi na estakadach