System gaszenia azotem z chłodzeniem mgłą wodną Sinorix H2O Gas

Sinorix H2O Gas – skuteczne gaszenie z chłodzeniem

Sinorix H2O Gas – wysoce skuteczne gaszenie azotem połączone z chłodzeniem mgłą wodną. W ten sposób dwa czynniki biorą udział w procesie gaszenia: redukcja tlenu i dodatkowo efekt chłodzenia.

Sinorix H 2 O Gas – system opracowany na potrzeby podwójnej ochrony Sinorix H 2 O Gas zapewnia ją dzięki doskonałej mieszaninie gazu i wody, która oprócz niezawodnego gaszenia pożaru skutecznie zapobiega ponownemu jego wznieceniu. Oba środki są dostarczane do stref gaszenia tą samą siecią rur i tymi samymi dyszami. Azot spełnia rolę środka gaszącego i nośnika wody.

System gaszenia jest projektowany przy użyciu specjalnie opracowanego programu obliczeniowego. Program został przetestowany i certyfikowany przez VdS w ramach procesu certyfikacji systemu.

Sinorix H 2 O Gas minimalizuje możliwość powstania wtórnych zniszczeń dzięki technologii drobnego rozpylania, która wymaga 30-80 litrów wody na każde 100 m 3 objętości.

Ponadto mgła wodna redukuje substancje toksyczne w powietrzu powstałe w wyniku spalania. Dodatkowo chroni to zdrowie ludzi i zapobiega zniszczeniom mienia spowodowanych dymem.

Gaszenie azotem i mgłą wodną

Azot charakteryzuje się doskonałymi właściwościami gaszenia trzech głównych typów pożaru: A, B i C. Jednocześnie rozpylona woda szybko schładza materiały poniżej temperatury zapłonu, a w wyniku parowania wypiera tlen. Zarówno azot jak i woda nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Nie niszczą warstwy ozonowej, nie mają wpływu na proces globalnego ocieplenia ani nie powodują powstawania szkodliwych produktów podczas procesu gaszenia. Można zatem bez przeszkód wietrzyć pomieszczenia po wyładowaniu używając do tego celu systemu wentylacyjnego lub otwierając okna.

Typowe zastosowania

 • archiwa
 • biblioteki
 • muzea
 • źródła zasilania awaryjnego (UPS)
 • magazyny cieczy palnych
 • turbiny
 • zamknięte transformatory i generatory
 • skarbce

Korzyści

 • Pewne gaszenia, skuteczne zapobieganie ponownemu zapłonowi.
 • Wysoka elastyczność na etapie projektowania, dostosowany do potrzeb montażu.
 • Doskonała ochrona majątku przed skutkami procesu gaszenia dzięki małemu zużyciu wody.
 • Dodatkowa ochrona ludzi dzięki redukcji toksycznych substancji powstałych podczas spalania.
 • Jedyny do tej pory system łączonego gaszenia wodą i gazem certyfikowany przez VdS, przeznaczony do ochrony pomieszczeń.