System gaszenia mgłą wodną Sinorix H2O Jet

Sinorix H2O Jet – skuteczna technologia mgły wodnej

Sinorix H2O Jet niezwykle skutecznie kontroluje lub nawet gasi szybko rozprzestrzeniające się pożary z otwartym ogniem. Unikatowa technologia dwufazowego przepływu wykorzystuje mieszaninę wody i gazu do wytworzenia kropli wody przy niskim ciśnieniu hydraulicznym w celu uzyskania efektu chłodzącego.

Sinorix H 2 O Jet – elastyczny i krojony na miarę

Sinorix H2O Jet jest odzwierciedleniem szczególnych kompetencji i zaawansowanego know-how poprzez zastosowanie opatentowanej przez Siemens technologii dysz i innowacyjnego rozwiązania Sinorix CDT (Constant Discharge Technology), które zapewnia stałe wyładowanie środka gaszącego. H 2 O Jet wysoce elastyczny system może być wykorzystywany do zabezpieczeń obiektów i pomieszczeń w celu kontroli rozpowszechniania lub nawet gaszenia otwartego ognia.

Tak więc ochronie może podlegać pojedynczy obiekt lub obiekt i jego otoczenie w określonym promieniu. Sinorix H2O Jet jest systemem niskociśnieniowym (mniej niż 16 bar), który ze względu na zastosowaną mieszaniną azotu i wody osiągają tę samą skuteczność, co systemy o wysokim ciśnieniu. Azot spełnia tu rolę nośnika wody i jest przesyłany tym samym systemem rur. Połączenie dysz z technologią dwufazowego przepływu pozwala na uzyskanie drobnych kropli wody przy niskim ciśnieniu hydraulicznym. Wynikającą z tego korzyścią jest możliwość użycia prostych, galwanizowanych rur, jak również autonomicznych

Mgła wodna absorbuje ciepło powstające podczas pożaru. Pozbawiając energii kontroluje go lub gasi. systemów ze stalowymi zbiornikami. Dodatkowo umiarkowane wymagania co do jakości wody zapewniają skuteczność działania. Tylko krople o właściwej średnicy zapewniają maksymalne chłodzenie. Dlatego też Siemens ze szczególną starannością ocenia ryzyko pożaru dla określonej aplikacji, by zadecydować o najwłaściwszym uformowaniu kropli przez Sinorix H 2 O Jet. Dobór odpowiednich dysz zapewnia tworzenie kropli o rozmiarze zapewniającym największą skuteczność.

Gaszenie mgłą wodną

Czym mniejsze są krople rozpylane przez system gaszenia, tym powierzchnia absorbująca ciepła jest większa i tym skuteczniej jest tłumiony pożar. Oznacza to, że niewielka ilość wody jest w stanie zapewnić skuteczne gaszenie. Małe zapotrzebowanie na wodę jest korzystne dla środowiska. Dodatkowo woda jest łatwo pozyskiwana, nie stwarza problemów w transporcie i przechowywaniu. Sinorix H 2 O Jet nie wymaga zastosowania wody szczególnej jakości: oszczędne i nieszkodliwe dla środowiska gaszenie jest możliwe już przy jej dobrej filtracji.

Typowe zastosowania

 • Turbiny i generatory
 • Stanowiska testowania silników
 • Obiekty produkcyjne
 • Magazyny palnych cieczy
 • Linie lakiernicze

Korzyści

 • Skuteczne gaszenie obiektowe i objętościowe.
 • Innowacyjne, opatentowane przez Siemens dysze do gaszenia obiektowego.
 • Systemy niskociśnieniowe o maksymalnej skuteczności.
 • Mała ilość niezbędnej wody.
 • Nadzwyczajny efekt chłodzenia.
 • Wysoce ekonomiczne.
 • Przyjazne dla środowiska i bezpieczne.