System gaszenia obrabiarek Sinorix al-deco STD

Sinorix al-deco STD – zabezpieczenie maszyn bez kompromisów Sinorix al-deco STD to inteligentne zabezpieczenie obiektów elastycznie dostosowywane do różnych typów obrabiarek. Jest kompletnym systemem z elementami gaszenia i wykrywania pożaru niewymagającymi zasilania ze źródła energii elektrycznej, monitorowanym w sposób ciągły, z automatycznym zapisem wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem.

Sinorix al-deco STD – wszechstronne zabezpieczenie, niezawodne i skuteczne.

System zabezpieczenia obiektów Sinorix al-deco STD wykrywa pożar i uaktywnia proces gaszenia z wykorzystaniem funkcji pneumatycznych. Z tego powodu nie jest wrażliwy na wszelkiego rodzaju zakłócenia i jest w stanie wykryć, a następnie ugasić pożar bez potrzeby zasilania źródłem energii elektrycznej.
Dzięki temu linie detekcyjne są ułożone wewnątrz maszyny. Czujka pożarowa LifdesTM (Linear fire detection source), działająca jak czujka liniowa, jest pod stałym ciśnieniem i podlega rozerwaniu pod wpływem temperatury powyżej 110 °C. Spadek ciśnienia zwalnia zawór butli.

Kontrola online funkcji związanych z bezpieczeństwem, a także akustyczna oraz optyczna sygnalizacja zdarzeń zapewniają pełne monitorowanie systemu. Zdarzenia te, jak też dane operacyjne są automatycznie zapisywane w pamięci nieulotnej i mogą zostać odczytane przez interfejs USB. Tak więc zdarzenia spowodowane incydentem mogą być odtworzone, a następnie zinterpretowane w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Potrzeba dokonania prac konserwacyjnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem jest komunikowana przez system.

System, którego instalacja naprawdę się opłaca

Niezależny system gaszenia obiektów Sinorix al-deco STD zapewnia niezrównany poziom zabezpieczenia przy wyjątkowo korzystnej relacji ceny do oferowanych właściwości. Wydatek od około 1,5 do 2 procent całkowitej wartości obrabiarki – opłacalna inwestycja w porównaniu z kosztem możliwych zniszczeń.

Korzyści

  • Najwyższe bezpieczeństwo pracy.
  • Skuteczna detekcja z zastosowaniem opatentowanych czujek Lifdes.
  • Monitorowanie i alarmowanie online w przypadku wystąpienia zagrożenia.
  • Pełne monitorowanie poprzez zapis danych związanych z zabezpieczeniem.
  • Dane dostępne poprzez interfejs USB.
  • Konserwacja dostosowana do obsługi.