System Sygnalizacji Pożaru Cerberus PRO

Główne cechy systemu pożarowego Cerberus PRO:

  • Inteligentne, niepowtarzalne funkcje bezpieczeństwa, takie jak wbudowane turbo izolatory, tryb uszkodzeniowy, fukcjonalność w trybie czuwania itd.
  • Centrale pożarowe Cerberus łączą w sobie wysokie standardy bezpieczeństwa z najnowszą technologią
  • Czujki pożarowe również zwiększają bezpieczeństwo dzięki inteligencji rozproszonej: istotne decyzje podejmowane są na miejscu, w czujce.
  • Funkcja trybu uszkodzeniowego jest wdrożona w cały system, umożliwiając wykrywanie, sterowanie, alarmowanie i komunikację ze strażą pożarną w przypadku awarii procesora.

System sygnalizacji pożaru Cerberus PRO oferuje - centrale, inteligentne czujki pożarowe i urządzenia peryferyjne.

Przegląd najistotnejszych elementów systemu.

Cerberus PRO