Kofax Kapow - rozwiązanie informatyczne do integracji i robotyzacji procesów w aplikacjach biznesowych

Kofax Kapow - rozwiązanie informatyczne do integracji i robotyzacji procesów w aplikacjach biznesowych


Kofax Kapow to najszybsze w zastosowaniu rozwiązanie informatyczne do integracji i robotyzacji procesów w aplikacjach biznesowych. Informacje, które wcześniej było nieosiągalne, wydawały się bezużyteczne lub kosztowne w integracji teraz można je szybko zintegrować ze swoimi systemami. Kapow pozwala elastycznie tworzyć, wdrażać i zarządzać wymianą informacji pomiędzy aplikacjami, email, PDF, portalami WWW i innymi kanałami

Kofax Kapow - rozwiązanie informatyczne do integracji i robotyzacji procesów w aplikacjach biznesowych


Platforma Kapow zapewnia dostęp do uporządkowanych i niestrukturalnych informacji w bazach danych, systemów plików, poczty elektronicznej, aplikacji w chmurze, aplikacji i portali WWW, aplikacji on-premise i treści w systemach zarządzania informacją. Kapow obsługuje dynamicznie zbudowane strony oparte na technologiach JavaScript i AJAX, dostęp do baz danych, pobiera dane z Excel, XML, XLS, PDF, kanały RSS i z API oparte na SOAP, REST, XML i JSON.

Dla źródeł danych bez API technologia Kapow API Synthetic ™ umożliwia Ci integrację z aplikacjami za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI) i symulacji API. Funkcjonalność ta osiągana jest bez kodowania. Podejście API Synthetic nie wymaga żadnych zmian w aplikacjach, jakkolwiek wykorzystuje zawarte w aplikacji reguły biznesowe i wbudowane zabezpieczenia.  Zapewnieniu przy tym interakcję z aplikacjami z pełną obsługą operacji CRUD (create-read-update-delete).

Tworzenie robotów do integracji danych i automatyzacji procesów odbywa się w Kapow Design Studio, które jest wizualnym, w pełni zintegrowanym środowiskiem programistyczne (IDE), bezkodowym i wysoko wydajnym. Jego unikalny point-and-click edytor pozwala budować roboty w ciągu kilku minut, przechodząc przez aplikacje tak jak przez przeglądarkę internetową lub natywną aplikację.

Kofax Kapow - rozwiązanie informatyczne do integracji i robotyzacji procesów w aplikacjach biznesowych

Kapow Design Studio jest zoptymalizowane do obsługi interaktywnych technologii wykorzystujących HTML5 i JavaScript; oferuje możliwość zapisywania sesji przeglądarki, aby wykorzystywać je jako obiekty danych w dalszych krokach. Obejmuje ono zintegrowane środowisko debugowania do natychmiastowej korekcji błędów zanim zostaną one przekazywane do produkcji.