Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Systemy alarmowe wkroczyły do naszego życia i mają w nim na stałe ważne miejsce. Popularne w potocznym języku „alarmy” czy „ instalacje alarmowe” gwarantują poczucie bezpieczeństwa nam i dbają o nienaruszalność naszych dóbr. Jednym ze składników profesjonalnego systemu bezpieczeństwa obiektu na poziomie rozwiązań zabezpieczenia teletechnicznego jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Dzięki SSWiN osoby prywatne, firmy, instytucje mają możliwość dozoru nad własnym mieniem z innego miejsca, np. siedząc wygodnie w domu, umożliwia to również zdalną kontrolę zachowań pracowników. Nowoczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu znacząco zwiększają ochronę obiektów i bezpieczeństwo osób, które w nich przebywają, a przy tym są coraz bardziej odporne na fałszywe alarmy. Dzięki przystępnej cenie stały się ogólnodostępne. Przyczyniają się do spadku przestępczości i wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa.

Bezpieczeństwo ludzi i budynków jest zależne od zdolności systemu do szybkiego reagowania na wykrywane i zgłaszane włamania i napadu, niezależnie od czasu i lokalizacji. Współpraca wszystkich aplikacji związanych z zabezpieczeniami umożliwia szybkie wykrywanie, identyfikowanie, zgłaszanie i reagowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w budynku.

W przypadku naruszenia strefy bezpieczeństwa, czujniki ruchu i kontaktrony okienne wysyłają sygnały alarmowe do centrum zarządzania. Dzięki temu pracownicy służb ochrony moga reagować natychmiastowo. Alarmy zgłaszane i wysyłane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybsze reagowanie i zapewniają lepszą ochronę osób i mienia.

Dla pełniejszego wykorzystania inwestycji, możemy integrować systemy bezpieczeństwa i systemy zarządzania budynkami. W ten sposób czujniki systemów sygnalizacji włamania i napadu mogą kontrolować również oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie i wentylację odpowiednio do liczby osób przebywających w budynku. Takie podejście jest podstawą  efektywnego wykorzystania energii umożliwiającego uzyskanie znacznych oszczędności.