Systemy kontroli dostępu KD

Kontrola dostępu (KD) to obecnie jedna z najczęściej stosowanych form systemów zabezpieczeń. Zadaniem systemu kontroli dostępu jest identyfikacja osób oraz ograniczenie dostępu do strefy objętej ochroną. Ze względu na sposób identyfikacji, dostępne są systemy kontroli dostępu o różnym stopniu zabezpieczeń. Te najprostsze, identyfikujące za pomocą pamięci czyli kodu numerycznego lub alfanumerycznego są stosowane w niewielkich obiektach. W systemach kontroli dostępu o średnim poziomie zabezpieczeń identyfikacja odbywa się za pomocą tzw. klucza czyli karty chipowej, magnetycznej, zbliżeniowej , plastikowej z kodem kreskowym. Najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantują systemy identyfikujące za pomocą cech biometrycznych takich jak głos, siatkówka i tęczówka oka, odcisk palca. Na popularność systemu kontroli dostępu wpływa jego szeroki wachlarz zastosowań, łatwa budowa i możliwości rozbudowy oraz stosunkowo niski kosz realizacji.

Rejestracja czasu pracy to system wspomagający skuteczne zarządzanie firmą. RCP ma zastosowanie zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach, wszędzie tam, gdzie właściciele zdają sobie sprawę z tego, że czas to pieniądz. System rejestracji i rozliczenia czasu pracy dostarcza pracodawcy informacji niezbędnych do zmniejszenia kosztów zatrudnienia, oceny wydajności pracowników czy oceny realnej wartości wytwarzanych przez firmę produktów.Kontrolowanie dostępu do budynków i jego wyposażenia jest jednym z najważniejszych czynników tworzących bezpieczne otoczenie. K-Bausysteme Sp. z o.o. wspiera projektowanie, wykonawstwo, instalacje i obsługę wielofunkcyjnych systemów kontroli dostępu, zgodne z przyjętymi normami i przepisami dotyczącymi zabezpieczeń. Nasze systemy zapewniają pełne szyfrowanie i uwierzytelnianie, umożliwiające bezpieczną komunikację między kontrolerami i stacjami roboczymi. Nasze systemy kontroli dostępu oferują następujące funkcje:

  • Łatwa kontrola każdego przejścia — drzwi, bramy, garaże, windy, obszary produkcyjne, centra danych, laboratoria badawcze, pomieszczenia operacyjne itp
  • Swobodne planowanie dostępu z użyciem harmonogramów czasowych
  • Edytowalne formularze i szablony służące do tworzenia i zarządzania personelem 
  • Dostęp uprawnionych osób do wyznaczonych stref bezpieczeństwa
  • Pojedyncze karty umożliwiające zdecentralizowaną kontrolę dostępu stref bezpieczeństwa
  • Elastyczne, programowalne i skalowalne rozwiązania uwzględniające wykorzystanie sieci
  • Sprawna integracja z innymi aplikacjami bezpieczeństwa, systemami identyfikatorów i bazami danych dotyczących personelu
  • Współpraca z urządzeniami innych firm dzięki zastosowaniu standardowych otwartych protokołów komunikacyjnych

Wykorzystaj wydajność systemu kontroli dostępu z poziomu stacji roboczych lub sieci web

Nasze kompleksowe podejście do bezpieczeństwa daje szeroki podgląd całego systemu zabezpieczeń z poziomu stacji roboczych oraz sieci web. Korzystając z tak zintegrowanych systemów mamy możliwość kontroli oraz ochrony budynku w ulepszony sposób niż dotychczas.