Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów palnych i toksycznych sygnalizują niebezpieczne stężenia gazów, mogą również włączać urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. System ten tworzą trzy grupy urządzeń: detektory, moduły (centrale) alarmowe oraz urządzenia wykonawcze. Dobierając odpowiednie elementy z poszczególnych grup urządzeń można zaprojektować systemy detekcji gazów o różnym stopniu skomplikowania w zależności od potrzeb w konkretnym obiekcie. Dzięki temu po określeniu realnych rodzajów zagrożeń i specyfiki warunków pracy powstają systemy idealnie dopasowane do potrzeb użytkownika, od prostych i tanich w eksploatacji po niezwykle zaawansowane.

Czujki płomienia wykrywają pożary płomieniowe szybciej niż czujki ciepła i czujki dymu. Czujki wykrywają promieniowanie emitowane przez płomienie w zakresie podczerwieni (IR) oraz nadfioletu (UV) o różnym zakresie długości fali (zasięg detekcji). Decyzja o alarmie podejmowana jest na podstawie arytmetycznej lub logicznej kombinacji sygnałów z poszczególnych detektorów.
Zastosowania obejmują: przemysł wydobywczy ropy i gazu ziemnego, instalacje składowania i dystrybucji paliw, przemysł rafineryjno-petrochemiczny, przemysł chemiczny i materiałów wybuchowych, lakiernie, hangary lotnicze, składy amunicji, przemysł zbrojeniowy, w tym w produkcji amunicji, instalacje turbin i generatorów.