Systemy wczesnej detekcji LISTEC

System LIST® to precyzyjna, mikroprocesorowa, liniowa czujka ciepła, wykorzystywana do wykrywania pożaru. Nazwa systemu jest skrótem pierwszych liter opisu: LInear Sensor Temperature control.

Odczyt temperatury odbywa się co 10s z dokładnością 0,1°C przy pomocy mikroprocesorowych sensorów zatopionych w ekranowanym kablu lub w specjalnych stalowych obudowach. LIST® jest idealnym systemem detekcji pożaru w miejscach trudno dostępnych i w warunkach szczególnie uciążiwych jak np.: mróz, zapylenie, korozja, wibracje, strefy oddziaływania elektromagnetycznego.

LIST® to system, który w odróżnieniu od innych systemów dostępnych na rynku, jest systemem bezobsługowym i praktycznie bezawaryjnym. Dlatego idealnie nadaje się on do stosowania w strefach o utrudnionym dostępie, np.: podziemne tunele kablowe, przestrzeń pod podłogą podniesioną, silosy z biomasą, przenośniki taśmowe, itp. Dzięki adresowanym mikroprocesorowym sensorom pozwala na bezbłędną i bardzo dokładną lokalizację źródła pożaru.

Zapis temperatury może być wizualizowany. Dzięki pamięci zdarzeń rejestrowanych na różnego typu kontrolerach, możliwe jest raportowanie zdarzeń archiwalnych oraz odtwarzanie wcześniejszych ustawień systemu. LIST® jest systemem otwartym i może być zintegrowany zarówno z typowymi centralami p. poż. jak i z systemami zarządzania obiektem (wentylacja, klimatyzacja, systemy gaszenia).

Pracownicy firmy Creatio Industry są certyfikowanymi projektantami systemu LIST® oraz autoryzowanymi inżynierami i specjalistami sprzedaży. Mikroprocesorowa liniowa czujka ciepła posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające takie jak: aprobaty i certyfikaty.

 Przykładowe obiekty, w których można zainstalować system LIST® lub δ-LIST® :

 • elektrownie i elektrociepłownie
 • rafinerie
 • zakłady chemiczne
 • zakłady przemysłowe
 • kopalnie
 • suszarnie
 • parkingi
 • tunele drogowe i kolejowe
 • stocznie
 • porty lotnicze
 • obiekty wojskowe
 • kościoły drewniane
 • obiekty biurowe i handlowe
 • statki i jednostki pływające

 

Elementami bezpośrednio chronionymi w wymienionych powyżej lokalizacjach mogą być:

 • przenośniki taśmowe
 • tunele kablowe
 • kanały i trasy kablowe
 • urządzenia zasilania awaryjnego
 • zbiorniki paliw
 • zbiorniki z biomasą
 • szyby wentylacyjne
 • silniki i przekładnie
 • zasobniki z pyłem węglowym
 • pryzmy węglowe
 • sufity i podłogi techniczne
 • szachty kablowe

 

SEC 15

Kabel sensoryczny δ-List® do zastosowania w strefie Ex, LIST – Liniowa czujka ciepła

SEC-15

Charakterystyka:

Kabel sensoryczny SEC 15 jest liniową czujką ciepła przeznaczoną do wczesnej detekcji pożaru. Wykorzystywany jest w systemach sygnalizacji pożarowej.
Szczelnie zamknięty kabel sensoryczny zawiera czujniki temperatury, które w zależności od zastosowania, mogą być rozmieszczone co 1, 2, 4 do 8 m, od siebie lub wg innych ustaleń technicznych (min. 0,25 m). Czujniki połączone są elektrycznie za pomocą 2-żyłowego płaskiego i giętkiego przewodu. Całość zatopiona jest w plastycznej masie (wypełnieniu), którą otacza aluminiowy ekran chroniący układ przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Zewnętrzną powłokę stanowi bezhalogenowa osłona opóźniająca zapłon. Kabel SEC 15 nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji. Do montażu stosuje się uchwyty zatrzaskowe. Względna sztywność kabla pozwala na rozmieszczanie uchwytów w odstępach co 1 m. Uszkodzenia kabla można łatwo naprawić poprzez wycięcie i wstawienie nowego
odcinka. Połączenie następuje przy pomocy złączek tulejowych (muf).


Zasada działania:

Kabel sensoryczny SEC 15 jest liniową, nadmiarowo-różniczkową czujką ciepła, której zadaniem jest wykrywanie i sygnalizacja energii cieplnej uwalnianej w czasie wczesnego rozwoju pożaru. SEC 15 współpracuje z kontrolerami SCU 800 lub LIST®controller, które generują cykliczne zapytania do czujników umieszczonych w kablu monitorując temperaturę i nadzorując jednocześnie poprawność działania systemu. Kabel SEC 15 można stosować z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym (Certyfikat ATEX OBAC) lub z enkapsulacją (Certyfikat ATEX ExGuide).

 

Dane techniczne:

Do stref 1 i 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem

Temperatura otoczenia: od -40°C do +85°C
Zakres efektywnej detekcji: od -40°C do +85°C
(krótkookresowo +120°C)
Dokładność pomiaru: 0,1°
Cykl pomiarowy: 10 s/99 czujników
Czułość pożarowa: klasa 1 wg PN-EN 54-5
Średnica: około 15 mm
Min. promień gięcia: 0,20 m
Maks. długość linii pomiarowej: 250 m
Osłona kabla: bezhalogenowa, nie podtrzymuje płomienia
Ciężar kabla: 0,35 kg/m
Kolor osłony: szary

 

Dopuszczenia:

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIA T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Certyfikat ATEX: OBAC 09ATEX476X
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc
Certyfikat ATEX: ExGuide 12ATEX0009
Aprobata Techniczna CNBOP: AT-0108-0042/2009/2012
Certyfikat Zgodności ITB: ITB-1803/W

SEC 20

Kabel sensoryczny List® do zastosowania w strefie Ex, LIST – Liniowa czujka ciepła

SEC-20

Charakterystyka:

Kabel sensoryczny SEC 20 jest liniową czujką ciepła przeznaczoną do wczesnej detekcji pożaru. Wykorzystywany jest w systemach sygnalizacji pożarowej.
Szczelnie zamknięty kabel sensoryczny zawiera czujniki temperatury, które w zależności od zastosowania, mogą być rozmieszczone co 1, 2, 4 do 8 m od siebie lub wg innych ustaleń technicznych (min. 0,5 m). Czujniki połączone są elektrycznie za pomocą 4-żyłowego płaskiego i giętkiego przewodu. Całość zatopiona jest w plastycznej masie (wypełnieniu), którą otocza aluminiowy ekran chroniący układ przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Zewnętrzną powłokę stanowi bezhalogenowa osłona opóźniająca zapłon.
Kabel SEC 20 nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji.
Do montażu stosuje się uchwyty zatrzaskowe. Względna sztywność kabla pozwala na rozmieszczanie uchwytów w odstępach co 1 m.
Uszkodzenia kabla można łatwo naprawić poprzez wycięcie i wstawienie nowego odcinka. Połączenie następuje przy pomocy złączek tulejowych (muf).

 

Zasada działania:

Kabel sensoryczny SEC 20 jest liniową, nadmiarowo-różniczkową czujką ciepła, której zadaniem jest wykrywanie i sygnalizacja energii cieplnej uwalnianej w czasie wczesnego rozwoju pożaru. SEC 20 współpracuje z kontrolerem LIST®controller, który generuje cykliczne zapytania do czujników umieszczonych w kablu monitorując temperaturę i nadzorując jednocześnie poprawność działania systemu.

 

Dane techniczne:

Do stref 1 i 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem

Temperatura otoczenia: od -40°C do +85°C
Zakres efektywnej detekcji: od -40°C do +85°C
(krótkookresowo +200°C)
Dokładność pomiaru: 0,1°
Cykl pomiarowy: 10 s/350 czujników
Czułość pożarowa: klasa 1 wg PN-EN 54-5
Średnica: około 18 mm
Min. promień gięcia: 0,30 m
Maks. długość linii pomiarowej: 3200 m
Osłona kabla: bezhalogenowa, nie podtrzymuje płomienia
Ciężar kabla: 0,45 kg/m
Kolor osłony: szary

Dopuszczenia:

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIA T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Certyfikat ATEX: OBAC 09ATEX476X
Aprobata Techniczna CNBOP: AT-0108-0042/2009/2012
Certyfikat Zgodności ITB: ITB-1803/W