CP 673 Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną

Zalety

  • Łatwe rozprowadzanie pędzlem, szpachelką, wałkiem lub pistoletem natryskowym
  • Duży zakres zastosowań
  • Łatwy montaż i domontaż w przypadku konieczności rozbudowy przepustu
  • Możliwość zabudowy przepustów o dużej powierzchni
  • Wystarczy jednokrotne malowanie: sucha warstwa grubości 0.7 mm (z każdej strony przepustu) zapewnia klasę odporności ogniowej EI 120

 Zastosowania

  • Zabezpieczenie przejść kablowych średniej i dużej wielkości.
  • Zabezpieczenie szczelin i dylatacji, kanałów wentylacyjnych.
  • Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych kombinowanych.
  • Nie stosować: na zewnątrz oraz w miejscach zanurzonych w wodzie; w połączeniu z innymi farbami; w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia powierzchni.