Seria ENERGY

Wolnostojące nagrzewnice ENERGY są idealnym rozwiązaniem dla ogrzewania i kontrolowanej wentylacji średnich i dużych obiektów, takich jak warsztaty, laboratoria, hale przemysłowe, magazyny, centra handlowe, hale wystawowe, teatry, kościoły, itp. Zasada działania ENERGY jest prosta, niezawodna i niezwykle skuteczna: zimne powietrze zasysane przez wentylator jest przekazywane w kierunku wymiennika ciepła typu spaliny-powietrze i ogrzewane przez spaliny powstałe w efekcie spalania gazu lub oleju opałowego wewnątrz komory spalania; podczas przepływu przez wymiennik ciepła powietrze podnosi temperaturę, a następnie jest rozprowadzane w pomieszczeniu, które ma być ogrzewane. Nagrzewnice pozwalają również na wentylację w sezonie letnim.

Specyfiką „suchej” technologii ogrzewania (“DRY SYSTEM”) jest bezpośrednie i natychmiastowe przenoszenie ciepła wytworzonego w procesie spalania, do środowiska, które ma być ogrzewane, bez użycia pośrednich nośników ciepła (każda pośrednia wymiana ciepła powoduje straty termiczne i dalszą złożoność systemu). Zapewnia to wysoką ogólną efektywność systemu, w połączeniu z bardzo niską bezwładnością cieplną. Te charakterystyczne cechy sprawiają, że instalacja nagrzewnic wolnostojących jest szczególnie korzystna w przypadkach, gdy wymagane jest szybkie, niezawodne, ciągłe lub sporadyczne ogrzewanie lub gdy istnieje ryzyko zamarzania. Nagrzewnice wolnostojące Tecnoclima wymagają niewielkiej konserwacji dla zapewnienia trwałości.
Tecnoclima S.p.A. – producent wyspecjalizowany w zakresie urządzeń nadmuchowych do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przez ponad 47 lat wdrożył produkcję ponad 400 różnych typów urządzeń w technologii bezpośredniej wymiany ciepła „DRY SYSTEM”, tzn. bez mediów pośredniczących.
Urządzenia znajdują idealne zastosowanie w halach przemysłowych, magazynowych, widowiskowych i sportowych, obiektach handlowych, warsztatach, namiotach, obiektach użyteczności publicznej, kościołach, a w rolnictwie w budynkach inwentarskich (fermach drobiu, kurniki), szklarniach i tunelach foliowych. Tecnoclima projektuje i wykonuje również urządzenia specjalne „skrojone na miarę” do cieplnych procesów technologicznych, jak: suszenie, polimeryzacja, obróbka plastyczna, wygrzewanie, rozmrażanie, etc.
Wśród najnowszych typów urządzeń zgodnych z dyrektywą ErP znajdują się: gazowe nagrzewnice powietrza z palnikiem premix kondensacyjne i bez kondensacji, nagrzewnice wolnostojące na gaz lub olej.