O firmie

Biuro Zarządu w Poznaniu

Firma K-Bausysteme Sp. z o.o. została założona w 2004 roku.

K-Bausysteme jest generalnym przedstawicielem światowej klasy producentów systemów grzewczych, technologicznych i bezpieczeństwa dla obiektów przemysłowych, wielkokubaturowych oraz budynków inwentarskich i użyteczności publicznej.

Nasz zespół składa się z wykształconych i ambitnych ludzi – jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie – dlatego też cały czas kładziemy nacisk na poszerzanie i aktualizowanie wiedzy, rozwój oraz innowacje, tak aby móc sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów i rozwój rynku.

Korzystając z szerokiej gamy produktów naszych dostawców jesteśmy otwarci i gotowi na dostosowanie naszej oferty do indywidualnych potrzeb Klientów, które staramy się najpierw dobrze zrozumieć, zanim zaproponujemy optymalne dla nich rozwiązania. Klienci zawsze mogą liczyć na doradztwo z naszej strony podczas doboru produktów/urządzeń, instalacji i ich eksploatacji. Mamy wysokie poczucie profesjonalizmu i odpowiedzialności za naszą pracę, ponieważ rozumiemy, że dotyczy ona najwyższej wartości, jaką jest bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz potrzeb technologicznych, procesowych i bytowych na obiektach i instalacjach naszych Klientów.

Zakres funkcjonowania firmy obejmuje najważniejsze sektory gospodarki, a nasze usługi i rozwiązania techniczne dopasowujemy do kluczowych segmentów rynku m.in.:

  • Energetycznego
  • Budowlanego
  • Zbrojeniowego
  • Chemicznego
  • Petrochemicznego
  • Rolniczego
  • Przetwórczego
  • Przemysłu ciężkiego i lekkiego

Siła naszej marki wynika z codziennej pracy z naszymi Klientami, wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów – pasjonatów, ale także wielokierunkowego doświadczenia, dostępu do międzynarodowego know-how naszych dostawców oraz doskonale rozwiniętego zaplecza urządzeń i technologii. Dzięki temu K-Bausysteme może zaoferować unikalne, zaawansowane technologicznie, innowacyjne i niezawodne produkty, rozwiązania oraz systemy kompleksowo i w pełni zaspokajające indywidualne potrzeby Klientów zarówno sektora przemysłowego jak i budownictwa ogólnego.

Zapraszamy projektantów branżowych do siedziby naszej firmy w Poznaniu na regularnie organizowane szkolenia techniczne.