Seria CMX

Seria CMX, kondensacyjne, gazowe nagrzewnice powietrza z zamkniętą komorą spalania i modulowanym palnikiem premix oraz komorą mieszania i wentylatorem promieniowym, są przeznaczone do instalacji wewnątrz budynku oraz do bezpośredniej lub kanałowej dystrybucji powietrza do ogrzewanego pomieszczenia.  Sześć modeli CMX 30-40-50-60-90-120 o mocy cieplnej od 29 do 116 kW. Montaż na ścianie lub podwieszany.

Nagrzewnice CMX wyposażone są w króciec z ramką przyłączeniową dla kanału nawiewnego lub panelu dyfuzora z żaluzjami pionowymi i poziomymi indywidualnie regulowanymi pozwalającymi skierować strumień ciepłego powietrza do pomieszczenia w dowolnym kierunku, a także na jego skupienie lub rozproszenie. Wentylatory odśrodkowe z energooszczędnymi silnikami, zapewniają odpowiednie ciśnienie statyczne (standardowe 200 Pa, wzmocnione do 450 Pa) niezbędne do rozprowadzania powietrza przez kanały wentylacyjne.

Palnik gazowy premix zapewnia doskonałe mieszanie gazu z powietrzem do spalania i przyczynia się do uzyskania higienicznego spalania przy bardzo niskich emisjach tlenków NOx (Klasa 5).

Urządzenia pracują ze zmienną mocą cieplną, w pełni automatycznie regulowaną z panelu zdalnego sterowania z wbudowaną lub zdalną sondą temperatury. Nagrzewnice, dzięki ciągłej modulacji mocy cieplnej, automatycznie dostosowują moc grzewczą, osiągając sprawności nawet 106,5%, zużywają mniej paliwa i zapewniają idealny komfort eksploatacji oraz znaczne ogólne oszczędności operacyjne. Modulowany palnik premix zapobiega ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia podczas utrzymywania przez nie zadanej temperatury przy zmiennych warunkach zewnętrznych.

Parametry techniczne nagrzewnic CMX znacznie przewyższają wymagania dyrektywy ErP 2009/125/WE obowiązujące od 01.01.2018 i od 01.01.2021 dla produktów do ogrzewania powietrznego, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2281 z 30.11.2016 w sprawie wykonania dyrektywy Ekoprojektu oraz posiadają aktualny certyfikat CE (GAR) zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/426  obowiązującym od 21.04.2018. W Polsce nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym G20 (GZ-50), G27 (GZ-41,5) oraz płynnym G31 (PROPAN).

Seria CMX znajduje zastosowanie w ogrzewaniu obiektów: przemysłowych, komercyjnych, sportowych, handlowych, kościołach, etc.