CMX/K 30

Nagrzewnica kondensacyjna z komorą mieszania do montażu zewnętrznego

Dokumenty

Do porównania

Opis produktu

Nagrzewnice gazowe CMX/K 30, kondensacyjne, gazowe nagrzewnice powietrza z zamkniętą komorą spalania i modulowanym palnikiem premix oraz komorą mieszania i wentylatorem promieniowym, są przeznaczone do instalacji na zewnątrz budynku oraz do bezpośredniej lub kanałowej dystrybucji powietrza do ogrzewanego pomieszczenia.  Sześć modeli CMX /K 30-40-50-60-90-120 o mocy cieplnej od 29 do 116 kW. Montaż na ścianie lub na dachu.
Nagrzewnice CMX/K 30 wyposażone są w króciec z ramką przyłączeniową dla kanału nawiewnego lub panelu dyfuzora z żaluzjami pionowymi i poziomymi indywidualnie regulowanymi pozwalającymi skierować strumień ciepłego powietrza do pomieszczenia w dowolnym kierunku, a także na jego skupienie lub rozproszenie. Wentylatory odśrodkowe z energooszczędnymi silnikami, zapewniają odpowiednie ciśnienie statyczne (standardowe 200 Pa, wzmocnione do 450 Pa) niezbędne do rozprowadzania powietrza przez kanały wentylacyjne.
Palnik gazowy premix zapewnia doskonałe mieszanie gazu z powietrzem do spalania i przyczynia się do uzyskania higienicznego spalania przy bardzo niskich emisjach tlenków NOx (Klasa 5).
Urządzenia pracują ze zmienną mocą cieplną, w pełni automatycznie regulowaną z panelu zdalnego sterowania z wbudowaną lub zdalną sondą temperatury. Nagrzewnice, dzięki ciągłej modulacji mocy cieplnej, automatycznie dostosowują moc grzewczą, osiągając sprawności nawet 106,5%, zużywają mniej paliwa i zapewniają idealny komfort eksploatacji oraz znaczne ogólne oszczędności operacyjne. Modulowany palnik premix zapobiega ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia podczas utrzymywania przez nie zadanej temperatury przy zmiennych warunkach zewnętrznych. Nagrzewnice gazowe, seria, Tecnoclima, CMX/K 30.
Parametry techniczne nagrzewnic CMX/K 50 znacznie przewyższają wymagania dyrektywy ErP 2009/125/WE obowiązujące od 01.01.2018 i od 01.01.2021 dla produktów do ogrzewania powietrznego, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2281 z 30.11.2016 w sprawie wykonania dyrektywy Ekoprojektu oraz posiadają aktualny certyfikat CE (GAR) zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/426  obowiązującym od 21.04.2018. W Polsce nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym G20 (GZ-50), G27 (GZ-41,5) oraz płynnym G31 (PROPAN).
Seria CMX/K znajduje zastosowanie w ogrzewaniu obiektów: przemysłowych, komercyjnych, sportowych, handlowych, kościołach, etc.
Tecnoclima S.p.A. – producent wyspecjalizowany w zakresie urządzeń nadmuchowych do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przez ponad 47 lat wdrożył produkcję ponad 400 różnych typów urządzeń w technologii bezpośredniej wymiany ciepła „DRY SYSTEM Tecnoclima”, tzn. bez mediów pośredniczących. Firma została założona przez Alfonso Vescoviego, eksperta i konstruktora urządzeń w dziedzinie ogrzewania nadmuchowego. Produkcja odbywa się wyłącznie we Włoszech w pierwotnej lokalizacji nieopodal Trento. Obecnie powierzchnia zakładu wynosi 50 000 m2. Tecnoclima od lat produkuje i eksportuje swoje urządzenia do ponad 40 krajów świata, jest godnym zaufania dostawcą urządzeń nadmuchowych dla OEM – partnerów pod ich własnymi markami. Urządzenia Tecnoclima znajdują idealne zastosowanie w halach przemysłowych, magazynowych, widowiskowych i sportowych, obiektach handlowych, warsztatach, namiotach, obiektach użyteczności publicznej, kościołach, a w rolnictwie w budynkach inwentarskich, szklarniach i tunelach foliowych. Tecnoclima projektuje i wykonuje również urządzenia specjalne „skrojone na miarę” do cieplnych procesów technologicznych, jak: suszenie, polimeryzacja, obróbka plastyczna, wygrzewanie, rozmrażanie, etc. Wśród najnowszych typów urządzeń zgodnych z dyrektywą ErP znajdują się: gazowe nagrzewnice powietrza z palnikiem premix kondensacyjne i bez kondensacji, nagrzewnice wolnostojące na gaz lub olej, kondensacyjne moduły gazowe do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kondensacyjne aparaty grzewczo-wentylacyjne, rooftopy z kondensacyjnymi modułami gazowymi. Staranny dobór materiałów, surowe kryteria oceny funkcjonowania, liczne procedury certyfikacji prowadzone przez uznane międzynarodowe urzędy kontroli, stanowią niepodważalną gwarancję wysokiej jakości i przede wszystkim bezpieczeństwa produktów. Nagrzewnice gazowe, seria, Tecnoclima, CMX/K 30

Dane techniczne serii CMX:

Wymiary i masa serii CMX/K:

 

Kondensacyjne nagrzewnice z modulowanym palnikiem premix, komorą mieszania i wentylatorem promieniowym serii CMX/CMX/K

Kondensacyjne nagrzewnice powietrza CMX z modulowanym palnikiem gazowym premix, są przeznaczone do instalacji wewnątrz budynku lub na zewnątrz CMX/K (ze specjalnym zestawem) i umożliwiają ogrzewanie oraz wymianę powietrza. CMX, CMX/K wyposażone są w wentylatory odśrodkowe z energooszczędnymi silnikami, zapewniając odpowiednie ciśnienie powietrza niezbędne do rozprowadzania przez komorę mieszania i kanały wentylacyjne. Urządzenie pracuje ze zmienną mocą cieplną, w pełni automatycznie regulowaną z panelu zdalnego sterowania z wbudowaną lub zdalną sondą temperatury. Nagrzewnice, dzięki ciągłej modulacji mocy cieplnej, automatycznie dostosowują moc grzewczą, osiągając sprawność do 106,5%, zużywają mniej paliwa i zapewniają idealny komfort oraz znaczne ogólne oszczędności operacyjne. Nagrzewnice CMX, CMX/K znajdują zastosowanie w ogrzewaniu obiektów przemysłowych, komercyjnych, obiektów sportowych, rozrywkowych, itp. Parametry techniczne nagrzewnic CMX i CMX/K znacznie przewyższają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE obowiązujące od 01.01.2018 i od 01.01.2021 dla produktów do ogrzewania powietrznego, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2281 z 30.11.2016 w sprawie wykonania dyrektywy Ekoprojektu.

Nagrzewnice CMX i CMX/K  znajdują zastosowanie w ogrzewaniu obiektów

 • przemysłowych,
 • komercyjnych,
 • sportowych,
 • handlowych
 • kościołach, etc.

CMX: Sposób instalacji i dystrybucji ciepłego powietrza

CMX Przykład instalacji CMX Przykład zastosowania

CMX/K: Sposób instalacji i dystrybucji ciepłego powietrza

CMX Przykład zastosowania

Zasada działania

 

 

 

 

 

 

N: kierunek nawiewu powietrza
A: możliwy kierunek czerpania powietrza
B: możliwy kierunek czerpania powietrza

Wentylator palnika premix (1) zapewnia zmieszanie optymalnej mieszanki gazu i powietrza do spalania w odpowiednich ilościach zagwarantowanych przez mikser i gazowy zawór elektromagnetyczny (2). Po zmieszaniu wewnątrz wentylatora (1) mieszanka gazu i powietrza do spalania zostaje wprowadzona do cylindrycznego palnika. Płomień pali się na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni palnika dookólnie. Gorące spaliny zanim zostaną wyrzucone do komina przepływają przez komorę spalania (3), tylny kolektor spalin (4), płyty wymiennika (5) i przedni kolektor spalin (6). Temperatura spalin podczas przepływu przez płyty wymiennika (5) jest obniżana poniżej punktu rosy, przez co zostaje odzyskiwana część energii zawartej w parze wodnej wytwarzanej w procesie spalania. Powstały kondensat zbierany jest w przednim kolektorze spalin (6) i odprowadzany na zewnątrz. Strumień powietrza wytworzony przez zespól wentylatora nawiewnego przepływając przez gorące powierzchnie wymiennika zwiększa swoją temperaturę.

CMX/CMX/K: Wykres sprawności całkowitej w funkcji mocy cieplnej

 

 

 

 

 

 

Konfiguracja układu spalinowego serii CMX/K

Urządzenia CMX/K przeznaczone do instalacji zewnętrznej wyposażone są w zintegrowany komin spalinowy i czerpnię powietrza do spalania, które dostarczane są w komplecie do instalacji zewnętrznej.

W  innych przypadkach instalacji odprowadzenie spalin i czerpanie powietrza do spalania są analogiczne do układów spalinowych serii CMX.

Sposób instalacji komina spalinowego i czerpni powietrza do spalania.

 

 

UWAGA:
W celu uzyskania informacji na temat materiałów oraz doboru akcesoriów do odprowadzania spalin i poboru powietrza należy zapoznać się ze szczegółową dokumentacją techniczna zawierającą schematy i przykłady instalacji.

Akcesoria serii CMX:

 

 

 

MIXTY: Sterowanie

Nagrzewnice PMX, CMX i MX z rodziny MIXTY są obsługiwane przez dedykowany panel sterowania GA11, który należy stosować dla każdej konfiguracji podłączenia  jednej lub kilku nagrzewnic.

Panel zdalnego sterowania łączy funkcje termostatu i urządzenia kontrolnodiagnostycznego, co pozwala na kaskadowe zarządzanie nawet 10 nagrzewnicami z jednym urządzeniem sterującym. Za pomocą panelu zdalnego można zarządzać parametrami operacyjnymi, wyświetlać komunikaty diagnostyczne i w razie potrzeby zresetować nagrzewnice. Panel sterowania umożliwia ustawienie różnych trybów termoregulacji przez czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. Programowanie tygodniowe jest proste i umożliwia adaptację systemu do różnych instalacji i wymagań sezonowych. Na wyświetlaczu graficznym można przeglądać intuicyjnie codzienne programy operacyjne.

Panel sterowania GA11 Panel zdalnego sterowania

Funkcje panelu zdalnego sterowania GA11:

    • wyświetlacz LCD 128×64 pikseli, 7 przycisków wielofunkcyjnych
    • wyświetlanie bieżącej temperatury i czasu, wyświetlanie i kasowanie alarmów
    • programowanie pracy nagrzewnicy 24/7
    • tryb automatyczny, ręczny, LATO (nawiew bez pracy palnika)
    • 4 poziomy programowanej temperatury (T0, T1, T2, T3),
    • rozdzielczość nastawy temperatury: 0,5°C
    • rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C
    • współpraca z dodatkowym czujnikiem temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej
    • izolacyjność typu SELF (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)
    • protokół komunikacji kompatybilny z Open Therm v 3.0 Smart Power Mode – Medium Power
    • możliwość obsługi do 10 urządzeń w strefie

Przykłady połączenia

Jeśli sterowanie temperaturą i programowanie tygodniowe jest wymagane indywidualnie, każda jednostka powinna być zarządzana przez dedykowany zdalny panel sterowania.

Standardowe połączenie bez czujników zewnętrznych.
Standardowe połączenie bez czujników zewnętrznych.

Z zewnętrznymi czujnikami temperatury STE1 i STE2 (opcja).
Z zewnętrznymi czujnikami temperatury STE1 i STE2 (opcja).

W dużych przestrzeniach i w przypadku, gdy kontrola temperatury i tygodniowe programowanie nie jest wymagane indywidualnie, kilka urządzeń połączonych w kaskadę można zarządzać z jednego zdalnego panelu sterowania.

Obydwa urządzenia są sterowane jednym zdalnym panelem, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy.
Obydwa urządzenia są sterowane jednym zdalnym panelem, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy.

Oba urządzenia sterowane są za pomocą jednego zdalnego panelu, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy. Poza tym zewnętrzny czujnik STE (opcjonalny) pozwala na regulację maksymalnej mocy wyjściowej obu urządzeń.
Oba urządzenia sterowane są za pomocą jednego zdalnego panelu, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy. Poza tym zewnętrzny czujnik STE (opcjonalny) pozwala na regulację maksymalnej mocy wyjściowej obu urządzeń.

Sterowanie za pomocą BMS

Sterowanie za pomocą BMS

 

Praca nagrzewnic powietrza rodziny MIXTY może być sterowana za pomocą BMS – systemu zarządzania budynkiem (Building Management System), który integruje różne systemy sterowania funkcjami technicznymi budynku i pozwala nimi zarządzać z jednego miejsca. Dzięki temu za pomocą systemu nadzorującego, wyposażonego najczęściej w interfejs graficzny, możliwa jest kontrola parametrów pracy poszczególnych urządzeń całych instalacji np.:

– ogrzewania,
– wentylacji,
– klimatyzacji,
– oświetlenia i inne.

 

Sterowanie za pomocą BMSBMS pozwala na utrzymywanie właściwego komfortu oraz optymalizację zużycia energii w skali pojedynczych urządzeń i całego obiektu.

W celu zintegrowania z BMS pracy nagrzewnic sterowanych indywidualnie lub grupowo za pomocą panelu sterującego GA11 wymagane jest zastosowanie modułu MB 340 BASIC. Moduł MB 340 komunikuje się z systemem nadzorującym za pomocą protokołu MODBUS RTU, dzięki któremu możemy sterować:

 • załączaniem trybów: ogrzewanie, nadmuch w lecie bez ogrzewania, czuwanie,
 • wyświetlaniem błędów i identyfikowaniem kodów blokady dla każdej nagrzewnicy,
 • resetowaniem nagrzewnic (wszystkie razem).

Do ustawienia temperatury i programowania pracy należy użyć panelu sterującego GA11.

W celu zintegrowania pracy urządzeń sterowanych sygnałem 0÷10V z systemem nadzorującym BMS wymagane jest zastosowanie dla każdej nagrzewnicy sterownika PLC dla konwersji danych MODBUS na sygnał napięciowy 0÷10V modulacji palnika. System nadzorujący musi realizować pomiar i regulację temperatury w otoczeniu przekazując do nagrzewnic za pomocą protokołu MODBUS dane, z wyjątkiem identyfikowania kodów awarii pojedynczych nagrzewnic, dotyczące:

 • załączenia/wyłączenia urządzenia i czasu pracy,
 • modulacji mocy palnika.
Schemat sterowania BMS dla jednej lub grupy nagrzewnic w strefie kontrolowanych przez panelu sterujący GA11 Schemat sterowania BMS dla jednej lub grupy nagrzewnic sterowanych sygnałem 0÷10V
Legenda:
GM – nagrzewnica z palnikiem premix
GA11 – panel sterujący
MB340 – interfejs modbus
PBE – czujnik temperatury zewnętrznej (opcjonalnie)
PBA – czujnik temperatury w pomieszczeniu

Legenda:
GM – nagrzewnica z palnikiem modulowanym premix ze sterownikiem PLC 0-10V

 

 

MIXTY: Gazowe nagrzewnice powietrza

Wysoka sprawność, niska emisja

Rodzina nagrzewnic powietrza Tecnoclima miXty składa się z jednostek ściennych z modulowanymi palnikami premix w wersji z kondensacją i bez kondensacji, w wersji jednostopniowej, zaprojektowanej tak, aby sprostać zróżnicowanym wymogom instalacji:

 • powietrze obiegowe (PMX, MX);
 • do pracy z komorą mieszania i montażu wewnętrznego (CMX);
 • do pracy z komorą mieszania i montażu zewnętrznego (CMX/K);
 • moduły gazowe do central i rooftopów (SMX).

Nagrzewnice Tecnoclima z palnikiem premix mają wiele zalet, między innymi:

 • moc cieplna palnika ma szeroki zakres modulacji: od 100% do 30% nominalnej mocy cieplnej;
 • dzięki modulacji mocy cieplnej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło ze środowiska spada, osiągane są wysokie wartości sprawności, nawet 106,5%. Zapewnia to korzyści pod względem komfortu i zmniejszenia zużycia gazu;
 • palnik premix umożliwia perfekcyjne mieszanie gazu z powietrzem do spalania, uzyskując częściowo radiacyjny płomień o bardzo niskiej emisji tlenków azotu, NOx: Klasa 5 emisji;
 • bardzo wysoka sprawność termiczna i progresywna modulacja mocy cieplnej przyczyniają się do uzyskania zredukowania kosztów eksploatacji o ponad 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami.

Nagrzewnice rodziny miXty zostały zaprojektowane jako niezależne źródła ciepła i są produkowane z certyfikowaną jakością. Wszystkie nagrzewnice poddawane są rygorystycznym testom eksploatacyjnym na końcu linii produkcyjnej, zgodnie z rygorystycznymi procedurami ustalonymi w podręczniku jakości.

Cała rodzina MIXTY jest certyfikowana na zgodność z CE GAR 2016/426 oraz opowiada wymogom normy ErP 2009/125/EC.

MIXIJET MX 20, MX 30, MX 40 – nagrzewnica z palnikiem premix jednostopniowym, praca bez kondensacji, wentylator osiowy, do bezpośredniego ogrzewania powietrzem obiegowym. MIXIJET MX 60 i MX 75 – nagrzewnica z palnikiem premix  modulowanym, praca bez kondensacji, wentylator osiowy, do bezpośredniego ogrzewania powietrzem obiegowym.
qKondensacyjna nagzrewnica wisząca z palnikiem PREMIX
PMX – kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix, wentylator osiowy, do bezpośredniego ogrzewania powietrzem obiegowym.
Kondensacyjna nagzrewnica wisząca z palnikiem PREMIX
CMX – kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix, do montażu wewnątrz, wentylator odśrodkowy, komora mieszania, bezpośrednia lub kanałowa dystrybucja powietrza. CMX/K – kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix, do montażu na zewnątrz, wentylator odśrodkowy, komora mieszania, kanałowa dystrybucja powietrza.
CMX Kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix
SMX – moduły gazowe do zastosowania w centralach wentylacyjnych lub innych układach wentylacji wymagających podgrzewania powietrza. Kompaktowe urządzenia mogą być łączone szeregowo lub równolegle, aby zapewnić wymagane parametry temperatury i przepływu powietrza.
Moduł gazowy do zastosowania w centralach wentylacyjnych lub innych układach wentylacji wymagających podgrzewania powietrza.
SR-CMX – wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym, wersja wewnętrzna do zabudowy w systemie wentylacyjnym lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych SR-CMX/K – wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym, wersja zewnętrzna do zabudowy w systemie  wentylacyjnym lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych
SR-CMX rysunek kadr

MIXTY: Technologia i oszczędność energii

Wymiennik ciepła spawany ze stali szlachetnej, posiada wygodne do obsługi i czyszczenia otwory inspekcyjne i jest zbudowany z:

 • komora spalania wykonana ze stali AISI 430, odznacza się niską bezwładnością cieplną;
 • sekcja płomieniówkowa w formie pakietów wykonanych z AISI 304. Odporne na korozję pakiety wymiennika w formie trapezoidalnej posiadają dodatkowe wytłoczone zawirowywacze, poprawiające wymianę ciepła;
 • kolektor spalin wykonany z AISI 304, posiada przyłącze odprowadzenia spalin i króciec odpływu kondensatu. Jest wyposażony w duży otwór inspekcyjny.Palnik premix moduluje w bardzo szerokim zakresie od 100% do 30%. Zawór gazowy dostarcza paliwo w idealnej proporcji do powietrza, praca skalibrowana fabrycznie. Wysokie ciśnienie statyczne dostępne w układzie odprowadzenia spalin zapewnia pełną elastyczność instalacji odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania.

Palnik gazowy PREMIXPalnik gazowy premix nagrzewnicy PMX 60

 1. Elektroda.
 2. Wentylator bezszczotkowy DC.
 3. Elektrozawór gazowy regulacji gaz-powietrze.
 4. Mikser.
 5. Elektroda jonizacyjna.
 6. Płyta palnika z izolacją termiczną.
 7. Rura palnika pokryta tkaniną z włókna metalowego.
 8. Króciec podłączenia gazu.

Wentylatory z wysokosprawnymi silnikami, niskim poziomem hałasu, o wydatkach powietrza 3 200 – 13 000 m3/h, zabezpieczone są osłonami i panelami. Spełniają wymagania dyrektywy ErP2015.

CMX: Wentylatory odśrodkowe
CMX: Wentylatory odśrodkowe
 

PMX: Wentylator osiowy
PMX: Wentylator osiowy

Wielofunkcyjna płytka elektroniczna steruje zapłonem, modulacją oraz wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa.

Elektroniczna płyta sterująca PMX, CMX, SMX

Przedział palnika zawiera wszystkie elementy do sterowania i kontroli pracy układu. Drzwiczki zapewniają wygodny dostęp serwisowy. Temperatura spalin przepływających przez wymiennik, spada poniżej punktu rosy oddając energię utajoną. Kondensat zbiera się w kolektorze spalin i jest odprowadzany na zewnątrz przez króciec do plastikowego syfonu.

Przedział palnika i automatyki PMX  

Syfon kondensatu PMX, CMX, SMX

Przedział palnika premix i automatyki Syfon odprowadzenia kondensatu

 

MIXTY: Zgodność i certyfikaty

PMX, CMX, SMX, SR-CMX, SR-CMX/K gazowe, kondensacyjne nagrzewnice powietrza z modulowanym palnikiem premix z rodziny MIXTY posiadają aktualny certyfikat badania typu WE/UE, numer PIN 0476CQ1150, potwierdzający zgodność z wymaganiami rozporządzenia GAR (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

MX gazowe, kondensacyjne nagrzewnice powietrza z modulowanym palnikiem premix z rodziny MIXTY posiadają aktualny certyfikat badania typu WE/UE, numer PIN 0476CT2298, potwierdzający zgodność z wymaganiami rozporządzenia GAR (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

Ponadto nagrzewnice MIXTY są zgodne z następującymi aktami prawnymi UE:

 • Dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE.
 • Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
 • Rozporządzeniem UE 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.
 • Rozporządzeniem UE 2016/2281 dotyczącym wymogów ekoprojektu dla produktów ogrzewania powietrznego.

Może spodoba się również…