ENERGY 105 SP

Nagrzewnica kondensacyjna na gaz lub olej z komorą mieszania do montażu wewnątrz. Wykonanie specjalne wraz ze sterownikiem TOUCH SCREEN.

Dokumentacja

Do porównania

Zalety nagrzewnic serii ENERGY:

ENERGY zalety oszczędności
ENERGY zalety łatwy serwis
ENERGY zalety instalacja -40 C
ENERGY zalety bezpieczeństwo użytkowania

 

Nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne z palnikiem gazowym lub olejowym serii ENERGY

Wolnostojące nagrzewnice Tecnoclima są idealnym rozwiązaniem dla ogrzewania i kontrolowanej wentylacji średnich i dużych obiektów, takich jak warsztaty, laboratoria, hale przemysłowe, magazyny, centra handlowe, hale wystawowe, teatry, kościoły, itp. Zasada działania jest prosta, niezawodna i niezwykle skuteczna: zimne powietrze zasysane przez wentylator jest przekazywane w kierunku wymiennika ciepła typu spaliny-powietrze i ogrzewane przez spaliny powstałe w efekcie spalania gazu lub oleju opałowego wewnątrz komory spalania; podczas przepływu przez wymiennik ciepła powietrze podnosi temperaturę, a następnie jest rozprowadzane w pomieszczeniu, które ma być ogrzewane. Nagrzewnice pozwalają również na wentylację w sezonie letnim.

Specyfiką „suchej” technologii ogrzewania (“DRY SYSTEM”) jest bezpośrednie i natychmiastowe przenoszenie ciepła wytworzonego w procesie spalania, do środowiska, które ma być ogrzewane, bez użycia pośrednich nośników ciepła (każda pośrednia wymiana ciepła powoduje straty termiczne i dalszą złożoność systemu). Zapewnia to wysoką ogólną efektywność systemu, w połączeniu z bardzo niską bezwładnością cieplną. Te charakterystyczne cechy sprawiają, że instalacja nagrzewnic wolnostojących jest szczególnie korzystna w przypadkach, gdy wymagane jest szybkie, niezawodne, ciągłe lub sporadyczne ogrzewanie lub gdy istnieje ryzyko zamarzania. Nagrzewnice wolnostojące Tecnoclima wymagają niewielkiej konserwacji dla zapewnienia trwałości.

Nagrzewnice powietrza Tecnoclima obejmują szeroką gamę energooszczędnych modeli, które spełniają wymagania w zakresie efektywności i emisji nowego europejskiego prawodawstwa ErP. Nagrzewnice Tecnoclima mogą być wyposażone w głowice do bezpośredniego nadmuchu lub zintegrowane z kanałowymi systemami dystrybucji powietrza. W przypadku rozbudowanych systemów kanałowych w zależności od wartości ciśnienia powietrza wymaganego przez instalację, dostępne są wersje wysokociśnieniowe. Wersje standardowe są przeznaczone do obróbki powietrza w minimalnej temperaturze -15°C, ale dostępne są wersje nadające się do pracy w ekstremalnie zimnym klimacie z czerpaniem powietrza do -40°C.

Różnorodność modeli nagrzewnic Tecnoclima jest bardzo duża, obejmuje szeroki zakres mocy i odpowiada na najbardziej zróżnicowane potrzeby. Montaż pionowy, poziomy, wewnętrzny i  zewnętrzny. Szeroka gama akcesoriów umożliwia szybkie wykonanie instalacji i uzyskanie najlepszego komfortu i energooszczędności. Tecnoclima wykorzystuje najwyższej jakości stal i komponenty funkcjonalne do produkcji nagrzewnic, co więcej, każda jednostka jest starannie sprawdzana i testowana zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami kontroli jakości przed wysyłką do Klienta.

Nagrzewnice serii ENERGY są przeznaczone do łączenia z palnikami o zmiennej mocy cieplnej, regulacja dwustopniowa lub modulowana. Przy ograniczonej mocy cieplnej temperatura spalin jest obniżona do poziomu, gdy następuje kondensacja pary wodnej, umożliwiająca osiągnięcie sprawności wyższej niż 103%. Zmienna moc cieplna umożliwia również szybkie i skuteczne podgrzewanie pomieszczenia. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość, praca przy ograniczonej mocy pozwala na utrzymanie komfortu bez nieprzyjemnych wahań temperatury, przy niskiej mocy cieplnej, kondensacji i przy ograniczonej temperaturze powietrza nawiewanego. Funkcje te zapewniają nie tylko idealny komfort, ale także duże oszczędności w eksploatacji. W zastosowaniach opartych na świeżym powietrzu, zmienna moc cieplna utrzymuje stałą temperaturę powietrza nawiewanego wraz ze zmianą zewnętrznych warunków środowiskowych. Szeroki asortyment jest podzielony na modele do instalacji pionowych, poziomych, wewnętrznych i zewnętrznych.

W przypadku systemów kanałowych, dostępne są wersje wysokociśnieniowe do 800 Pa. Wersja standardowa jest przeznaczona do obróbki powietrza w minimalnej temperaturze do -15°C. Na życzenie dostępne są odpowiednie wersje do pracy z czerpanym powietrzem do -25°C i -40°C.

Budowa

ENERGY budowa

 • Obudowa zewnętrzna składa się z demontowalnych paneli wykonanych z pomalowanej blachy ocynkowanej, z izolacją termiczną powierzchni narażonych na temperaturę. Dla wszystkich modeli (z wyjątkiem ENERGY 60) jest konstrukcja nośna z lakierowanej ocynkowanej stali o określonym profilu, połączone specjalnymi złączam aluminiowymi.
 • Wysokowydajny wymiennik ciepła, wykonany z blachy stalowej, łatwy do skontrolowania w celu czyszczenia i konserwacji, składający się z:

Płomieniówki wykonane w całości ze stali AISI 304, nadają się do pracy nagrzewnicy z obniżoną temperaturą w kondensacji. Płomieniówki mają spłaszczony przekrój rurowy z rozłożonymi i przeciwstawnymi przetłoczeniami, ze specjalnymi turbulatorami siatkowymi dla maksymalnej sprawności, wraz z przednim i tylnym kolektorem z drzwiami inspekcyjnymi, przyłączem kominowym i odprowadzeniem skroplin.

Płomienicowa komora nawrotna, wykonana ze stali AISI 430 odpornej na wysokie temperatury, duża objętość, mała pojemność cieplna, kształt walcowaty lub eliptyczny, zawiera płytę palnika i wziernik kontrolny płomienia.

 • Zespół wentylatorowy składa się z jednego lub więcej wysokowydajnych wentylatorów odśrodkowych o niskim poziomie hałasu, zasilanych przez silnik(i) elektryczny podłączony przez koło pasowe i układ napędowy ze zmiennym przełożeniem.
 • Termostaty bezpieczeństwa, wyłącznik termiczny wentylatora, do automatycznej kontroli zespołu wentylatora oraz do zatrzymania palnika w przypadku nadmiernego przegrzania powietrza.
 • Panel elektryczny do sterowania i kontroli z przełącznikiem trybu pracy i głównym wyłącznikiem napięcia elektrycznego.

Szczególne parametry pracy i właściwości

 • Bardzo wysoki przyrost temperatury ΔT do 45°C umożliwia stosowanie w instalacjach wentylacji nawiewnej nawet ze 100% strumieniem świeżego powietrza i przy zachowaniu projektowanej temperatury wewnętrznej na poziomie ponad 20°C.
 • Rozbudowany typoszereg; wersje poziome i pionowe; moce cieplne do od 22 kW do 1,1 MW; strumień powietrza od 4 600 do 71 000 m3/h pozwalają dostosować odpowiednie urządzenie do różnych typów instalacji.
 • Możliwość czerpania i obróbki powietrza o temperaturze nawet do -40°C dzięki dodatkowym zestawom do pracy w niskich temperaturach.
 • Wysokie ciśnienie dyspozycyjne zespołu wentylatora, wersje 220 Pa, 450 Pa a nawet 800 Pa umożliwiają współpracę nawet z bardzo rozbudowanymi instalacjami dystrybucji powietrza.
 • Możliwość dystrybucji powietrza za pomocą kanałów, rękawów tekstylnych, dysz dalekiego zasięgu lub bezpośrednio za pomocą kratek i głowic nawiewnych.
 • Możliwość konfiguracji z różnymi typami palników nadmuchowych na gaz lub olej.

Technologia

 • Komora spalania oraz wymiennik ciepła wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości AISI 430 i AISI 304 oraz specjalna konstrukcja płomieniówek z dodatkowymi turbulatorami umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności cieplnej do 103% dzięki wykorzystaniu technologii kondensacji odzyskującej ciepło ze spalin.
 • Bezpośrednia wymiana ciepła bez mediów pośredniczących pozwala na uniknięcie strat ciepła na kolejnych etapach wymiany.
 • Oszczędność w zużyciu gazu do 30% w porównaniu z tradycyjnymi nagrzewnicami gazowymi.
 • Instalacja bez mediów pośredniczących, brak ryzyka zamarznięcia układu grzewczego w przypadku przerw w pracy lub przerw w zasilaniu elektrycznym.
 • System ogrzewania nadmuchowego, bardzo szybkie nagrzewanie i uzyskanie komfortu cieplnego w pomieszczeniu od momentu załączenia nagrzewnicy do pracy.
 • Szczególna łatwość adaptacji do zastosowań technologicznych w procesach suszenia, wygrzewania, obróbki plastycznej, rozmrażania, itp.

Zastosowania

Ogrzewanie i wentylacja obiektów typu:

 • Hale przemysłowe o różnym przeznaczeniu. Urządzenia mogą być instalowane jako samodzielne jednostki grzewczo-wentylacyjne pracujące nawet w szczególnie ciężkich warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza.

Nagrzewnice mogą być także stosowane w miejsce lub jako wsparcie istniejących tradycyjnych systemów grzewczych i wentylacyjnych w obiektach wymagających dostarczenia 100% świeżego, podgrzanego powietrza dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego i skutecznej wentylacji.

 • Hale magazynowe, gdzie powierzchnia dyspozycyjna magazynu jest poddana dużej presji maksymalnego wykorzystania przestrzeni dla zabudowy regałów lokalizowanych przy ścianach hali. Szczególnie sprawdzą się urządzania zewnętrzne lokalizowane na dachu hali lub przy ścianach na poziomie terenu.
 • Szklarnie i hodowla w typowym procesie grzewczym z bezpośrednią lub kanałową dystrybucja powietrza za pomocą rękawów nawiewnych, a także jako ogrzewanie i wentylacyjna obiektów inwentarskich.
 • Miejsca kultu, gdzie nagrzewnica zapewni szybkie, komfortowe i ciche ogrzewanie, a także wentylację dzięki wyposażeniu w komorę mieszania pozwalającą na pracę z czerpaniem powietrza obiegowego i zewnętrznego.
 • Hale sportowe i wystawiennicze, szybkie nagrzewanie i zmienny strumień powietrza wentylacyjnego od 0-100% zapewnią właściwy komfort cieplny i jakość powietrza przy różnej ilości osób przebywających w hali.
 • Namioty i struktury tymczasowe, gdzie znajdą zastosowanie urządzania na olej opałowy lub gaz płynny. Szeroki asortyment i elastyczność w konfiguracji nagrzewnic i palników oraz różne warianty wykonania spełnią oczekiwania inwestorów.

Cieplne procesy technologiczne:

 • Suszarnie spożywcze w czasie procesu suszenia produktów i materiałów wymagających określonej wilgotności do dalszego przetwarzania.
 • Suszarnie przemysłowe kiedy wymaga tego technologia produkcji w celu pozbycia się wilgoci lub podniesienia temperatury produktu do dalszej obróbki.
 • Lakiernie podczas procesu suszenia i utwardzania powłok malarskich. Samodzielne jednostki lub grupy urządzeń połączone kaskadowo ogrzewają powietrze obiegowe lub świeże w zależności od potrzeb procesu.
 • Galwanizernie w procesie osuszania produktu po kąpieli w środkach czyszczących i odtłuszczających, przygotowujących materiały do cynkowania, chromowania, posrebrzania, pozłacania, etc.
 • Polimeryzacja w trakcie reakcji podgrzewania związków monomerów w celu wytworzenia polimerów w przemyśle chemicznym podczas produkcji tworzyw sztucznych.

Wymiary i masa

ENERGY 105 SP – masa 280 kg

Sterowanie

Działanie terminalu – dotykowy panel sterujący

Panel dotykowy TOUCH SCREEN terminala pomieszczeniowego pozwala kontrolować wszystkie funkcje nagrzewnicy przeznaczonej do ogrzewania pomieszczeń użyteczności publicznej, przemysłowych lub sakralnych. Panel należy połączyć z szafką automatyki w nagrzewnicy za pomocą dwużyłowego przewodu ekranowanego do transmisji szeregowej. Ponadto do szafki automatyki w nagrzewnicy musi być podłączony czujnik temperatury, który umożliwia regulację działania nagrzewnicy na podstawie temperatury zmierzonej w pomieszczeniu, w którym czujnik jest zamontowany.
Panel dotykowy może być umieszczony w oddzielnym miejscu, w miarę możliwości czystym z dala od wody i kurzu oraz odpowiednio wentylowanym i chronionym. Panel wymaga podłączenia zasilania za pomocą zasilacza dostarczonego w komplecie.

Ekran główny

Legenda ikon

ZEGAR dotknięcie ikony powoduje przejście do ekranu, który
pozwala na ustawienie aktualnej daty i czasu
PRZEŁĄCZNIK
OGRZEWANIE/WENTYLATOR
dotknięcie ikony powoduje przejście urządzenia w tryb
ogrzewania lub pracy wentylatora
PRZEŁĄCZNIK ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ dotknięcie ikony powoduje załączenie lub włączenie
urządzenia w wybranym trybie pracy
ALARM sygnalizacja alarmu, świeci się w przypadku wystąpienia
alarmu funkcjonowania urządzenia
STATUS PALNIKA świeci się, gdy palnik jest załączony
NASTĘPNY EKRAN dotknięcie ikony powoduje przejście do następnego
ekranu
TEMPERATURA W POMIESZCZENIU pole wyświetlanej temperatury odczytanej z czujnika
temperatury w pomieszczeniu
MIN / MAX za pomocą tej ikony możliwe jest ręczne wymuszenie
pracy z minimalną mocą
TIMER sygnalizuje miganiem, że aktywne są zaprogramowane
przedziały czasowe
STATUS WENTYLATORA NAWIEWU świeci się, gdy wentylator nawiewny jest załączony

Uwaga: start i zatrzymanie wentylatora nawiewu są kontrolowane przez automatykę urządzenia.
W związku z tym po wyłączeniu ogrzewania wentylator nawiewny będzie pracował jeszcze przez określony czas i wyłączy się po schłodzeniu urządzenia.

Przykład instalacji w Kościele

Logika działania

Legenda:

BM  palnik gazowy modulowany
RG  regulator mocy palnika (RWF)
SM  czujnik temperatury nawiewu, współpraca z regulatorem palnika
QE  główna szafka elektryczna
CT  sterownik pomieszczeniowy (terminal pomieszczeniowy, panel dotykowy)
SR  zdalny czujnik temperatury (w ogrzewanym pomieszczeniu)

Przykład ogrzewania Kościoła:

Użytkownik musi ustawić w sterowniku pomieszczeniowym:
• Wymaganą temperaturę (np. 15°C)
• Przedziały czasowe załączania i wyłączania urządzenia

Jeżeli temperatura otoczenia (w Kościele) jest niższa od zadanej wartości i jest zaprogramowane załączanie urządzenie w danym przedziale czasowym, następuje załączenie urządzenia do pracy w trybie ogrzewania.

Jeżeli temperatura otoczenia (w Kościele) mierzona przez sterownik pomieszczeniowy CT (za pomocą zdalnego czujnika temperatury SR) jest niższa niż 14°C, co odpowiada wartości zadanej (15°C) minus dyferencjał (1°C), urządzenie pracuje z maksymalnym strumieniem nawiewanego powietrza. Czujnik temperatury SM, umieszczony w kanale nawiewnym ciepłego powietrza odczytuje temperaturę i wysyła sygnał do regulatora palnika RG, który reguluje moc cieplną palnika BM, zapewniając temperaturę nawiewanego powietrza +45°C.

Wraz ze wzrostem temperatury w Kościele urządzenie pracuje według opisanej wyżej zasady a moc cieplna palnika stopniowo maleje.

Gdy temperatura otoczenia (w Kościele) mierzona przez sterownik pomieszczeniowy CT (za pomocą zdalnego czujnika temperatury SR) osiągnie 14°C, co odpowiada wartości zadanej (15°C) minus dyferencjał (1° C), urządzenie przełącza się w tryb nawiewu pośredniego strumienia powietrza, a wartość temperatury nawiewanego powietrza obniża się z +45 do +40°C.

Jeżeli temperatura otoczenia (w Kościele) spadnie poniżej wartości 14°C (wartości zadana (15°C) minus dyferencjał (1° C)), urządzenie ponownie przełączy się do trybu pracy z maksymalnym strumieniem powietrza i temperaturą nawiewu +45°C.

Gdy temperatura otoczenia (w Kościele) mierzona przez sterownik pomieszczeniowy CT (za pomocą zdalnego czujnika temperatury SR) osiągnie 15°C, co odpowiada wartości zadanej (15°C),
urządzenie stopniowo redukuje strumień nawiewanego powietrza do wartości minimalnej, kończąc przy temperaturze 17°C, co odpowiada wartości zadanej (15° C) plus górny dyferencjał (2°C),
utrzymując temperaturę nawiewu +40°C.

Jeżeli temperatura otoczenia (w Kościele) przekroczy 17°C (15° C + 2°C) palnik zostanie wyłączony. Spadek temperatury poniżej wartości zadanej (15°C), spowoduje rozruch urządzenia w trybie nadmuchu pośredniego.

Charakterystyka graficzna cyklu działania

 

 

Nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne z palnikiem gazowym lub olejowym serii ENERGY:

ENERGY: wersja pionowa wewnętrzna

Seria ENERGY

 

 

 

 

ENERGY-K: wersja pionowa zewnętrzna

Seria ENERGY-K  

 

 

 

 

 

ENERGY-O: wersja pozioma wewnętrzna

Seria ENERGY-O  

 

CMX Przykład zastosowania

ENERGY-O/K: wersja pozioma wewnętrzna

Seria ENERGY-O/K

 

 

 

 

Konfiguracja nawiewu i czerpania powietrza serii ENERGY:

Urządzenia serii ENERGY mogą spełnić wszelkie wymagania montażu i są dostępne w następujących wersjach:
• Pionowe wewnętrzne
• Pionowe zewnętrzne
• Poziome wewnętrzne
– wylot po prawej
– wylot po lewej
• Poziome zewnętrzne
– wylot po prawej
– wylot po lewej
• Wylot powietrza od dołu

Wersja pionowa Wersja pozioma prawa Wersja pozioma lewa
 

 

 

 

 

Akcesoria serii ENERGY:

Na życzenie dostępna jest pełna gama dedykowanych akcesoriów, specjalnie zaprojektowana do instalacji z nagrzewnicami ENERGY.

1. Głowica nawiewna z podwójnymi lamelami nawiewnymi
do bezpośredniego nadmuchu w wielu kierunkach.
2. Boczna przepustnica regulacyjna ze sterowaniem ręcznym
lub mechanicznym.
3. Boczny filtr wlotu powietrza klasy G3, z różnicowym
presostatem do kontroli zabrudzenia.
4. Czerpnia powietrza z osłoną przeciwdeszczową
i siatką zabezpieczającą.
5. Dolna przepustnica regulacyjna ze sterowaniem ręcznym
lub mechanicznym.
6. Dolny filtr powietrza klasy G3, z presostatem różnicowym.

 

 

Pliki do pobrania, seria ENERGY:

Broszura ENERGY – DTR-ka Certyfikat
Termostat 2-stopniowy – DTR-ka Schemat ENERGY + palnik 2 st._ogrzewanie_wentylacja
ENERGY-K – DTR-ka ENERGY-O – DTR-ka ENERGY-O/K – DTR-ka
Schemat elektryczny 10014128-TC ENERGY 60-320_60-160 S Schemat elektryczny 10017649-TC ENERGY 220_460 S Schemat elektryczny 10042819-TC ENERGY 640 SP

Zgodność i certyfikaty serii ENERGY

ENERGY nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne z palnikiem gazowym lub olejowym posiadają aktualny certyfikat badania typu WE/UE, numer PIN 0476CT2778, potwierdzający zgodność z wymaganiami rozporządzenia GAR (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

Ponadto nagrzewnice ENERGY są zgodne z następującymi aktami prawnymi UE:

 • Dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE.
 • Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
 • Rozporządzeniem UE 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.
 • Rozporządzeniem UE 2016/2281 dotyczącym wymogów ekoprojektu dla produktów ogrzewania powietrznego.

Może spodoba się również…