SMARTBOXY

Kompletna niezależna jednostka klimatyzacyjna z gazowym modułem grzewczym

Dokumenty

PDF

Do porównania

Opis produktu

Kompletna niezależna jednostka klimatyzacyjna

 • smartBOXY F tylko chłodzenie

 • smartBOXY rewersyjna pompa ciepła

smartBOXY jest kompletnym urządzeniem klimatyzacyjnym zaprojektowanym do ogrzewania, chłodzenia, wymiany powietrza oraz odzysku energii.

smartBOXY zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu instalacji i skróceniu jej czasu. Zapewniają wydajną klimatyzację we współpracy z zaawansowanymi układami sterowania, dokładnie dopasowaną do potrzeb.

smartBOXY są dostępne w kilku wersjach i konfiguracjach. Zastosowanie w średnich i dużych obiektach takich jak sklepy, salony, kina, obiekty biurowe etc. Zapewniają wysoką sprawność odzysku energii, dostarczania świeżego powietrza, filtracji i komfortu z zachowaniem pełnej zgodności z normami oraz przepisami prawa.

 • Moc grzewcza/chłodnicza 25-230 kW
 • Wydatek powietrza 3 800-36 000 m3/h
 • Maksymalna sprawność
 • Zróżnicowane dodatkowe źródła ciepła
 • Sprawność nagrzewnicy gazowej do 106%
 • Łatwość instalacji i obsługi
 • Wysoka jakość powietrza
 • Odzysk energii
 • Czynnik chłodniczy R 410A

 

Dane techniczne

Modele smartBOXY: MSV/MCV rewersyjna pompa ciepła, 30% świeżego powietrza
Chłodzenie
Grzanie
Przyjęte warunki: 30% świeżego powietrza.
Chłodzenie: T zew. 35°C / R.H. 50% – T wew. 27°C / R.H. 47%.
Grzanie: T zew. 7°C / R.H. 87% – T wew. 20°C / R.H. 50%.
 

Modele smartBOXY F: MSV/MCV tylko chłodzenie, 30% świeżego powietrza

Chłodzenie
Przyjęte warunki: 30% świeżego powietrza
T zew. 35°C / R.H. 50% – T wew. 27°C / R.H. 47.

Wymiary

smartBOXY 25÷125

smartBOXY 150÷200

 

Konfiguracje

 • MR tylko recyrkulacja.
 • MSV komora mieszania z przepustnicami z siłownikami, przetwornik jakości powietrza, wentylator wyciągowy (EC plug fan) usuwający do 50% przepływu nominalnego.
 • MCV 50 komora mieszania z przepustnicami z siłownikami, przetwornik jakości powietrza, wentylator wyciągowy (EC plug fan) usuwający do 50% przepływu nominalnego. Funkcje: świeże powietrze, freecooling, aktywny odzysk do cyklu termodynamicznego do 50% świeżego powietrza.
 • MCV 100 komora mieszania z przepustnicami z siłownikami, przetwornik jakości powietrza, wentylator wyciągowy (EC plug fan) usuwający do 100% przepływu nominalnego.
  Funkcje: świeże powietrze, freecooling, aktywny odzysk do cyklu termodynamicznego do 100% świeżego powietrza.

 

Główne akcesoria

 • PR TOUCH panel dotykowy.
 • Karty rozszerzeń do komunikacji innej niż MODBUS.
 • Przetworniki jakości powietrza (CO2 OVOC).
 • Czujniki dymu wraz ze sprzężonymi przepustnicami.
 • Czujniki wilgotności w wersji zewnętrznej bądź kanałowej.
 • Regulator wentylatorów CVA sterujący prędkością obrotową w zależności od ciśnienia skraplania/odparowania.
 • SMART-SW software do zdalnego monitorowania i zarządzania przez PC.
 • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia obwodu chłodniczego.
 • Zawory 2 lub 3 drogowe dla nagrzewnic wodnych.
 • Dodatkowe filtry powietrza klasy F5 do F9.
 • Przepustnice świeżego, recyrkulowanego, usuwanego powietrza w wersji manualnej lub z napędem.
 • Przepustnice nadmiarowe, jako alternatywa dla zwykłych, gdy w obiekcie występuje nadciśnienie.
 • Osłona deszczowa czerpni powietrza.
 • Kratki ochronne wymienników.
 • Podstawy antywibracyjne.

Sterowanie

X-CONTROL

Nowa generacja sterowników została zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną wydajność w różnych zastosowaniach i warunkach oraz pracę z pełną niezawodnością. Za pomocą X-CONTROL można sterować wszystkimi funkcjami i parametrami urządzenia, zarówno po stronie przepływu powietrza, jak i cykli grzania i chłodzenia.


PR-BASIC
X-CONTROL zawiera

 • Sterowanie PID wszystkich elementów funkcjonalnych urządzenia, zapewniające nieprzerwaną pracę i redukcję zużycia energii;
 • Algorytmy bezpieczeństwa i komunikaty alarmów;
 • Programowanie parametrów pracy w różnych przedziałach czasowych i dniach tygodnia;
 • Komunikacja w standardzie RS485, MODBUS;
 • Sterownik PR-BASIC do sterowania pracą jednego urządzenia lub PR-TOUCH do sterowania maksymalnie 12 urządzeń;
 • Oprogramowanie SMART-SW do zdalnego zarządzania za pomocą komputera.

PR-TOUCHSterowanie za pomocą BMSSMART-SW
Główne funkcje X-CONTROL:

 • Automatyczne przełączanie lato-zima;
 • Kontrola parametrów termiczno-wilgotnościowych oraz sterowanie jakością powietrza;
 • Dynamiczna regulacja temperatury na podstawie zewnętrznego czujnika;
 • Praca ze zredukowaną mocą podczas minimalnego zapotrzebowania lub w porze nocnej;
 • Inteligentne sterowanie rozmrażaniem parownika podczas pracy w trybie pompy ciepła;
 • Inteligentny, sekwencyjny rozruch wielu urządzeń w tym samym systemie po awarii zasilania;
 • Automatyczne lub manualne sterowanie freecoolingiem.

Wersje – Konfiguracje – Cechy

Wersje funkcjonalne

smartBOXY F tylko chłodzenie

smartBOXY rewersyjna pompa ciepła

Zapotrzebowanie na świeże powietrze

M średnie – max 30%

B wysokie – do 60%

A bardzo wysokie – od 60% do 100%

Jakość powietrza

 • Standardowe filtry klasy G4 z możliwością rozbudowy do klasy F9
 • Wymiana powietrza sterowana czujnikami CO2 i VOC w konfiguracjach MSV i MCV
 • Nawilżanie i osuszanie sterowane czujnikami dostępne opcjonalnie

  Aktywny odzysk energii

  Konfiguracje MSV i MCV pozwalają na odzysk energii w trybie grzania i chłodzenia oraz przekazywanie jej do cyklu termodynamicznego. Dodatkowo, poza odzyskiem energii, wydajność urządzeń rośnie proporcjonalnie do ilości usuwanego powietrza.

  Dodatkowy moduł odzysku energii M-RP/T

  Dodatkowe moduły odzysku są dostępne w dwóch wersjach M-RP i M-RT. Są zintegrowane z urządzeniem i odzyskują energię z powietrza usuwanego za pomocą wymienników krzyżowych (M-RP) lub obrotowych (M-RT).

  Powietrze usuwane przepływa także przez wymiennik gorącego gazu, oddając część energii do cyklu termodynamicznego, zwiększając przez to stopień odzysku i zakres pracy urządzenia.

Technologia i oszczędność energii

Sprężarki SCROLL Multi
Użycie podwójnych sprężarek w jednym obiegu z czynnikiem R410A, połączone z zastosowaniem idealnie skalibrowanych elektronicznych zaworów rozprężnych, pozwala na zwiększenie wydajności przy częściowym obciążeniu, poprawia sprawność sezonową i redukuje zużycie energii.

Kondensacyjne nagrzewnice gazowe (sprawność do 106%), z modulacją w zakresie 100 do 30% obciążenia nominalnego, czyste i pełne spalanie (NOx klasa 5). Zostały zaprojektowane specjalnie aby osiągnąć wysoką stabilność pracy w zmieniających się
warunkach obciążenia cieplnego i zapewnić niezmienny komfort bez względu na zmiany zapotrzebowania na ciepło.

Wysokosprawne wentylatory nawiewne i wywiewne
Technologia PLUG FUN z bezszczotkowymi silnikami EC zapewnia wysoką sprawność oraz możliwość dostosowania wydatku powietrza do panujących warunków, obciążenia cieplnego, obciążenia instalacji oraz zapewnienia stałej temperatury w klimatyzowanych pomieszczeniach bez zbędnych przestojów.

Nagrzewnice wodne dwurzędowe, miedziane rurki, aluminiowe lamele, wyposażone w zawory dwu lub trójdrogowe.

Wentylatory skraplacza
Wentylatory osiowe, zabezpieczone osłonami. Charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją hałasu.
Dodatkowy moduł (CVA) pozwala na:
• Wydłużenie czasu pracy, ograniczenie liczby wyłączeń, pracę w niższych temperaturach w trybie chłodzenia
• Obniżenie hałasu
• Zredukowanie zużycia energii.

Nagrzewnice elektryczne dostępne w różnych konfiguracjach mocy z regulacją płynną.

Nawilżacze parowe elektrooporowe z regulacją ilości wytwarzanej pary na podstawie czujnika wilgotności.

Wymiennik gorącego gazu do odzysku energii podczas cyklu chłodzenia.

Stały przepływ powietrza; pozwala zachować stały przepływ powietrza bez względu na warunki panujące w instalacji.

Zmienny przepływ powietrza; proporcjonalny do zapotrzebowania.

Może spodoba się również…