Zestaw do wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2

Dokumentacja

Do porównania

Zestaw do wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2

Dwutlenek węgla oznaczany symbolem CO2 jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju roślin. Zbyt niski poziom dwutlenku węgla skutkuje bardzo wolnym wzrostem roślin. Przy stężeniu CO2 w powietrzu poniżej 0,02% procesy fotosyntezy i wzrostu zaczynają istotnie zwalniać.

W pomieszczeniach zamkniętych zapotrzebowanie roślin na dwutlenek węgla jest większe niż w warunkach naturalnych. Rośliny cechujące się szybkim tempem wzrostu potrafią w zamkniętym otoczeniu w ciągu kilku godzin zużyć całą dostępną ilość CO2. Dodając dwutlenek węgla do powietrza w szklarniach przyspieszamy wzrost roślin, przybliżamy
termin plonowania i zwiększamy wydajność upraw. Dlatego w uprawach szklarniowych często stosuje się wzbogacanie upraw dwutlenkiem węgla.

Również nagrzewnice Tecnoclima do zastosowań agrarnych mogą być wyposażone w zestaw do wzbogacania, pomiaru i regulacji stężenia CO2 w atmosferze szklarni.

Zestaw wzbogacania w CO2 składa się z:
• czujnika CO2
• sterownika ELEKTRONICZNEGO z regulowanym progiem zadziałania
• komory z przepustnicą zmiany kierunku spalin
• siłownika przepustnicy.

Komora z przepustnicą montowana jest na czopuchu odprowadzającym spaliny z  nagrzewnicy. Za pomocą komory z przepustnicą dwutlenek węgla zawarty w spalinach może być kierowany do komina lub do otoczenia nagrzewnicy, a stąd rozprowadzany na powierzchni szklarni poprzez wentylator nagrzewnicy.

Sterownik dokonuje pomiarów CO2 w zakresie od 0 do 2000 ppm pokazując na wyświetlaczu wartość odczytaną przez czujnik. Zgodnie z wartością zmierzoną przez czujnik zestaw wzbogacania w CO2 reguluje ilość produktów spalania dostarczanych do atmosfery szklarni w celu utrzymania zadanej wartości.

Jeżeli palnik w nagrzewnicy zostanie wyłączony po osiągnięciu ustawionej temperatury w szklarni, ale regulator wykryje zbyt niską wartość CO2, wówczas palnik zostaje załączony automatycznie.

Po osiągnięciu zadanej wartości CO2 urządzenie wyłącza się. Proces ten powtarza się cyklicznie.

Może spodoba się również…