Seria MX

Seria MIXIJET MX, gazowe nagrzewnice powietrza z zamkniętą komorą spalania i palnikiem premix , są przeznaczone do instalacji wewnątrz budynku oraz do bezpośredniego ogrzewania powietrza wewnątrz pomieszczeń. Montaż na ścianie lub podwieszany. Nagrzewnice MX posiadają panel dyfuzora z żaluzjami pionowymi i poziomymi indywidualnie regulowanymi pozwalającymi skierować strumień ciepłego powietrza do pomieszczenia w dowolnym kierunku, a także na jego skupienie lub rozproszenie. Wentylator osiowy napędza silnik o wysokiej sprawności energetycznej i cichej pracy. Palnik gazowy premix zapewnia doskonałe mieszanie gazu z powietrzem do spalania i przyczynia się do uzyskania higienicznego spalania przy bardzo niskich emisjach tlenków NOx (Klasa 4). Nagrzewnice MX 20-30-40 z palnikiem jednostopniowym oraz MX 60-75 z palnikiem modulowanym pracują w trybie bez  kondensacji, co pozwala na ich instalację w budynkach, gdzie nie jest łatwe lub nie jest możliwe zapewnienie systemu odprowadzania kondensatu (idealny dla modernizacji). Dwa nowe modele nagrzewnic  MX 60 i MX 75 o mocy  cieplnej użytkowej 53,0 kW i 63,2 kW posiadają zakres modulacji palnika premix w zakresie 100-71% (MX 60) i 100-63% (MX 75). Akcesoria  dla MX 60/75 są identyczne jak dla nagrzewnic PMX 90/120. Modulowany palnik premix gwarantuje większy komfort eksploatacji i zapobiega ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia podczas utrzymywania przez nie zadanej temperatury przy zmiennych warunkach zewnętrznych.
Nagrzewnice MX znajdują zastosowanie w ogrzewaniu obiektów: przemysłowych, komercyjnych, sportowych, handlowych, etc.
Seria MX spełnia wymagania dyrektywy ErP 2009/125/WE tier 1 zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2281 oraz posiadają aktualny certyfikat CE (GAR) zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/426  obowiązującym od 21.04.2018. W Polsce nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym G20 (GZ-50), G27 (GZ-41,5) oraz płynnym G31 (PROPAN).