MX 20

Nagrzewnica wisząca z palnikiem premix bez kondensacji

Dokumentacja

Do porównania

Dane techniczne serii MX 20-30-40:

Dane techniczne MX 60-75:

Wymiary i masa serii MX 20-30-40:


Wymiary i masa serii MX 60-75:

PMX wymiary rysunek

 

 

Nagrzewnice wiszące serii MX

Nagrzewnice powietrza z zamkniętą komorą spalania i palnikiem premix MIXIJET MX, są przeznaczone do instalacji wewnątrz budynku oraz do bezpośredniego ogrzewania powietrza wewnątrz pomieszczeń. MX posiada panel dyfuzora z lamelami, indywidualnie regulowane (pionowo i poziomo), aby skierować strumień ciepłego powietrza do pomieszczenia. Wentylator osiowy napędza silnik o wysokiej sprawności energetycznej i cichej pracy. Palnik gazowy premix zapewnia doskonałe mieszanie gazu z powietrzem do spalania i przyczynia się do uzyskania higienicznego spalania przy bardzo niskich emisjach NOx (Klasa 4).

Nagrzewnice MX 20-30-40 z palnikiem jednostopniowym oraz MX 60-75 z palnikiem modulowanym pracują w trybie bez  kondensacji, co pozwala na ich instalację w budynkach, gdzie nie jest łatwe lub nie jest możliwe zapewnienie systemu odprowadzania kondensatu (idealny dla modernizacji).

• Dwa nowe modele o mocy cieplnej użytkowej 53,0 kW i 63,2 kW
• Zakres modulacji palnika: 100-71% (MX 60) i 100-63% (MX 75)
• Akcesoria identyczne jak w nagrzewnicach PMX 90/120

Modulowany palnik premix gwarantuje większy komfort eksploatacji i zapobiega ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia podczas utrzymywania przez nie zadanej temperatury przy zmiennych warunkach zewnętrznych.

Nagrzewnice MX znajdują zastosowanie w ogrzewaniu obiektów

 • przemysłowych,
 • komercyjnych,
 • sportowych,
 • handlowych etc.

MX: Sposób instalacji i dystrybucji ciepłego powietrza

PMX: Sposób instalacji i dystrybucji ciepłego powietrza Przykład instalacji nagrzewnicy z palnikiem premix na ścianie 1 Przykład instalacji nagrzewnicy z palnikiem premix na ścianie 2

 

Konfiguracje układów spalinowych serii MX 20-30-40:

Systemy instalacyjne zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń gazowych z „otwartymi” (typ B) lub „zamkniętymi” (typ C) układami odprowadzania spalin. Obowiązujące przepisy wymagają urządzeń gazowych zainstalowanych zgodnie z jednym z następujących pięciu typów układów spalinowych i powietrza do spalania, oznaczonych skrótami: B23 – B23P – C13 – C63 – C33 . Rysunki pokazują urządzenie gazowe z wentylatorem osiowym, ale ta sama koncepcja odnosi się do wersji z wentylatorem odśrodkowym.

TYP B23 – B 23P

TYP C13

 

Urządzenie gazowe jest podłączone do jednego przewodu, który odprowadza produkty spalania poza pomieszczenie. Powietrze do spalania jest czerpane bezpośrednio z obszaru instalacji urządzenia. Urządzenie gazowe jest podłączone do dwóch przewodów, jeden dla odprowadzania produktów spalania, drugi do czerpania powietrza do spalania, oba wyprowadzone na zewnątrz. Wylot musi być zrealizowany przez na ścianę za pomocą dwóch oddzielnych przewodów lub jednego koncentrycznego.
TYP C63 TYP C33

Urządzenie gazowe jest podłączone do dwóch oddzielnych przewodów wyprowadzonych na zewnątrz. Jeden do odprowadzania produktów spalania przez dach, drugi do czerpania powietrza do spalania przez ścianę. Urządzenie wyposażone jest w komin koncentryczny do odprowadzania produktów spalania i czerpania powietrza do spalania przez dach.

UWAGA:
W celu uzyskania informacji na temat materiałów oraz doboru akcesoriów do odprowadzania spalin i poboru powietrza należy zapoznać się ze szczegółową dokumentacją techniczna zawierającą schematy i przykłady instalacji.

Konfiguracje układów spalinowych serii MX 60-75:

Systemy instalacyjne zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń gazowych z „otwartymi” (typ B) lub „zamkniętymi” (typ C) układami odprowadzania spalin. Obowiązujące przepisy wymagają urządzeń gazowych zainstalowanych zgodnie z jednym z następujących pięciu typów układów spalinowych i powietrza do spalania, oznaczonych skrótami: B23 – B23P – C13 – C63 – C33 . Rysunki pokazują urządzenie gazowe z wentylatorem osiowym, ale ta sama koncepcja odnosi się do wersji z wentylatorem odśrodkowym.

TYP B23 – B 23P

Urządzenie gazowe jest podłączone do jednego przewodu, który odprowadza produkty spalania poza pomieszczenie. Powietrze do spalania jest czerpane bezpośrednio z obszaru instalacji urządzenia.

TYP C13

 

 

Urządzenie gazowe jest podłączone do jednego przewodu, który odprowadza produkty spalania poza pomieszczenie. Powietrze do spalania jest czerpane bezpośrednio z obszaru instalacji urządzenia. Urządzenie gazowe jest podłączone do dwóch przewodów, jeden dla odprowadzania produktów spalania, drugi do czerpania powietrza do spalania, oba wyprowadzone na zewnątrz. Wylot musi być zrealizowany przez na ścianę za pomocą dwóch oddzielnych przewodów lub jednego koncentrycznego.
TYP C63

 

TYP C33

Urządzenie gazowe jest podłączone do dwóch oddzielnych przewodów wyprowadzonych na zewnątrz. Jeden do odprowadzania produktów spalania przez dach, drugi do czerpania powietrza do spalania przez ścianę. Urządzenie wyposażone jest w komin koncentryczny do odprowadzania produktów spalania i czerpania powietrza do spalania przez dach.

UWAGA:
W celu uzyskania informacji na temat materiałów oraz doboru akcesoriów do odprowadzania spalin i poboru powietrza należy zapoznać się ze szczegółową dokumentacją techniczna zawierającą schematy i przykłady instalacji.

Akcesoria serii MX 20-30-40:

PMX akcesoria rysunki

 

Akcesoria serii MX 60-75:

 

 

 

 

 

 

PMX_CMX_MX 60-75 akcesoria kominowe rysunki

PMX_CMX_MX 60-75 akcesoria kominowe tabela

 

Pliki do pobrania, seria MX:

Broszura MX -DTR-ka Certyfikat

 

Sterownik Kronos GA11 dla MX 20-30-40 – DTR-ka Sterownik Kronos GA11 dla MX 60-75 – DTR-ka Sterownik SmartOne -DTR-ka

MIXTY: Sterowanie

Nagrzewnice PMX, CMX i MX z rodziny MIXTY są obsługiwane przez dedykowany panel sterowania GA11, który należy stosować dla każdej konfiguracji podłączenia  jednej lub kilku nagrzewnic.

Panel zdalnego sterowania łączy funkcje termostatu i urządzenia kontrolnodiagnostycznego, co pozwala na kaskadowe zarządzanie nawet 10 nagrzewnicami z jednym urządzeniem sterującym. Za pomocą panelu zdalnego można zarządzać parametrami operacyjnymi, wyświetlać komunikaty diagnostyczne i w razie potrzeby zresetować nagrzewnice. Panel sterowania umożliwia ustawienie różnych trybów termoregulacji przez czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. Programowanie tygodniowe jest proste i umożliwia adaptację systemu do różnych instalacji i wymagań sezonowych. Na wyświetlaczu graficznym można przeglądać intuicyjnie codzienne programy operacyjne.

Panel sterowania GA11 Panel zdalnego sterowania

Funkcje panelu zdalnego sterowania GA11:

    • wyświetlacz LCD 128×64 pikseli, 7 przycisków wielofunkcyjnych
    • wyświetlanie bieżącej temperatury i czasu, wyświetlanie i kasowanie alarmów
    • programowanie pracy nagrzewnicy 24/7
    • tryb automatyczny, ręczny, LATO (nawiew bez pracy palnika)
    • 4 poziomy programowanej temperatury (T0, T1, T2, T3),
    • rozdzielczość nastawy temperatury: 0,5°C
    • rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C
    • współpraca z dodatkowym czujnikiem temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej
    • izolacyjność typu SELF (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)
    • protokół komunikacji kompatybilny z Open Therm v 3.0 Smart Power Mode – Medium Power
    • możliwość obsługi do 10 urządzeń w strefie

Przykłady połączenia

Jeśli sterowanie temperaturą i programowanie tygodniowe jest wymagane indywidualnie, każda jednostka powinna być zarządzana przez dedykowany zdalny panel sterowania.

Standardowe połączenie bez czujników zewnętrznych.
Standardowe połączenie bez czujników zewnętrznych.

Z zewnętrznymi czujnikami temperatury STE1 i STE2 (opcja).
Z zewnętrznymi czujnikami temperatury STE1 i STE2 (opcja).

W dużych przestrzeniach i w przypadku, gdy kontrola temperatury i tygodniowe programowanie nie jest wymagane indywidualnie, kilka urządzeń połączonych w kaskadę można zarządzać z jednego zdalnego panelu sterowania.

Obydwa urządzenia są sterowane jednym zdalnym panelem, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy.
Obydwa urządzenia są sterowane jednym zdalnym panelem, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy.

Oba urządzenia sterowane są za pomocą jednego zdalnego panelu, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy. Poza tym zewnętrzny czujnik STE (opcjonalny) pozwala na regulację maksymalnej mocy wyjściowej obu urządzeń.
Oba urządzenia sterowane są za pomocą jednego zdalnego panelu, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy. Poza tym zewnętrzny czujnik STE (opcjonalny) pozwala na regulację maksymalnej mocy wyjściowej obu urządzeń.

Sterowanie za pomocą BMS

Sterowanie za pomocą BMS

 

Praca nagrzewnic powietrza rodziny MIXTY może być sterowana za pomocą BMS – systemu zarządzania budynkiem (Building Management System), który integruje różne systemy sterowania funkcjami technicznymi budynku i pozwala nimi zarządzać z jednego miejsca. Dzięki temu za pomocą systemu nadzorującego, wyposażonego najczęściej w interfejs graficzny, możliwa jest kontrola parametrów pracy poszczególnych urządzeń całych instalacji np.:

– ogrzewania,
– wentylacji,
– klimatyzacji,
– oświetlenia i inne.

 

Sterowanie za pomocą BMSBMS pozwala na utrzymywanie właściwego komfortu oraz optymalizację zużycia energii w skali pojedynczych urządzeń i całego obiektu.

W celu zintegrowania z BMS pracy nagrzewnic sterowanych indywidualnie lub grupowo za pomocą panelu sterującego GA11 wymagane jest zastosowanie modułu MB 340 BASIC. Moduł MB 340 komunikuje się z systemem nadzorującym za pomocą protokołu MODBUS RTU, dzięki któremu możemy sterować:

 • załączaniem trybów: ogrzewanie, nadmuch w lecie bez ogrzewania, czuwanie,
 • wyświetlaniem błędów i identyfikowaniem kodów blokady dla każdej nagrzewnicy,
 • resetowaniem nagrzewnic (wszystkie razem).

Do ustawienia temperatury i programowania pracy należy użyć panelu sterującego GA11.

W celu zintegrowania pracy urządzeń sterowanych sygnałem 0÷10V z systemem nadzorującym BMS wymagane jest zastosowanie dla każdej nagrzewnicy sterownika PLC dla konwersji danych MODBUS na sygnał napięciowy 0÷10V modulacji palnika. System nadzorujący musi realizować pomiar i regulację temperatury w otoczeniu przekazując do nagrzewnic za pomocą protokołu MODBUS dane, z wyjątkiem identyfikowania kodów awarii pojedynczych nagrzewnic, dotyczące:

 • załączenia/wyłączenia urządzenia i czasu pracy,
 • modulacji mocy palnika.
Schemat sterowania BMS dla jednej lub grupy nagrzewnic w strefie kontrolowanych przez panelu sterujący GA11 Schemat sterowania BMS dla jednej lub grupy nagrzewnic sterowanych sygnałem 0÷10V
Legenda:
GM – nagrzewnica z palnikiem premix
GA11 – panel sterujący
MB340 – interfejs modbus
PBE – czujnik temperatury zewnętrznej (opcjonalnie)
PBA – czujnik temperatury w pomieszczeniu

Legenda:
GM – nagrzewnica z palnikiem modulowanym premix ze sterownikiem PLC 0-10V

 

 

MIXTY: Gazowe nagrzewnice powietrza

Wysoka sprawność, niska emisja

Rodzina nagrzewnic powietrza Tecnoclima miXty składa się z jednostek ściennych z modulowanymi palnikami premix w wersji z kondensacją i bez kondensacji, w wersji jednostopniowej, zaprojektowanej tak, aby sprostać zróżnicowanym wymogom instalacji:

 • powietrze obiegowe (PMX, MX);
 • do pracy z komorą mieszania i montażu wewnętrznego (CMX);
 • do pracy z komorą mieszania i montażu zewnętrznego (CMX/K);
 • moduły gazowe do central i rooftopów (SMX).

Nagrzewnice Tecnoclima z palnikiem premix mają wiele zalet, między innymi:

 • moc cieplna palnika ma szeroki zakres modulacji: od 100% do 30% nominalnej mocy cieplnej;
 • dzięki modulacji mocy cieplnej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło ze środowiska spada, osiągane są wysokie wartości sprawności, nawet 106,5%. Zapewnia to korzyści pod względem komfortu i zmniejszenia zużycia gazu;
 • palnik premix umożliwia perfekcyjne mieszanie gazu z powietrzem do spalania, uzyskując częściowo radiacyjny płomień o bardzo niskiej emisji tlenków azotu, NOx: Klasa 5 emisji;
 • bardzo wysoka sprawność termiczna i progresywna modulacja mocy cieplnej przyczyniają się do uzyskania zredukowania kosztów eksploatacji o ponad 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami.

Nagrzewnice rodziny miXty zostały zaprojektowane jako niezależne źródła ciepła i są produkowane z certyfikowaną jakością. Wszystkie nagrzewnice poddawane są rygorystycznym testom eksploatacyjnym na końcu linii produkcyjnej, zgodnie z rygorystycznymi procedurami ustalonymi w podręczniku jakości.

Cała rodzina MIXTY jest certyfikowana na zgodność z CE GAR 2016/426 oraz opowiada wymogom normy ErP 2009/125/EC.

MIXIJET MX 20, MX 30, MX 40 – nagrzewnica z palnikiem premix jednostopniowym, praca bez kondensacji, wentylator osiowy, do bezpośredniego ogrzewania powietrzem obiegowym. MIXIJET MX 60 i MX 75 – nagrzewnica z palnikiem premix  modulowanym, praca bez kondensacji, wentylator osiowy, do bezpośredniego ogrzewania powietrzem obiegowym.
qKondensacyjna nagzrewnica wisząca z palnikiem PREMIX
PMX – kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix, wentylator osiowy, do bezpośredniego ogrzewania powietrzem obiegowym.
Kondensacyjna nagzrewnica wisząca z palnikiem PREMIX
CMX – kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix, do montażu wewnątrz, wentylator odśrodkowy, komora mieszania, bezpośrednia lub kanałowa dystrybucja powietrza. CMX/K – kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix, do montażu na zewnątrz, wentylator odśrodkowy, komora mieszania, kanałowa dystrybucja powietrza.
CMX Kondensacyjna nagrzewnica z palnikiem premix
SMX – moduły gazowe do zastosowania w centralach wentylacyjnych lub innych układach wentylacji wymagających podgrzewania powietrza. Kompaktowe urządzenia mogą być łączone szeregowo lub równolegle, aby zapewnić wymagane parametry temperatury i przepływu powietrza.
Moduł gazowy do zastosowania w centralach wentylacyjnych lub innych układach wentylacji wymagających podgrzewania powietrza.
SR-CMX – wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym, wersja wewnętrzna do zabudowy w systemie wentylacyjnym lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych SR-CMX/K – wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym, wersja zewnętrzna do zabudowy w systemie  wentylacyjnym lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych
SR-CMX rysunek kadr

MIXTY: Technologia i oszczędność energii

Wymiennik ciepła spawany ze stali szlachetnej, posiada wygodne do obsługi i czyszczenia otwory inspekcyjne i jest zbudowany z:

 • komora spalania wykonana ze stali AISI 430, odznacza się niską bezwładnością cieplną;
 • sekcja płomieniówkowa w formie pakietów wykonanych z AISI 304. Odporne na korozję pakiety wymiennika w formie trapezoidalnej posiadają dodatkowe wytłoczone zawirowywacze, poprawiające wymianę ciepła;
 • kolektor spalin wykonany z AISI 304, posiada przyłącze odprowadzenia spalin i króciec odpływu kondensatu. Jest wyposażony w duży otwór inspekcyjny.Palnik premix moduluje w bardzo szerokim zakresie od 100% do 30%. Zawór gazowy dostarcza paliwo w idealnej proporcji do powietrza, praca skalibrowana fabrycznie. Wysokie ciśnienie statyczne dostępne w układzie odprowadzenia spalin zapewnia pełną elastyczność instalacji odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania.

Palnik gazowy PREMIXPalnik gazowy premix nagrzewnicy PMX 60

 1. Elektroda.
 2. Wentylator bezszczotkowy DC.
 3. Elektrozawór gazowy regulacji gaz-powietrze.
 4. Mikser.
 5. Elektroda jonizacyjna.
 6. Płyta palnika z izolacją termiczną.
 7. Rura palnika pokryta tkaniną z włókna metalowego.
 8. Króciec podłączenia gazu.

Wentylatory z wysokosprawnymi silnikami, niskim poziomem hałasu, o wydatkach powietrza 3 200 – 13 000 m3/h, zabezpieczone są osłonami i panelami. Spełniają wymagania dyrektywy ErP2015.

CMX: Wentylatory odśrodkowe
CMX: Wentylatory odśrodkowe
 

PMX: Wentylator osiowy
PMX: Wentylator osiowy

Wielofunkcyjna płytka elektroniczna steruje zapłonem, modulacją oraz wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa.

Elektroniczna płyta sterująca PMX, CMX, SMX

Przedział palnika zawiera wszystkie elementy do sterowania i kontroli pracy układu. Drzwiczki zapewniają wygodny dostęp serwisowy. Temperatura spalin przepływających przez wymiennik, spada poniżej punktu rosy oddając energię utajoną. Kondensat zbiera się w kolektorze spalin i jest odprowadzany na zewnątrz przez króciec do plastikowego syfonu.

Przedział palnika i automatyki PMX  

Syfon kondensatu PMX, CMX, SMX

Przedział palnika premix i automatyki Syfon odprowadzenia kondensatu

 

MIXTY: Zgodność i certyfikaty

PMX, CMX, SMX, SR-CMX, SR-CMX/K gazowe, kondensacyjne nagrzewnice powietrza z modulowanym palnikiem premix z rodziny MIXTY posiadają aktualny certyfikat badania typu WE/UE, numer PIN 0476CQ1150, potwierdzający zgodność z wymaganiami rozporządzenia GAR (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

MX gazowe, kondensacyjne nagrzewnice powietrza z modulowanym palnikiem premix z rodziny MIXTY posiadają aktualny certyfikat badania typu WE/UE, numer PIN 0476CT2298, potwierdzający zgodność z wymaganiami rozporządzenia GAR (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

Ponadto nagrzewnice MIXTY są zgodne z następującymi aktami prawnymi UE:

 • Dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE.
 • Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
 • Rozporządzeniem UE 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.
 • Rozporządzeniem UE 2016/2281 dotyczącym wymogów ekoprojektu dla produktów ogrzewania powietrznego.

Może spodoba się również…