CF-XTRIM 200

Kondensacyjny Rooftop z gazowym modułem grzewczym, chłodzenie

Dokumenty

PDF

Do porównania

Budowa – Zasada działania – Regulacja Rooftopa

Rooftop CF-XTRIM łączy różne technologie w celu najbardziej efektywnego wykorzystania energii przeznaczonej do ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń typu halowego, komercyjnych i produkcyjnych.

Innowacyjne połączenie elementów, z których każdy zapewnia uzyskanie najwyższej możliwej sprawności energetycznej oraz optymalizacja ich wspólnego funkcjonowania za pomocą automatyki opartej na procesorach najnowszej generacji, gwarantuje uzyskanie bardzo wysokiej całorocznej efektywności energetycznej instalacji wykonanej na Rooftopie gazowym CF-XTRIM

Rooftop gazowy CF-XTRIM – to kompaktowa centrala grzewczo-klimatyzacyjna wyposażona w wysokosprawny, nawet ~ 106% sprawności, gazowy moduł kondensacyjny z bezpośrednią wymianą ciepła.
Powietrze ogrzewane jest w trakcie przepływu przez gorące powierzchnie płytowego wymiennika ciepła a następnie rozprowadzane kanałami do pomieszczeń. Zarówno komora spalania jak i wymiennik ciepła wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, co gwarantuje bezpieczne i długotrwałe funkcjonowanie, również w warunkach kondensacji. Istotą tego rozwiązania jest przekazywanie ciepła spalania bezpośrednio do powietrza, unikając strat na etapie przesyłu.

Funkcja Chłodzenia

Chłodzenie odbywa się również bez udziału mediów pośredniczących, dzięki technice bezpośredniego odparowania gazu chłodniczego. W sekcji chłodzącej zastosowane są dwa niezależne obiegi chłodnicze z pompą ciepła.
W celu zoptymalizowania zużycia energii i uzyskania najwyższej efektywności energetycznej, ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepła odbywa się do +5°C, natomiast w niższych temperaturach załączany jest do pracy gazowy moduł kondensacyjny z palnikiem atmosferycznym, który pracuje z mocą cieplną zapewniającą efektywną pracę w trybie kondensacji gazów spalinowych.

Rekuperator o odzysk ciepła

Wbudowany rekuperator z wymiennikiem krzyżowym odzyskuje ciepło od powietrza wywiewanego – usuwanego. Dodatkowo automatyka urządzenia oszczędza zużycie energii, wykorzystując funkcje free-cooling, tzn. chłodzenia za pomocą bezpośredniej wymiany powietrza.
Rooftop gazowy CF-XTRIM zapewnia wymianę i usuwanie zużytego powietrza oraz filtrowanie i nawiew świeżego powietrza.

Regulacja i sterowanie Rooftopa

Dzięki zastosowaniu falownika w sekcji nawiewnej oraz układu przepustnic z napędem proporcjonalnym można dokonywać niezależnej i precyzyjnej regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego, ustalając w ten sposób poziom nadciśnienia w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Wszystkie funkcje są regulowane w pełni automatycznie za pomocą regulatora elektronicznego najnowszej generacji. Regulator może współpracować z przyjaznym w obsłudze panelem zdalnego sterowania lub innymi bardziej złożonymi systemami sterującymi. Aby sprostać zróżnicowanym potrzebom instalacji, czerpnie powietrza oraz króćce nawiewne mogą być ukierunkowane zarówno pionowo jak i poziomo. Ważną zaletą urządzenia jest niski poziom hałasu podczas pracy.

Bezpieczeństwo produktu potwierdzają uznane międzynarodowe urzędy certyfikujące.

Dane techniczne: nagrzewnica gazowa, chłodzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Przyjęte warunki: T zew. 35°C / RH 50% – T wew. 27°C / RH 47%
(*) Na życzenie 116 kW

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne nagrzewnica gazowa i rewersyjna pompa ciepła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ogrzewanie: T zew. 7°C / RH 87% – T wew. 20°C / RH 60%
(2) Chłodzenie: T zew. 35°C / RH 50% – T wew. 27°C / RH 47%
(*) Na życzenie 116 kW

Wymiary

 

Wersje – moduły dodatkowe i funkcje

 • CF-XTRIM nagrzewnica gazowa i chłodzenie
 • CF-XTRIM/P nagrzewnica gazowa i rewersyjna pompa ciepła

Konfiguracja z dodatkowymi modułami i akcesoriami

 • S-CFX komora mieszania z przepustnicami sterowanymi siłownikiem, freecooling bez wentylatora wyciągowego.
 • M-CFX komora mieszania z trzema przepustnicami z siłownikami, wentylatorem wyciągowym, freecooling.
 • M-RCFX moduł odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, freecooling podczas odpowiednich warunków.Wszystkie konfiguracje mogą być dopracowane i spersonalizowane, aby odpowiadały wymogom konkretnego projektu.

Filtracja , odzysk energii i free cooling

 • Standardowe filtry klasy G4. Możliwość zastosowania filtrów do klasy F7.
 • Wymiana powietrza z pomocą czujników CO2 i VOC (wyposażenie dodatkowe) dla konfiguracji S-CFX i M-CFX.
 • Free-cooling dla konfiguracji M-CFX i R-CFX oraz dla S-CFX, w tym przypadku usuwanie powietrza nadmiarowego przez klapę upustową.
 • Odzysk energii z wywiewanego powietrza w konfiguracji M-RCFX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy dodatkowe

 • PR TOUCH panel sterujący z ekranem dotykowym.
 • Karty rozszerzające dla protokołów komunikacji innych niż MODBUS.
 • S-CFX zestaw mieszający, w tym amortyzatory z napędem, do recyrkulacji i odnowy powietrza.
 • Zdalny czujnik temperatury.Czujniki jakości powietrza (CO2 i VOC).
 • Czujniki dymu sprzężone z siłownikami przepustnic.
 • Czujniki wilgotności w wersji zewnętrznej i kanałowej.
 • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia obwodu chłodniczego.
 • Regulator wentylatorów CVA sterujący prędkością obrotową w zależności od ciśnienia skraplania/odparowania.
 • SMART-SW. Oprogramowanie do kontroli urządzeń za pomocą komputera.
 • Filtry powietrza klasy F5 i F7.
 • Przepustnice powietrza świeżego i recyrkulowanego (instalacja kanałowa dla modeli CF-XTRIM 600/700) w wersji manualnej lub z napędami.
 • Osłona przeciwdeszczowa czerpni powietrza.
 • Podstawy antywibracyjne.

Sterowanie

X-CONTROL

Nowa generacja sterowników została zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną wydajność w różnych zastosowaniach i warunkach oraz pracę z pełną niezawodnością. Za pomocą X-CONTROL można sterować wszystkimi funkcjami i parametrami urządzenia, zarówno po stronie przepływu powietrza, jak i cykli grzania i chłodzenia.


PR-BASIC
X-CONTROL zawiera

 • Sterowanie PID wszystkich elementów funkcjonalnych urządzenia, zapewniające nieprzerwaną pracę i redukcję zużycia energii;
 • Algorytmy bezpieczeństwa i komunikaty alarmów;
 • Programowanie parametrów pracy w różnych przedziałach czasowych i dniach tygodnia;
 • Komunikacja w standardzie RS485, MODBUS;
 • Sterownik PR-BASIC do sterowania pracą jednego urządzenia lub PR-TOUCH do sterowania maksymalnie 12 urządzeń;
 • Oprogramowanie SMART-SW do zdalnego zarządzania za pomocą komputera.

PR-TOUCHSterowanie za pomocą BMSSMART-SW
Główne funkcje X-CONTROL:

 • Automatyczne przełączanie lato-zima;
 • Kontrola parametrów termiczno-wilgotnościowych oraz sterowanie jakością powietrza;
 • Dynamiczna regulacja temperatury na podstawie zewnętrznego czujnika;
 • Praca ze zredukowaną mocą podczas minimalnego zapotrzebowania lub w porze nocnej;
 • Inteligentne sterowanie rozmrażaniem parownika podczas pracy w trybie pompy ciepła;
 • Inteligentny, sekwencyjny rozruch wielu urządzeń w tym samym systemie po awarii zasilania;
 • Automatyczne lub manualne sterowanie freecoolingiem.

M-CFX Komora trzystronna i freecooling

M-CFX zintegrowany z CF-XTRIM zapewnia poniższe funkcjonalności:

 • Dostarczanie świeżego powietrza z pomocą przetwornika jakości powietrza (akcesoryjny) lub w sposób proporcjonalny;
 • Free-cooling całkowita lub częściowa wymiana powietrza podczas sprzyjających warunków.Moduł M-CFX zawiera wentylator wyciągowy oraz trzy przepustnice sterowane napędami odpowiadające za stosunek świeżego, recyrkulowanego i usuwanego powietrza. Przepustnice są sterowane przez automatykę CF-XTRIM (/P).

Dane techniczne

Wymiary

M-RCFX Moduł wymiany powietrza, odzysku i freecoolingu

Moduł M-RCFX zintegrowany z CF-XTRIM zapewnia poniższe funkcjonalności:

 • Dostarczanie świeżego powietrza z pomocą przetwornika jakości powietrza (akcesoryjny) lub w sposób proporcjonalny;
 • Odzysk energii z usuwanego powietrza za pomocą dedykowanego wymiennika krzyżowego
 • Free-cooling całkowita lub częściowa wymiana powietrza podczas sprzyjających warunków.
 • Moduł M- RCFX zawiera wentylator wyciągowy, wymiennik krzyżowy, przepustnice sterowane napędami odpowiadające za stosunek świeżego, recyrkulowanego i usuwanego powietrza. Przepustnice są sterowane przez automatykę CF-XTRIM (/P).

Dane techniczne

 

Wymiary

 

 

 

 

 

 

Technologia i oszczędność energii

 

Kondensacyjne nagrzewnice gazowe (sprawność do 106%), z modulacją w zakresie 100 do 30% obciążenia nominalnego, czyste i pełne spalanie (NOx klasa 5).
Zostały zaprojektowane specjalnie, aby osiągnąć wysoką stabilność pracy w zmieniających się warunkach obciążenia cieplnego i zapewnić niezmienny komfort bez względu na
zmiany zapotrzebowania na ciepło.

 

 

Sprężarki SCROLL Multi
Użycie podwójnych sprężarek w jednym obiegu z czynnikiem R410A, połączone z zastosowaniem idealnie skalibrowanych elektronicznych zaworów rozprężnych, pozwala na
zwiększenie wydajności przy częściowym obciążeniu, poprawia sprawność sezonową i redukuje zużycie energii.

Wentylatory skraplacza
Wentylatory osiowe napędzane bezpośrednio, zabezpieczone osłonami. Charakteryzują się wysoką sprawnością i niską emisją hałasu.
Dodatkowy moduł (CVA) pozwala na:

 • Wydłużenie czasu pracy, ograniczenie liczby wyłączeń, pracę w niższych temperaturach w trybie chłodzenia
 • Obniżenie hałasu
 • Zredukowanie zużycia energii.
 

 

 

Odśrodkowe wentylatory nawiewne/wywiewne z wysokosprawnymi silnikami.

Może spodoba się również…