SR-SC/K 800

Kondensacyjny moduł grzewczy na gaz lub olej do montażu na zewnątrz dla instalacji technologicznych

Dokumentacja

Do porównania

Dane techniczne serii SR-SC/K:

SR_K-SC_K dane techniczne tabela1

(1) Wartość musi być zapewniona przez Instalatora. Skontaktować się z dystrybutorem, jeżeli strumień powietrza jest inny od nominalnego.
(2) Gaz ziemny G20 – E (GZ-50): Hi = 34,02 MJ/Nm3
(3) Gaz płynny G31 – PROPAN: Hi = 88,00 MJ/Nm3
(4) Gaz płynny G30 – BUTAN: Hi = 116,02 MJ/Nm3
(5) Olej opałowy lekki: Hi = 10.200 kcal/kg

Wymiary i masa serii SR-SC/K:

SR_K-SC_K wymiary rysunek1 SR_K-SC_K wymiary rysunek2

SR_K-SC_K wymiary tabela1

Opis

Kondensacyjny moduł grzewczy serii SR-SC/K na gaz lub olej przeznaczony jest do ogrzewania powietrza dla cieplnych procesów technologicznych, jak: suszenie, wygrzewanie, rozmrażanie, obróbka plastyczna, etc. Powierzchnię ogrzewalną urządzenia stanowi powierzchnia komory spalania i wymiennika ciepła ogrzewanych bezpośrednio gorącymi spalinami (bez mediów pośredniczących – “DRY SYSTEM”) uzyskanymi ze spalania paliwa za pomocą palnika nadmuchowego. Ciepło przekazywane jest na powierzchniach komory spalania i wymiennika ciepła  opływającego je strumienia powietrza i rozprowadzane dalej za pomocą elementów do nawiewu bezpośredniego lub dystrybucji kanałowej. Strumień powietrza przepływającego przez urządzenie generowany jest przez odpowiedni wentylator w sekcji nawiewnej, która jest poza zakresem dostawy modułu grzewczego. Ten system ogrzewania zapewnia znaczne zmniejszenie kosztów instalacji oraz oszczędności w eksploatacji.

UWAGA !
Moduły grzewcze SR-SC/K są przeznaczone do instalacji na zewnątrz. Urządzenia dostępne są w wykonaniu lewym i prawym (przepływ powietrza względem strony montażu palnika).

Charakterystyka ogólna

Wymiennik ciepła

Jest konstrukcją spawaną, testowaną na szczelność. Posiada szczelnie zamknięte otwory kontrolne oraz otwory dla celów serwisowych i konserwacji. Składa się z:

 • Komory spalania wykonanej ze stali INOX AISI 430. Komora spalania ma kształt i wymiary dobrane odpowiednio do mocy grzewczej urządzenia,
 • Elementów wymiennika ciepła ze stali INOX AISI 304 o konstrukcji zwiększającej powierzchnię wymiany ciepła z umieszczonymi wewnątrz specjalnymi turbulatorami strugi powietrza celem uzyskania wyższej sprawności wymiany ciepła,
 • Kolektorów spalin wykonanych ze stali INOX AISI 304,
 • Króćca odprowadzenia kondensatu,
 • Czopucha odprowadzenia spalin.

Rama nośna

Składa się z ocynkowanych profili malowanych proszkowo z narożnikami wykonanymi z wytrzymałego odlewu aluminiowego, według specjalnego projektu producenta.

Obudowa zewnętrzna

Składa się z paneli wykonanych z lakierowanej blachy ocynkowanej. Od wewnątrz panele izolowane są matą z wełny mineralnej i osłonięte blachą ocynkowaną. Panele mogą być demontowane do wykonywania czynności konserwacyjnych.

Termostaty bezpieczeństwa

Urządzenie wyposażone jest w dwa termostaty bezpieczeństwa:

 • termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem
 • termostat bezpieczeństwa z automatycznym resetem

Palnik nadmuchowy

Moduły grzewcze SR-SC mogą współpracować z  palnikami nadmuchowymi różnych producentów.

Rodzaje palników współpracujące z modułami grzewczymi SR-SC/K:

 • jednostopniowe
 • dwustopniowe
 • modulowane

Urządzenia przystosowane są do spalania paliw:

 • gaz ziemny
 • gaz płynny LPG
 • olej opałowy

Schemat działania:

SC-EN schemat działania
Legenda:

 1. Podłączenie komina
 2. Tylny kolektor spalin
 3. Płomieniówki wymiennika ciepła
 4. Przedni kolektor spalin
 5. Otwór rewizyjny komory spalania
 6. Palnik gazowy lub olejowy
 7. Komora spalania

Produkty spalania:

 • są zawracane w komorze spalania,
 • przepływają przez pierwszy kolektor spalin (kolektor przedni), a następnie płomieniówki wymiennika,
 • przepływają przez drugi kolektor spalin (kolektor tylny) i są następnie odprowadzane przez czopuch do komina.

Bezpośrednia wymiana ciepła “DRY SYSTEM Tecnoclima”

Zasada działania urządzeń nadmuchowych Tecnoclima z bezpośrednią wymianą ciepła (“DRY SYSTEM”) jest prosta, niezawodna i niezwykle skuteczna: zimne powietrze zasysane przez wentylator jest przekazywane w kierunku wymiennika ciepła typu spaliny-powietrze i ogrzewane przez spaliny powstałe w efekcie spalania gazu lub oleju opałowego wewnątrz komory spalania; podczas przepływu przez wymiennik ciepła powietrze podnosi temperaturę, a następnie jest przekazywane jest do systemu dystrybucji.

Specyfiką „suchej” technologii ogrzewania (“DRY SYSTEM”) jest bezpośrednie i natychmiastowe przenoszenie ciepła wytworzonego w procesie spalania, do środowiska, które ma być ogrzewane, bez użycia pośrednich nośników ciepła (każda pośrednia wymiana ciepła powoduje straty termiczne i dalszą złożoność systemu). Zapewnia to wysoką ogólną efektywność systemu, w połączeniu z bardzo niską bezwładnością cieplną. Te charakterystyczne cechy sprawiają, że instalacja urządzeń nadmuchowych Tecnoclima jest szczególnie korzystna w przypadkach, gdy wymagane jest szybkie, niezawodne, ciągłe lub sporadyczne ogrzewanie lub gdy istnieje ryzyko zamarzania. Nagrzewnice Tecnoclima wymagają niewielkiej konserwacji dla zapewnienia trwałości.

Tecnoclima wykorzystuje najwyższej jakości stal i komponenty funkcjonalne do produkcji nagrzewnic, co więcej, każda jednostka jest starannie sprawdzana i testowana zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami kontroli jakości przed wysyłką do Klienta.

 

Budowa modułów grzewczych serii SR-SC/K

SR_K-SC_K budowa rys1 SR_K-SC_K budowa rys2
 1. Komora spalania
 2. Tylny kolektor spalin
 3. Przedni kolektor spalin
 4. Wymiennik ciepła
 5. Panel inspekcyjny przedniego kolektora spalin
 6. Panel inspekcyjny przedniego kolektora spalin
 7. Czopuch komina spalinowego
 8. Płyta montażu palnika
 9. Wziernik komory spalania
 10. Króciec ssawny – kołnierz
 11. Króciec nawiewny – kołnierz
 12. Termostat bezpieczeństwa TR reset automatyczny
 13. Termostat bezpieczeństwa FAN-LIMIT reset ręczny
 14. Króciec odprowadzenia kondensatu
 15. Szafka zabezpieczająca palnik

 

Konfiguracja przepływu powietrza przez moduły grzewcze SR-SC i SR-SC/K

Moduł grzewczy jest zaprojektowany w taki sposób, że może on być zainstalowany z poziomym przepływem powietrza. Strumień powietrza musi w pierwszej kolejności schładzać komorę spalania a następnie wymiennik ciepła. Urządzenia dostępne są w wykonaniu lewym i prawym (przepływ powietrza względem strony montażu palnika). Kierunek przepływu powietrza musi zostać określony przy zamówieniu nie może być w żadnym przypadku zmieniany.

SR-SC kierunek przepływu powietrza

Lokalizacja wentylatora nawiewu powietrza

Wentylator powietrza poddawanego obróbce może być umieszczony zarówno przed jak i za wymiennikiem ciepła. Położenie wentylatora musi zapewnić równomierny przepływ strumienia powietrza przez cały przekrój wymiennika.

Zazwyczaj ogrzewane powietrze przepływa najpierw przez powierzchnie komory spalania, a następnie przez elementy wymiennika ciepła. W niektórych szczególnych zastosowaniach odwrotny przepływ powietrza może być korzystniejszy. W razie takiej potrzeby należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania dalszych informacji.

SR-SC lokalizacja wentylatora

 

 

Charakterystyki spadku ciśnienia dla serii SR-SC i SR-SC/K

ΔT 25-55 K

SR-SC straty ciśnienia charakterystyka

Przedstawione wartości mają charakter orientacyjny, mogą się znacznie różnić w zależności od typu i położenia zespołu wentylatora.

 

 

Wytyczne instalacyjne dla serii modułów grzewczych SR-SC/K

Podstawowe zalecenia, które należy uwzględnić dla prawidłowej konfiguracji i instalacji modułu grzewczego:

 • urządzenie zamontować na wypoziomowanej konstrukcji o odpowiedniej wytrzymałości do masy urządzenia,
 • powierzchnia, na której instalowane będzie urządzenie musi być sucha, posiadać odpowiednią sztywność i wytrzymałość, stosować elementy zapobiegające przenoszeniu wibracji na konstrukcję i budynek,
 • przestrzegać wymaganych odległości montażowych, aby umożliwić prawidłowe czerpanie i przepływ powietrza, a także wykonywanie okresowych czynności serwisowych oraz konserwacji i kontroli,
 • zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych,
 • zapewnić łatwość podłączenia komina,
 • zapewnić prawidłowy odpływ kondensatu z produktów spalania, instalacja odprowadzenia kondensatu musi być zabezpieczona przed zamarznięciem (kabel grzejny, izolacja).
 • zapewnić łatwość podłączenia instalacji gazowej lub zbiornika oleju opałowego,
 • przyłącze zasilania elektrycznego zlokalizować w pobliżu urządzenia,
 • muszą być zachowane warunki wentylacji pomieszczenia zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów.

Nie zaleca się instalowania urządzenia:

 • w miejscach, w których w atmosferze znajdują się agresywne i wybuchowe związki,
 • w rogach pomieszczeń, gdzie gromadzi się kurz i inne substancje, które mogą zakłócać przepływ powietrza i zmniejszać efektywność pracy urządzenia,
 • w miejscach z występującym nadciśnieniem,
 • w miejscach z występującym podciśnieniem,
 • w ciasnych pomieszczeniach, w których dźwięk od urządzenia może ulegać rezonansowi,
 • w miejscach, gdzie zakres temperatury otoczenia jest poza zakresem pracy urządzenia i poszczególnych elementów,
 • w miejscach, gdzie zakres wilgotności otoczenia jest poza zakresem pracy urządzenia i poszczególnych elementów.

Odległości instalacyjne

Lokalizacja urządzenia musi zapewniać łatwy dostęp bez konieczności stosowania specjalnego wyposażenia bezpieczeństwa (podnośniki, zwyżki, drabiny, itp.). Wokół urządzenia należy zapewnić niezbędne odległości w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu podczas przeglądów i/lub konserwacji oraz aby nie tworzyć utrudnień w przepływie powietrza.

SR_K-SC_K odległości instalacyjne

 

Odprowadzenie kondensatu

W celu ułatwienia odpływu kondensatu, dolna podstawa urządzenia jest zaprojektowana z lekkim nachyleniem (około 1 °) w kierunku króćca odprowadzenia kondensatu.SR-SC _SR-SC_K nachylenie kondensat

 

Położenie króćca odprowadzenia kondensatu z urządzenia:SR-SC króciec kondensatu rysunek

SR-SC_SR-SC_K króciec kondensatu tabela

 

Aby zapobiec wydostawaniu się spalin przez odpływ kondensatu i przedostawaniu się gazów z systemu kanalizacyjnego, konieczne jest zainstalowanie syfonu (akcesorium dodatkowe).

Schemat podłączenia instalacji odprowadzenia kondensatu:

SR-SC syfon kondensatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy wymiarowaniu systemu odprowadzania kondensatu można posługiwać się normą UNI EN 1196, par. 6.6.1:

 • dla gazu ziemnego 2 l/h skroplin na m3/h gazu
 • dla propanu 3 l/h skroplin na m3/h gazu
 • dla butanu 4 l/h skroplin na m3/h gazu

Elementy bezpieczeństwa

Termostaty bezpieczeństwa

Urządzenia wyposażone jest w dwa termostaty bezpieczeństwa:

 1. Termostat FAN-LIMIT bezpieczeństwa z resetem ręcznym.
 2. Termostat TR bezpieczeństwa z resetem automatycznym

Lokalizacja termostatów bezpieczeństwa:

SR-SC termostaty rysunek

SR-SC_SR-SC_K termostaty bezp tabela

Czujnik przepływu lub presostat różnicowy dla kontroli przepływu powietrza

Element pełni funkcję przerywania pracy palnika w przypadku nieprawidłowej redukcji strumienia przepływu powietrza, po dokonaniu kalibracji musi być zaplombowany (nie jest dostarczany wraz z urządzeniem). Po zadziałaniu czujnika reset następuje automatycznie w momencie powrotu do nominalnego przepływu powietrza. Element musi posiadać certyfikat WE.

Lokalizacja czujnika przepływu powietrza: Czujnik przepływu powietrza:
Czujnik przepływu lokalizacja Czujnik przepływu

 

Pliki do pobrania, seria SR-SC/K:

SR-SC/K – DTR-ka SR-SC / SR-SC/K- Karta danych technicznych

Wymienniki/ Moduły z palnikami gazowymi lub olejowymi:

SMX: Wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym premix, wersja do zabudowy w centrali wentylacyjnej lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych

 

 

SR-CMX: Wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym, wersja wewnętrzna do zabudowy w systemie wentylacyjnym lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych

SR-CMX

 

 

 

SR-CMX/K: Wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym, wersja zewnętrzna do zabudowy w systemie  wentylacyjnym

SC-EN: Wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym lub olejowym, wersja do zabudowy w centrali wentylacyjnej lub do technologii w specjalnych procesach cieplnych

SC-EN rysunek 2

SR-SC: Wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym lub olejowym, wersja wewnętrzna do technologii w specjalnych procesach cieplnych

SR-schemat_2 SR-schemat_4

SR-SC/K: Wymiennik/moduł kondensacyjny z palnikiem gazowym lub olejowym, wersja zewnętrzna lub wewnętrzna do technologii w specjalnych procesach cieplnych

 

Może spodoba się również…