Termostat GA11

Termostat programowalny z wyświetlaczem i czujnikiem temperatury GA11 dla 1 do 10 urządzeń; MX, PMX, CMX, SMX

Dokumentacja

Sterownik Kronos GA11: DTR-ka

Do porównania

Sterowanie

Nagrzewnice PMX, CMX i MX są obsługiwane przez dedykowany panel sterowania GA11, który należy stosować dla każdej konfiguracji podłączenia  jednej lub kilku nagrzewnic.

Panel zdalnego sterowania łączy funkcje termostatu i urządzenia kontrolnodiagnostycznego, co pozwala na kaskadowe zarządzanie nawet 10 nagrzewnicami z jednym urządzeniem sterującym. Za pomocą panelu zdalnego można zarządzać parametrami operacyjnymi, wyświetlać komunikaty diagnostyczne i w razie potrzeby zresetować nagrzewnice. Panel sterowania umożliwia ustawienie różnych trybów termoregulacji przez czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. Programowanie tygodniowe jest proste i umożliwia adaptację systemu do różnych instalacji i wymagań sezonowych. Na wyświetlaczu graficznym można przeglądać intuicyjnie codzienne programy operacyjne.

Panel sterowania GA11 Panel zdalnego sterowania

Funkcje panelu zdalnego sterowania GA11:

    • wyświetlacz LCD 128×64 pikseli, 7 przycisków wielofunkcyjnych
    • wyświetlanie bieżącej temperatury i czasu, wyświetlanie i kasowanie alarmów
    • programowanie pracy nagrzewnicy 24/7
    • tryb automatyczny, ręczny, LATO (nawiew bez pracy palnika)
    • 4 poziomy programowanej temperatury (T0, T1, T2, T3),
    • rozdzielczość nastawy temperatury: 0,5°C
    • rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C
    • współpraca z dodatkowym czujnikiem temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej
    • izolacyjność typu SELF (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)
    • protokół komunikacji kompatybilny z Open Therm v 3.0 Smart Power Mode – Medium Power
    • możliwość obsługi do 10 urządzeń w strefie

Przykłady połączenia

Jeśli sterowanie temperaturą i programowanie tygodniowe jest wymagane indywidualnie, każda jednostka powinna być zarządzana przez dedykowany zdalny panel sterowania.

Standardowe połączenie bez czujników zewnętrznych.
Standardowe połączenie bez czujników zewnętrznych.

Z zewnętrznymi czujnikami temperatury STE1 i STE2 (opcja).
Z zewnętrznymi czujnikami temperatury STE1 i STE2 (opcja).

W dużych przestrzeniach i w przypadku, gdy kontrola temperatury i tygodniowe programowanie nie jest wymagane indywidualnie, kilka urządzeń połączonych w kaskadę można zarządzać z jednego zdalnego panelu sterowania.

Obydwa urządzenia są sterowane jednym zdalnym panelem, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy.
Obydwa urządzenia są sterowane jednym zdalnym panelem, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy.

Oba urządzenia sterowane są za pomocą jednego zdalnego panelu, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy. Poza tym zewnętrzny czujnik STE (opcjonalny) pozwala na regulację maksymalnej mocy wyjściowej obu urządzeń.
Oba urządzenia sterowane są za pomocą jednego zdalnego panelu, z tym że A2 wyposażony jest w lokalny czujnik STL2 (opcjonalny), który komunikuje się ze zdalnym panelem sterowania w celu uzyskania specjalnej modulacji mocy. Poza tym zewnętrzny czujnik STE (opcjonalny) pozwala na regulację maksymalnej mocy wyjściowej obu urządzeń.

Sterowanie za pomocą BMS

Sterowanie za pomocą BMS

 

Praca nagrzewnic powietrza serii MIXTY może być sterowana za pomocą BMS – systemu zarządzania budynkiem (Building Management System), który integruje różne systemy sterowania funkcjami technicznymi budynku i pozwala nimi zarządzać z jednego miejsca. Dzięki temu za pomocą systemu nadzorującego, wyposażonego najczęściej w interfejs graficzny, możliwa jest kontrola parametrów pracy poszczególnych urządzeń całych instalacji np.:

– ogrzewania,
– wentylacji,
– klimatyzacji,
– oświetlenia i inne.

 

Sterowanie za pomocą BMSBMS pozwala na utrzymywanie właściwego komfortu oraz optymalizację zużycia energii w skali pojedynczych urządzeń i całego obiektu.

W celu zintegrowania z BMS pracy nagrzewnic sterowanych indywidualnie lub grupowo za pomocą panelu sterującego GA11 wymagane jest zastosowanie modułu MB 340 BASIC. Moduł MB 340 komunikuje się z systemem nadzorującym za pomocą protokołu MODBUS RTU, dzięki któremu możemy sterować:

 • załączaniem trybów: ogrzewanie, nadmuch w lecie bez ogrzewania, czuwanie,
 • wyświetlaniem błędów i identyfikowaniem kodów blokady dla każdej nagrzewnicy,
 • resetowaniem nagrzewnic (wszystkie razem).

Do ustawienia temperatury i programowania pracy należy użyć panelu sterującego GA11.

W celu zintegrowania pracy urządzeń sterowanych sygnałem 0÷10V z systemem nadzorującym BMS wymagane jest zastosowanie dla każdej nagrzewnicy sterownika PLC dla konwersji danych MODBUS na sygnał napięciowy 0÷10V modulacji palnika. System nadzorujący musi realizować pomiar i regulację temperatury w otoczeniu przekazując do nagrzewnic za pomocą protokołu MODBUS dane, z wyjątkiem identyfikowania kodów awarii pojedynczych nagrzewnic, dotyczące:

 • załączenia/wyłączenia urządzenia i czasu pracy,
 • modulacji mocy palnika.
Schemat sterowania BMS dla jednej lub grupy nagrzewnic w strefie kontrolowanych przez panelu sterujący GA11 Schemat sterowania BMS dla jednej lub grupy nagrzewnic sterowanych sygnałem 0÷10V
Legenda:
GM – nagrzewnica z palnikiem premix
GA11 – panel sterujący
MB340 – interfejs modbus
PBE – czujnik temperatury zewnętrznej (opcjonalnie)
PBA – czujnik temperatury w pomieszczeniu

Legenda:
GM – nagrzewnica z palnikiem modulowanym premix ze sterownikiem PLC 0-10V

 

 

Może spodoba się również…