TT-FFS

Sonda przeznaczona do wykrywania paliwa węglowodorowego

Karta katalogowa

Do porównania

Opis

TraceTek Fast Fuel Sensor jest szybko działającą sondą przeznaczoną do wykrywania paliwa węglowodorowego unoszącego się na wodzie, rozlewającego się na płaskiej powierzchni lub zbierającego się w zbiorniku. Sonda ignoruje wodę, ale wykrywa cienką warstwę paliwa unoszącą się na powierzchni. Kompletnie inne podejście do wykrywania paliw oparte o cienki film grafitu i silikonu. Czujnik ten jest elektronicznym przełącznikiem, który używa niewielkich prądów z urządzeń TraceTek do monitorowania blaszki czujnika pokrytej błoną czujnikową, wtedy czujnik jest wyłączony lub włączony w zależności od rezystancji błony. Czujnik FFS jest jak przełącznik pływakowy, który ignoruje wodę, ale reaguje bardzo szybko na paliwa (nawet na najcieńszy film na powierzchni wody).

Sonda jest dostępna w dwóch długościach do instalacji o stałym położeniu i może być również zamontowana na zespole pływakowym, jeżeli poziom wody jest nieprzewidywalny.

Czas reakcji sondy wynosi zazwyczaj kilka sekund w przypadku lekkich lub średnich paliw, takich jak benzyna, paliwo lotnicze i olej napędowy. Sonda reaguje również na ropę naftową i niektóre cięższe paliwa oraz oleje opałowe, ale staje się stopniowo wolniejsza wraz ze spadkiem lotności paliwa. Czas reakcji na rafinowane paliwa wynosi poniżej kilku sekund. Wykrycie ropy naftowej lub ciężkich paliw może zająć minutę, ale FFS jest zawsze dużo szybszy niż przewód sensorowy typu TT5000.

W wielu przypadkach sonda FFS zresetuje się po usunięciu jej z kontaktu z rozlanym paliwem i dopuszczeniu do jego wyparowania. Niektóre cięższe paliwa wymagają, aby czujnik był zanurzony w nafcie w celu usunięcia cięższych resztek paliwa.

Czujnik może być używany wielokrotnie bez wymiany, aż do momentu, gdy nie będzie  się już resetował. Sonda zawodzi w stanie “alarmowym“, więc nie ma żadnych wątpliwości co do konieczności jej wymiany.

Sondy TT-FFS są przeznaczone do pracy tylko z urządzeniami do wykrywania nieszczelności TraceTek i nie nadają się do stosowania z innymi obwodami, nie należącymi do systemu TraceTek. Sonda może być okresowo testowana przy użyciu niewielkiej ilości nafty (lżejszego płynu). Sonda resetuje się po wyparowaniu benzyny.

Cechy konstrukcyjne

 • Szybka reakcja na małe ilości paliwa.
 • Resetowanie do wielu użyć.
 • Łatwe testowanie.
 • Kompatybilny z przyrządami TraceTek.
 • Możliwość łączenia do 6 sond FFS z kablem czujnika TT5000 w celu utworzenia hybrydowych systemów kabli i sond.
 • Odpowiedni do instalacji w C1D1 (strefa 0) z odpowiednią barierą bezpieczeństwa.
 • Komponent systemu bezpieczeństwa SIL-2.

Czujniki TT-FFS mogą być stosowane na suchych podłożach

Instalacje na suchym podłożu wymagają instalacji ograniczników, które zapewnią, że każdy wyciek dotrze do czujnika

 • Te czujniki FFS zostały umieszczone pod filtrami paliwa w pobliżu pomp stosowanych w generatorach zasilania awaryjnego.
 • Niewielki ogranicznik jest instalowany wokół czujnika FFS, aby mieć pewność, że każdy wyciek dotrze do czujnika.
 • Czujniki te zostały zainstalowane w odpowiedzi na nowe wymagania dla generatorów na olej napędowy instalowanych wewnątrz budynków opublikowanych przez amerykańską agencję Factory Mutual.

Czujniki TT-FFS stosowane w parkach zbiorników

 • Dwa główne zastosowania to wykrywanie przepełnienia i monitorowanie opadów wody burzowej.
 • Ponieważ czujniki FFS reagują tak szybko mogą być używane w aplikacjach bezpieczeństwa.
 • … ale jeśli czujniki FFS są instalowane ze względów bezpieczeństwa, użytkownik chce mieć pewność, że na pewno działają. Dlatego też czujniki FFS mają poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-2.